Natječaji

Sanacija zatvorenih odlagališta neopasnog otpada

Status

Zatvoren
24.07.2020.

Vrsta poziva

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

KK.06.3.1.13

Područje

Zaštita okoliša

Prijavitelji

Jedinice lokalne samouprave

Raspoloživost sredstava

152.820.000,00 kn

Vrijednost natječaja

152.820.000,00 kn

Fond

Kohezijski fond

Program

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Sažetak

Cilj ovog Poziva je pružanje potpore JLS dodjelom bespovratnih sredstava koja će se koristiti za sanacije zatvorenih odlagališta neopasnog otpada u RH. Predmet ovog Poziva je sanacija zatvorenih neusklađenih odlagališta neopasnog otpada s ciljem sprječavanja daljnjih negativnih utjecaja na okoliš i ljudsko zdravlje. U okviru ovog Poziva potpora će se dodijeliti projektima sanacije zatvorenih odlagališta neopasnog otpada; projektima sanacije zatvorenih odlagališta neopasnog otpada koja su se morala zatvoriti do 31. prosinca 2018. godine, a sukladno Odluci o redoslijedu i dinamici zatvaranja odlagališta (NN 3/19, 17/19); projektima sanacije zatvorenih odlagališta neopasnog otpada koja će se zatvoriti nakon popunjavanja kapaciteta za odlaganje (za vrijeme trajanja ovog Poziva), a prema Odluci ministra sukladno Dinamici zatvaranja odlagališta neopasnog otpada na području RH; te projektima sanacije zatvorenih odlagališta neopasnog otpada u županijama u kojima je uspostavljen rad centara za gospodarenje otpadom. Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu je 152.820.000,00 HRK. Najviši dopušteni iznos bespovratnih sredstava koji može biti dodijeljen pojedinačnom projektnom prijedlogu je 60.000.000,00 HRK. Iznos bespovratnih sredstava Kohezijskog fonda po pojedinom projektnom prijedlogu koji se može dodijeliti iznosi maksimalno 85,0000000% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova projekta. Prijavitelj se obvezuje vlastitim sredstvima ili vanjskim financiranjem (svime što ne predstavlja sredstva Unije, uključujući iz ESI fondova) osigurati sredstva za financiranje razlike između iznosa ukupnih prihvatljivih troškova/izdataka projektnog prijedloga te iznosa bespovratnih sredstava dodijeljenih za financiranje prihvatljivih izdataka, te sredstva za financiranje ukupnih neprihvatljivih troškova/izdataka unutar projektnog prijedloga, neovisno o trenutku nastanka. U skladu s čl. 23, st. 4 ZOGO-a prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne samouprave (JLS) na čijem se području nalazi odlagalište. Također, s obzirom na to da zbog teritorijalnog preustroja pojedinih JLS postoje odlagališta koja su na području jedne JLS, a u stvarnosti njima upravlja upravitelj odlagališta koji je u vlasništvu druge JLS te odlagalište u stvarnosti pripada JLS koja njime upravlja odnosno koja je vlasnik zemljišta ili ima pravo građenja na lokaciji na kojoj se nalazi odlagalište; prihvatljivi su prijavitelji i JLS koje su vlasnici odlagališta ili vlasnici upravitelja odlagališta na administrativnom području neke druge JLS. Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva trebaju izravno biti vezane uz sanaciju zatvorenih odlagališta neopasnog otpada, a glavne projektne aktivnosti podijeljene su na provedbu projekta i upravljanje projektom. Projektne aktivnosti moraju se provoditi na području Republike Hrvatske. Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu trajnog Poziva s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 31. prosinca 2022. godine ili do iskorištenja raspoloživih sredstava. Dostava (podnošenje) projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od sljedećeg dana od dana objave ovog Poziva na središnjoj internetskoj stranici ESI fondova (www.strukturnifondovi.hr) i u sustavu eFondovi na javnom portalu sustava. Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe Prijavitelja putem sustava eFondovi u elektroničkom obliku.

 

VAŽNO! OBAVIJEST I. IZMJENA POZIVA 15.4.2020.

MZOE je 15. travnja 2020. objavilo I. izmjene dokumentacije predmetnog Poziva.

Izmjene Poziva se odnose na smanjenje ukupnog iznosa bespovratnih sredstava predviđenih za ovaj Poziv sa 250 mil. HRK na 150 mil. HRK.

 

VAŽNO! OBAVIJEST ZATVARANJE POZIVA 24.7.2020.

Obavještavamo potencijalne prijavitelje da je Poziv „Sanacija zatvorenih odlagališta neopasnog otpada“ zatvoren dana 24. srpnja 2020. iz razloga što je iznos traženih bespovratnih sredstava zaprimljenih projektnih prijedloga prešao ukupno raspoloživ iznos bespovratnih sredstava u sklopu ovog Poziva.

 

VAŽNO! OBAVIJEST II. IZMJENA POZIVA 8.9.2020.

Dana 8. rujna 2020. objavljena je druga izmjena predmetnog Poziva, koja se odnosi na povećanje iznosa ukupnih raspoloživih sredstava iz Kohezijskog fonda predviđenih za ovaj Poziv, a s ciljem osiguravanja bespovratnih sredstava za sve projektne prijedloge koji zadovoljavaju kriterije prihvatljivosti i odabira određene Pozivom. Naime, nakon zatvaranja Poziva moguće je iznimno promijeniti uvjete, izvršiti izmjene i/ili dopune Poziva, u slučaju da iste isključivo podrazumijevaju povećanje dostupnih financijskih sredstava za Poziv.

Pitanja i odgovori

Objavljena pitanja i odgovori 13.3.20.Datum: 13.3.2020. - Pogledaj prijašnje verzije

Pitanja i odgovori 28.02.20.

Objavljena pitanja i odgovori 28.02.20. Datum: 28.2.2020.

Informativne radionice

POZIV NA INFORMATIVNU RADIONICU

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost organiziraju informativnu radionicu za potencijalne prijavitelje u Zagrebu u ponedjeljak, 28. listopada 2019., Hrvatske vode, Ulica grada Vukovara 220, dvorana 28a, prizemlje.

Predviđeno trajanje informativne radionice je od 12.30 - 14.30 h. Cilj informativne radionice je detaljnije informirati potencijalne prijavitelje o ciljevima i kriterijima poziva te procedurama za prijavu i postupak dodjele bespovratnih sredstava.

Sudjelovanje na informativnoj radionici je besplatno. Sudjelovanje je potrebno prijaviti na adresu elektroničke pošte bojana.ormuzpavic@mzoe.hr, najkasnije do četvrtka, 24. listopada 2019. do 14.00 h. Prijave se primaju do popunjenosti kapaciteta.

Molimo potencijalne prijavitelje da zbog ograničenog broja mjesta prijave u svoje ime sudjelovanje maksimalno dva predstavnika jedinice lokalne samouprave. Potvrda o prihvaćanju prijave za sudjelovanje na radionici biti će poslana putem elektroničke pošte najkasnije do petka, 25. listopada 2019. do 14.00 h.

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X