Natječaji

Revitalizacija kompleksa Benčić – Cigleni i T-objekt

Status

Otvoren
Od 27.12.2017.
Do 15.02.2018.

Vrsta poziva

Izravna dodjela (bespovratna sredstva)

Područje

Ostalo

Prijavitelji

Jedinice lokalne samouprave

Partneri

Partnerstvo na ovom projektu nije prihvatljivo.

Raspoloživost sredstava

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 68.206.564,80 HRK.
Najviši mogući udio bespovratnih sredstava je 85% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova Projekta. Iznos traženih bespovratnih sredstava za projekt ne smije prijeći propisani najveći dopušteni iznos bespovratnih sredstava za financiranje prihvatljivih izdataka koji se mogu dodijeliti temeljem Poziva.
Bespovratna sredstva koja se dodjeljuju u sklopu ove izravne dodjele za strateški projekt ne sadrže elemente državnih potpora.

Fond

Program

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Sažetak

SAŽETAK POZIVA
„Revitalizacija kompleksa Benčić – Cigleni i T-objekt“
postupak izravne dodjele za strateški projekt

1. Cilj Poziva

Cilj Poziva je obnova brownfield lokacije u urbanom području Rijeka koja uključuje rekonstrukciju Ciglenog i T-objekta u sklopu bivšeg industrijskog kompleksa Rikard Benčić na području šireg centra Rijeke sa svrhom njihove prenamjene u Dječju kuću i gradsku knjižnicu, s ciljem zadovoljenja kulturnih i obrazovnih potreba stanovništva čitave urbane aglomeracije Rijeka te privlačenja posjetitelja.

2. Ukupno raspoloživa sredstva
Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 68.206.564,80 HRK.
Najviši mogući udio bespovratnih sredstava je 85% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova Projekta. Iznos traženih bespovratnih sredstava za projekt ne smije prijeći propisani najveći dopušteni iznos bespovratnih sredstava za financiranje prihvatljivih izdataka koji se mogu dodijeliti temeljem Poziva.
Bespovratna sredstva koja se dodjeljuju u sklopu ove izravne dodjele za strateški projekt ne sadrže elemente državnih potpora.

3. Prihvatljivi prijavitelj
Prihvatljivi prijavitelj je tijelo regionalne i lokalne samouprave (grad).U okviru ovog Poziva Grad Rijeka je jedini i unaprijed određeni prihvatljivi prijavitelj.

4. Prihvatljive aktivnosti
Aktivnosti koje su prihvatljive za financiranje u okviru ovog Poziva su:
• Obnova brownfield lokacije
• Izgradnja/rekonstrukcija infrastrukture na brownfield lokaciji

5. Geografska ograničenja
Projekt se u potpunosti provodi u urbanom području Rijeka.

6. Administrativni podaci (rok, oblik i mjesto podnošenja)
Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe Prijavitelja putem sustava eFondovi u elektroničkom obliku, na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.
Faza zaprimanja i registracije vrši se automatski putem sustava eFondovi. Podneseni projektni prijedlog dobiva jedinstveni referentni broj (kod projekta). Riječ je o referentnoj oznaci projektnog prijedloga tijekom čitavog trajanja projekta te je nije moguće mijenjati.

Datum pokretanja postupka je datum odobrenja PDP-a od strane UT-a kroz sustav eFondovi, a krajnji rok za dostavu projektnog prijedloga je 15. veljače 2018.

Nadležna institucija

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Miramarska cesta 22, 10 000 Zagreb
tel. 01 6400 600
fax. 01 6400 600
fondovi@mrrfeu.hr
www.razvoj.gov.hr
www.strukturnifondovi.hr

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.

Prijavi se

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.


X