Natječaji

ITU – Revitalizacija brownfield lokacija Urbanog područja Zadar

Status

Zatvoren
18.10.2019.

Vrsta poziva

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

KK.06.2.2.13

Područje

Zaštita okoliša

Prijavitelji

Jedinice lokalne samouprave

Poduzeća/trgovačko društvo i organizacije u većinskom javnom vlasništvu

Partneri

Partnerstvo u okviru ovog Poziva nije prihvatljivo

Raspoloživost sredstava

29.022.877,64 kn

Vrijednost natječaja

29.022.877,64 kn

Fond

Europski fond za regionalni razvoj

Program

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Sažetak

Obavijest o potpisanom ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava

Obavještavamo Vas kako je potpisan ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Revitalizacija brownfield lokacija Urbanog područja Zadar“, referentna oznaka:  KK.06.2.2.13.0001.

Revitalizacija brownfield lokacija Urbanog područja Zadar.pdf

 

Druga izmjena Poziva (10. listopada 2019.)

Obavještavamo Vas kako je u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga u otvorenom postupku u modalitetu privremenog poziva „Revitalizacija brownfield lokacija Urbanog područja Zadar“, referentna oznaka: KK.06.2.2.13, pokrenutom 6. kolovoza 2019. godine, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije dana 10. listopada 2019. godine objavilo drugu izmjenu Poziva.

Ovom izmjenom mijenjanju se tehničke greške vezane uz specificiranje primjene pravila o državnim potporama na projektne prijedloge, opće zahtjeve koji se odnose na prihvatljivost izdataka za provedbu projekta, prihvatljive i neprihvatljive troškove u okviru Poziva i ocjenu kvalitete projektnog prijedloga u Uputama za prijavitelje.

Dokumentacija Poziva dostupna je na poveznici.

 

Predmet Poziva: je dodjela bespovratnih sredstava namijenjenih za revitalizaciju i aktiviranje brownfield područja (bivša vojna, industrijska ili druga područja) na području Urbanog područja Zadar u čiji sastav ulaze jedinice lokalne samouprave definirane Odlukom o sastavu urbanog područja Zadar od 12. listopada 2015. godine: Grad Zadar, Grad Nin, Općina Bibinje, Općina Galovac, Općina Kali, Općina Kukljica, Općina Novigrad, Općina Poličnik, Općina Posedarje, Općina Preko, Općina Ražanac, Općina Sukošan, Općina Škabrnja, Općina Vrsi i Općina Zemunik Donji.

Svrha (cilj) Poziva: je revitalizacija brownfield lokacija na području Urbanog područja Zadar, tj. obnova područja, zemljišta, nekretnine ili građevine koje su neadekvatno korištene, zapuštene ili napuštene, a mogu bili zagađene i/ili onečišćene, pri čemu iste predstavljaju vrijedan prostorni resurs unutar područja Urbanog područja Zadar koji se može prenamijeniti i urediti za potrebe stanovništva ili ekonomske isplative investicije.

Raspoloživa sredstva po prijavitelju

Najniža odnosno najviša dopuštena ukupna vrijednost bespovratnih sredstava iz EFRR-a koja može biti dodijeljen u sklopu ovog Poziva je:

 • najniži iznos: 1.000.000,00 HRK
 • najviši iznos: 26.000.000,00 HRK

Prihvatljivi prijavitelji

 • Jedinice lokalne samouprave s područja Urbanog područja Zadar sukladno Odluci o sastavu Urbanog područja Zadar (točka 1.3. Uputa za prijavitelje)
 • Javne ustanove koje je osnovao javni sektor (osnovane od strane Republike Hrvatske i/ili jedinice lokalne/područne samouprave sukladno Zakonu o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08)) koje u trenutku prijave moraju biti upisane u sudski registar sa sjedištem na području Urbanog područja Zadar,
 • Javna poduzeća u stopostotnom vlasništvu jedinica lokalne/regionalne samouprave sa Urbanog područja Zadar.

Predviđeni intenzitet potpore

 Najviši mogući udio bespovratnih sredstava po pojedinačnom projektnom prijedlogu koji se može dodijeliti u sklopu ovog poziva iznosi  85% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova

Projekta i to za ulaganja čije se sufinanciranje bespovratnim sredstvima ne smatra državnom potporom

 

Prihvatljive aktivnosti

 • Aktivnost obnove brownfield lokacije koje uključuju sve postupke gradnje (osim izrade projektno-tehničke i investicijske dokumentacije) i građenja i one građevinske postupke koji im prethode do zaključno ishođenja uporabne dozvole za planirani zahvat:
  • dekontaminaciju tla,
  • uklanjanje građevine ili njezina dijela,
  • rekonstrukciju građevine, zamjensku gradnju i novu gradnju, odnosno izvedbu građevinskih i drugih radova na brownfield lokaciji u skladu s prostornim planovima. )
 • Aktivnosti Izgradnje/rekonstrukcije infrastrukture na brownfield lokaciji (s tim da infrastruktura podrazumijeva: komunalne, prometne, energetske, vodne, pomorske, komunikacijske, elektroničke komunikacijske i druge građevine namijenjene gospodarenju s drugim vrstama stvorenih i prirodnih dobara).
 • Aktivnosti informiranja i vidljivosti, sukladno točki 5.6. Uputa za prijavitelje.
 • Aktivnost Upravljanja projektom i projektna administracija (uključujući ugovaranje vanjskih stručnjaka za upravljanje projektom i /ili angažiranja postojećeg ili novozaposlenog osoblja prijavitelja za upravljanje projektom.
 • Horizontalne aktivnosti (aktivnosti vezane uz promicanje horizontalnih načela sukladno točki 2.8. Uputa za prijavitelje).

Geografska ograničenja

Projekt se provodi u potpunosti na teritoriju Urbanog područja Zadra.

Administrativni podaci

Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe Prijavitelja putem sustava eFondovi u elektroničkom obliku, na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Faza zaprimanja i registracije vrši se automatski putem sustava eFondovi. Podneseni projektni prijedlog dobiva jedinstveni referentni broj (kod projekta). Riječ je o referentnoj oznaci projektnog prijedloga tijekom čitavog trajanja projekta te je nije moguće mijenjati.

Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu privremenog Poziva, s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 18. listopada 2019. godine do 23:59 sati.

 

IZMJENA POZIVA – Nova Pravila o financijskim korekcijama (22. kolovoza 2019.)

Obavještavaju se potencijalni prijavitelji o izmjeni Poziva koja se odnosi isključivo na zamjenu dokumenta Prilog 4. “Pravila o financijskim korekcijama” u cijelosti s novim prilogom 4., naziva „Pravila o financijskim korekcijama_izmjena“.

Prilog je izmijenjen slijedom stupanja na snagu novih Smjernica Europske komisije na temu financijskih ispravaka (korekcija), konkretno Odluke Europske komisije od 14.5.2019. o smjernicama za utvrđivanje financijskih ispravaka koje u slučaju nepoštovanja pravila o javnoj nabavi Komisija primjenjuje na izdatke koje financira Unija (13.5.2019., C(2019) 3452 final).

Informativne radionice

Informativna radionica za prijavitelje

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije organizira informativnu radionicu za Poziv na dostavu projektnih prijedloga "Revitalizacija brownfield lokacija Urbanog područja Zadar”, koja će se održati u petak, 27. rujna 2019. godine s početkom u 11:00 sati u Multimedijalnoj dvorani (I. kat), Kneževa palača , na adresi Poljana Šime Budinića 3 u Gradu Zadru.

 

Sadržaj informativne radionice Poziva "Revitalizacija brownfield lokacija Urbanog područja Zadar”održane u petak, 27. rujna 2019. godine u Gradu Zadru, dostupan je na sljedećim poveznicama:

1. Opće informacije o Pozivu

2. Postupak dodjele

Nadležna institucija

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Miramarska cesta 22, 10 000 Zagreb
tel. 01 6400 600
fax. 01 6400 600
fondovi@mrrfeu.hr
https://razvoj.gov.hr/
www.strukturnifondovi.hr

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X