Natječaji

ITU – Revitalizacija brownfield lokacija Urbanog područja Zadar

Status

Otvoren
Od 07.08.2019.
Do 18.10.2019.

Vrsta poziva

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

KK.06.2.2.13

Područje

Zaštita okoliša

Prijavitelji

Jedinice lokalne samouprave

Poduzeća/trgovačko društvo i organizacije u većinskom javnom vlasništvu

Partneri

Partnerstvo u okviru ovog Poziva nije prihvatljivo

Raspoloživost sredstava

29.022.877,64 kn

Vrijednost natječaja

29.022.877,64 kn

Fond

Europski fond za regionalni razvoj

Program

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Sažetak

Predmet Poziva: je dodjela bespovratnih sredstava namijenjenih za revitalizaciju i aktiviranje brownfield područja (bivša vojna, industrijska ili druga područja) na području Urbanog područja Zadar u čiji sastav ulaze jedinice lokalne samouprave definirane Odlukom o sastavu urbanog područja Zadar od 12. listopada 2015. godine: Grad Zadar, Grad Nin, Općina Bibinje, Općina Galovac, Općina Kali, Općina Kukljica, Općina Novigrad, Općina Poličnik, Općina Posedarje, Općina Preko, Općina Ražanac, Općina Sukošan, Općina Škabrnja, Općina Vrsi i Općina Zemunik Donji.

Svrha (cilj) Poziva: je revitalizacija brownfield lokacija na području Urbanog područja Zadar, tj. obnova područja, zemljišta, nekretnine ili građevine koje su neadekvatno korištene, zapuštene ili napuštene, a mogu bili zagađene i/ili onečišćene, pri čemu iste predstavljaju vrijedan prostorni resurs unutar područja Urbanog područja Zadar koji se može prenamijeniti i urediti za potrebe stanovništva ili ekonomske isplative investicije.

Raspoloživa sredstva po prijavitelju

Najniža odnosno najviša dopuštena ukupna vrijednost bespovratnih sredstava iz EFRR-a koja može biti dodijeljen u sklopu ovog Poziva je:

 • najniži iznos: 1.000.000,00 HRK
 • najviši iznos: 26.000.000,00 HRK

Prihvatljivi prijavitelji

 • Jedinice lokalne samouprave s područja Urbanog područja Zadar sukladno Odluci o sastavu Urbanog područja Zadar (točka 1.3. Uputa za prijavitelje)
 • Javne ustanove koje je osnovao javni sektor (osnovane od strane Republike Hrvatske i/ili jedinice lokalne/područne samouprave sukladno Zakonu o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08)) koje u trenutku prijave moraju biti upisane u sudski registar sa sjedištem na području Urbanog područja Zadar,
 • Javna poduzeća u stopostotnom vlasništvu jedinica lokalne/regionalne samouprave sa Urbanog područja Zadar.

Predviđeni intenzitet potpore

 Najviši mogući udio bespovratnih sredstava po pojedinačnom projektnom prijedlogu koji se može dodijeliti u sklopu ovog poziva iznosi  85% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova

Projekta i to za ulaganja čije se sufinanciranje bespovratnim sredstvima ne smatra državnom potporom

 

Prihvatljive aktivnosti

 • Aktivnost obnove brownfield lokacije koje uključuju sve postupke gradnje (osim izrade projektno-tehničke i investicijske dokumentacije) i građenja i one građevinske postupke koji im prethode do zaključno ishođenja uporabne dozvole za planirani zahvat:
  • dekontaminaciju tla,
  • uklanjanje građevine ili njezina dijela,
  • rekonstrukciju građevine, zamjensku gradnju i novu gradnju, odnosno izvedbu građevinskih i drugih radova na brownfield lokaciji u skladu s prostornim planovima. )
 • Aktivnosti Izgradnje/rekonstrukcije infrastrukture na brownfield lokaciji (s tim da infrastruktura podrazumijeva: komunalne, prometne, energetske, vodne, pomorske, komunikacijske, elektroničke komunikacijske i druge građevine namijenjene gospodarenju s drugim vrstama stvorenih i prirodnih dobara).
 • Aktivnosti informiranja i vidljivosti, sukladno točki 5.6. Uputa za prijavitelje.
 • Aktivnost Upravljanja projektom i projektna administracija (uključujući ugovaranje vanjskih stručnjaka za upravljanje projektom i /ili angažiranja postojećeg ili novozaposlenog osoblja prijavitelja za upravljanje projektom.
 • Horizontalne aktivnosti (aktivnosti vezane uz promicanje horizontalnih načela sukladno točki 2.8. Uputa za prijavitelje).

Geografska ograničenja

Projekt se provodi u potpunosti na teritoriju Urbanog područja Zadra.

Administrativni podaci

Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe Prijavitelja putem sustava eFondovi u elektroničkom obliku, na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Faza zaprimanja i registracije vrši se automatski putem sustava eFondovi. Podneseni projektni prijedlog dobiva jedinstveni referentni broj (kod projekta). Riječ je o referentnoj oznaci projektnog prijedloga tijekom čitavog trajanja projekta te je nije moguće mijenjati.

Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu privremenog Poziva, s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 18. listopada 2019. godine do 23:59 sati.

Nadležna institucija

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Miramarska cesta 22, 10 000 Zagreb
tel. 01 6400 600
fax. 01 6400 600
fondovi@mrrfeu.hr
www.razvoj.gov.hr
www.strukturnifondovi.hr

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X