Natječaji

Provedba Intervencijskog plana Grada Knina

Status

Zatvoren

Vrsta poziva

Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

KK.08.2.1.09

Područje

Socijalna uključenost

Prijavitelji

Jedinice lokalne samouprave

Vrijednost natječaja

114.621.035,41 kn

Fond

Europski fond za regionalni razvoj

Program

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Sažetak

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavljuje poziv na dostavu projektnih prijedloga u ograničenom postupku dodjele bespovratnih sredstava pod nazivom Provedba Intervencijskog plana Grada Knina.

Ministarstvo je odabralo 5 pilot područja, među kojima je i Grad Knin, u kojima će se provoditi Program integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima.

U skladu s Operativnim programom „Konkurentnost i kohezija“2014.-2020. i Metodologijom provedbe Programa regeneracije, Grad Knin je pripremio Intervencijski plan s naglaskom na fizičku, socijalnu i gospodarsku regeneraciju područja.

Intervencijskim planom definirana je vizija koja odražava nastojanje lokalne zajednice za sveobuhvatnom regeneracijom Grada Knina, a kako bi područje postalo ugodnijim za život i boravak uz kontinuiran i održiv rast gospodarske aktivnosti.

U okviru ovog Poziva financirat će se projekti prijavitelja koji su unaprijed definirani Akcijskim planom Intervencijskog plana Grada Knina, a ciljem postizanja ciljeva integrirane regeneracije Grada Knina, odnosno ciljeva zadanih Intervencijskim planom za Grad Knin.

Prihvatljiv prijavitelj: Grad Knin.

Ukupna alokacija: 114.621.035,41 HRK

Opći cilj Poziva: Održiva fizička, socijalna i gospodarska regeneracija pet depriviranih pilot područja s ciljem smanjenja socijalnih nejednakosti, isključenosti i siromaštva

Specifični cilj Poziva: Provedba Intervencijskog plana Grada Knina kroz ulaganja predviđena Akcijskim planom.

Nadležna institucija

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Miramarska cesta 22, 10 000 Zagreb
tel. 01 6400 600
fax. 01 6400 600
fondovi@mrrfeu.hr
https://razvoj.gov.hr/
www.strukturnifondovi.hr

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X