Natječaji

Projekt unaprjeđenja negrađevinskih mjera upravljanja rizicima od poplava u Republici Hrvatskoj – VEPAR

Status

Zatvoren

Vrsta poziva

Izravna dodjela (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

KK.05.2.1.07

Područje

Zaštita okoliša

Prijavitelji

Javna tijela (ministarstva i agencije)

Raspoloživost sredstava

Ukupna raspoloživa bespovratna sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj za projekt „Projekt unaprjeđenja negrađevinskih mjera upravljanja rizicima od poplava u Republici Hrvatskoj - VEPAR“ iznose 212.585.463,25 kn.

Fond

Europski fond za regionalni razvoj

Program

Sažetak

Cilj projekta VEPAR je unaprjeđenje negrađevinskih mjera za upravljanje rizicima od poplava koje su u nadležnosti korisnika projekta, Hrvatskih voda i DHMZ-a, čime će se postići ciljani rezultat smanjenja rizika od poplava u RH, uz druge pozitivne rezultate vezane na unapređenje u praćenju, analizama i iznalaženju optimalnih rješenja za integralno i održivo upravljanje vodama, vodnim okolišem i rizicima od poplava u RH.

S obzirom na sveobuhvatnost projekta, očekuju se značajni utjecaji u svim aspektima upravljanja rizicima od poplava i postizanje ciljanog rezultata u smislu smanjenja rizika od poplava na području cijele RH. Osim direktnih utjecaja na povećanje učinkovitosti provedbe negrađevinskih mjera kao što su uspostavljanje sustava za prognoziranje poplava i rano uzbunjivanje ili neposredna obrana od poplava, projektom će se također značajno unaprijediti sustavno planiranje provedbe građevinskih mjera upravljanja rizicima od poplava, a sve kroz poboljšane tehno-ekonomske analize i optimizaciju potencijalnih mjera. Obzirom da će se isto provoditi temeljem unaprijeđenih baza podataka i unaprijeđene studijske dokumentacije, očekuje se ostvarivanje značajnih društveno-ekonomskih koristi. Ove koristi će se ostvariti kroz optimizaciju pojedinih mjera i optimizaciju redoslijeda njihove izgradnje, uz poticanje primjene mjera zelene infrastrukture, čime će se maksimizirati društveno-ekonomske koristi (smanjenje rizika od poplava) od provedbe cjelokupnog programa mjera potrebnih za dostizanje strateških ciljeva zacrtanih u Strategiji upravljanja vodama (SUV-u) i Planu upravljanja rizicima od poplava  (PURP-u).

Poziv je objavljen i na javnom portalu sustava eFondovi:

https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=af5a0e83-9e37-4166-86b1-1b718b30a43c

 

Nadležna institucija

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb
tel. 01 3717 111
fax. 01 3717 149
javnost@mingor.hr
www.gospodarstvo.gov.hr

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X