Natječaji

Program transnacionalne suradnje dunavske regije 2021. – 2027. – 1. poziv na dostavu projektnih prijedloga

Status

Zatvoren
21.11.2022.

Referentna oznaka

Područje

Ostalo

Partneri

Nacionalna, regionalna i lokalna javnopravna tijela

Privatne institucije (profitne i neprofitne)

Međunarodne organizacije koje djeluju prema nacionalnom pravu države članice EU ili (s ograničenjima) prema međunarodnom pravu

Raspoloživost sredstava

92 milijuna eura (EU sredstva)

Fond

Europski fond za regionalni razvoj

Program

Europska teritorijalna suradnja

Program transnacionalne suradnje INTERREG V-B Dunav

Sažetak

U novom programskom razdoblju program će financirati projekte koji se između ostaloga bave povećanjem istraživačkih i inovacijskih kapaciteta, usvajanjem naprednih tehnologija, promicanjem obnovljive energije, prilagodbom klimatskim promjenama i jačanjem zaštite okoliša te biološke raznolikosti. Financirati će se i projekti povećanja učinkovitosti tržišta rada i pristupa visokokvalitetnom zapošljavanju, poboljšanja pristupa obrazovanju, kao i jačanju uloge kulture i održivog turizma u gospodarskom razvoju, društvenoj uključenosti i društvenim inovacijama.

Cilj prvog poziva je na početku programske perspektive ponuditi širok tematski raspon za najveći mogući broj zainteresiranih dionika. U tom smislu za prijavitelje su otvorena sva 4 tematska prioriteta dok vrijednost poziva iznosi oko 92 milijuna eura EU sredstava uz stopu sufinanciranja od 80% i maksimalno trajanje projekata od 30 mjeseci.

Otvoreni prioriteti:

  • Prioritetna os 1 – Pametnija dunavska regija – 18,5 milijuna eura EU sredstava
  • Prioritetna os 2 – Zelenija dunavska regija – 35 milijuna eura EU sredstava
  • Prioritetna os 3 – Uključivija dunavska regija – 26 milijuna eura EU sredstava
  • Prioritetna os 4 – Bolje upravljana dunavska regija – 13 milijuna eura EU sredstava

Poziv je organiziran u dva koraka gdje se

  • U „Prvom koraku“ od prijavitelja traži dostava Iskaza interesa (Expression of Interest ili kraće EoI) u kojem se ocrtava intervencijska logika projektnog prijedloga i njegova strateška važnost dok se
  • U „Drugom koraku“ najbolji projektni prijedlozi iz prve faze pozivaju na podnošelje pune projektne prijave koja sadržava detaljnije informacije o projektu i čini osnovu za konačni odabir projekata za financiranje.

Poziv na dostavu Iskaza interesa je otvoren do 21. studenoga 2022. dok se poziv na podnošenje pune projektne prijave očekuje u proljeće 2023. godine. Samim time očekivani početak provedbe projekata planiran je za početak 2024. godine.

Projektni prijedlozi moraju uključivati minimalno 3 financijskih partnera iz minimalno 3 zemlje programskog područja. Prihvatljivi su projektni partneri s čitavog teritorija RH.

Sve informacije i relevantna dokumentacija dostupne su na web stranicama Zajedničkog tajništva, a aktualne informacije također se mogu pronaći na programskim društvenim platformama Linkedin i Facebook. Platforma za traženje partnera je dostupna putem programske Linkedin grupe.

Za sva pitanja vezana uz poziv i pomoć pri traženju projektnih partnera možete kontaktirati i nacionalnu kontakt točku za Republiku Hrvatsku.

Informativne radionice

Informativni dan će se održati 14. listopada 2022. godine u virtualnom formatu s početkom u 10:00 sati (tehnička provjera od 09:30 sati).

Ukoliko ste zainteresirani za sudjelovanje molimo vas da se do 12. listopada 2022. do 15:00 sati prijavite putem online prijavnog obrasca.

Svim registriranim sudionicima će dan prije događaja biti poslana poveznica za sudjelovanje.

Dnevni red možete preuzeti ovdje.

Radni jezici su hrvatski i engleski.

Za sve dodatne upite vezano uz sudjelovanje na događanju možete se obratiti Nacionalnoj kontakt točki: ivan.lajtman@mrrfeu.hr.


Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X