Natječaji

Poziv za sufinanciranje Sanacije opasnih mjesta (Uklanjanje crnih točaka) na državnim cestama

Status

Zatvoren
31.10.2018.

Vrsta poziva

Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

Područje

Promet

Prijavitelji

Poduzeća/trgovačko društvo i organizacije u većinskom javnom vlasništvu

Raspoloživost sredstava

Ukupna raspoloživa bespovratna sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznose 47.175.000,00  kuna.

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po projektnom prijedlogu iznosi do 55.500.000,00 kuna (Sredstva Europske unije i sredstva državnog proračuna).

Postotak sufinanciranja iz EFRR-a smije iznositi maksimalno 85% prihvatljivih izdataka Projektnog prijedloga. Obavezni udio nacionalnog sufinanciranja prihvatljivih troškova od najmanje 15% osigurat će se iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Vrijednost natječaja

55.500.000,00 kn

Fond

Europski fond za regionalni razvoj

Program

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Sažetak

Cilj ovog poziva je poboljšanje cestovne sigurnosti, te sa time i smanjenje broja nesreća sa materijalnom štetom, smanjenje broja ozlijeđenih i poginulih na  državnim cestama. Specifični cilj ovog poziva je sanacija opasnih mjesta (Uklanjanje crnih točaka) na državnim cestama sa ciljem poboljšanja cestovne sigurnosti.

Jedini mogući Prijavitelj, temeljem članka 82. Zakona o cestama (NN, br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14) je tvrtka Hrvatske ceste d.o.o., Vončinina 3, 10 000 Zagreb, zadužena za upravljanje, održavanje i izgradnju državnih cesta.

Prihvatljive aktivnosti koje će se financirati iz ovog Poziva su:

 1. Izrada studijske i projektne dokumentacije potrebne za sanaciju opasnih mjesta
 2. Izvođenje radova na sanaciji opasnih mjesta
 3. Nabava i ugradnja potrebne opreme vezane uz sanaciju opasnih mjesta
 4. Nabava specijalnog vozila za inspekciju cestovne mreže
 5. Stručni nadzor radova
 6. Projektantski nadzor
 7. Otkup zemljišta
 8. Revizija sigurnosti cestovnog prometa (temeljem Direktive 2008/96/EZ o upravljanju sigurnošću cestovne infrastrukture)
 9. Aktivnosti povezane s horizontalnim politikama
 10. Promidžba i vidljivost
 11. Upravljanje projektom i administracija

Nadležna institucija

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Prisavlje 14, 10 000 Zagreb
tel. 01 6169 111
fax. 01 3783 901
fondovi@mppi.hr
www.mppi.hr

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X