Natječaji

Poziv za sufinanciranje povećanja sigurnosti prometa i uklanjanje uskih grla koja sprečavaju razvoj i funkcioniranje sustava gradskog javnog prijevoza-Izgradnja nadvožnjaka Duga ulica – Borinačka ulica i prilazne prometnice u gradu Vinkovcima

Status

Zatvoren
31.12.2018.

Vrsta poziva

Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

Područje

Promet

Prijavitelji

Jedinice lokalne samouprave

Partneri

Prijavitelj na ovaj poziv za dodjelu bespovratnih sredstava može djelovati u partnerskom odnosu s jednim partnerom.
Formiranje partnerstva unutar pojedinačnog projektnog prijedloga nije obavezno.
Potencijalni partner je isključivo lokalna razvojna agencija VIA d.o.o., Agencija za razvoj i investicije grada Vinkovaca, Vatrogasna 5, 32100 Vinkovci.

Raspoloživost sredstava

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po projektnom prijedlogu iznosi do 80.000.000,00 kuna (Sredstva Europske unije i sredstva državnog proračuna). Najviša stopa sufinanciranja iznosi do 100 % ukupno prihvatljivih troškova. Od navedenog postotka sufinanciranje bespovratnim sredstvima iz Kohezijskog fonda može iznositi najviše 85% dok će se obavezni udio nacionalnog sufinanciranja prihvatljivih troškova od najmanje 15% osigurat u Državnom proračunu Republike Hrvatske.

Vrijednost natječaja

80.000.000,00 kn

Fond

Kohezijski fond

Program

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Povezanost i mobilnost

Sažetak

Ovaj ograničeni Poziv namijenjen je isključivo gradu Vinkovci, Bana Jelačića 1, 32100 Vinkovci, temeljem provedene analize spremnosti projekata i Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15).

Predmet ovog Poziva je izgradnja nadvožnjaka Duga ulica – Borinačka ulica i prilazne prometnice u gradu Vinkovcima. Svrha ovog Poziva je omogućiti bolju povezanost naselja unutar grada Vinkovaca uklanjanjem uskih grla koje sprečavaju razvoj i funkcioniranje sustava gradskog javnog prijevoza te omogućiti lakše i sigurnije obavljanje svakodnevnih poslova (odlaska na posao, u školu, vrtiće, ambulante).

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po projektnom prijedlogu iznosi do 80.000.000,00 kuna (Sredstva Europske unije i sredstva državnog proračuna). Ukupna raspoloživa bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznose 68.000.000,00 kuna. Postotak sufinanciranja prihvatljivih troškova iz sredstava Kohezijskog fonda (KF) može iznositi do najviše 85%. Obavezni udio nacionalnog sufinanciranja prihvatljivih troškova od najmanje 15% osigurat će se iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Ovaj poziv je zatvoren od 18.7.2018.

Dokumentacija

Poziv.zipDatum: 18.5.2018.

Nadležna institucija

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Prisavlje 14, 10 000 Zagreb
tel. 01 6169 111
fax. 01 3783 901
fondovi@mppi.hr
www.mppi.hr

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X