Natječaji

Poziv za sufinanciranje izrade studijske i projektne dokumentacije za četiri projekta HŽ Infrastrukture

Status

Zatvoren
30.11.2018.

Vrsta poziva

Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

Područje

Promet

Prijavitelji

Poduzeća/trgovačko društvo i organizacije u većinskom javnom vlasništvu

Raspoloživost sredstava

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti prijavitelju iznosi do 55.335.000,00 kuna. (Sredstva Europske unije).

Najviša stopa sufinanciranja iznosi do 85 % ukupno prihvatljivih troškova iz sredstava Kohezijskog fonda (KF-a).

Vrijednost natječaja

55.335.000,00 kn

Fond

Kohezijski fond

Program

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Sažetak

Predmet ovog poziva je izrada studijske i projektne dokumentacije za četiri projekta u nadležnosti HŽ Infrastrukture koja će  poslužiti kao osnova za odlučivanje o nastavku projekata jačanja kapaciteta željezničkog sektora.

Specifični cilj ovog poziva je izrada studijske i projektne dokumentacije za navedene projekte:

  1. Studijske dokumentacije modernizacije dionice Oštarije – Knin željezničke pruge M604 Oštarije – Knin – Split,
  2. Studijske dokumentacije modernizacije: dionice Knin-Split željezničke pruge M604 Oštarije–Knin–Split , željezničke pruge M606 Knin – Zadar i M607 Perković – Šibenik,
  3. Studijske dokumentacije za projekt povezivanja željeznicom unutar funkcionalne regije Središnje Hrvatske – Lepoglavska spojnica,
  4. Idejnih rješenja i studijske dokumentacije modernizacije i razvoja željezničkog čvora Zagreb.

Unaprijed definirani Prijavitelj temeljem Zakona o željeznici (NN, br. 94/13, 148/13, 73/17) te Zakona o podjeli trgovačkog društva HŽ – Hrvatske željeznice d.o.o.  kojima je definirana zadaća upravljanja, održavanja i izgradnje željezničke infrastrukture je HŽ Infrastruktura d.o.o., Zagreb.

Poziv zatvoren s danom 30.11.2018. godine.

Dokumentacija

18.-HŽI-Studije.zipDatum: 2.8.2018.

Pitanja i odgovori

Nadležna institucija

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Prisavlje 14, 10 000 Zagreb
tel. 01 6169 111
fax. 01 3783 901
fondovi@mppi.hr
www.mppi.hr

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X