Natječaji

Poziv za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava „Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture u području prijevoza oštećene u potresu na području Zagrebačke županije“ – Izravna dodjela Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije, Zagreb

Status

Zatvoren
31.01.2023.

Vrsta poziva

Izravna dodjela (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

FSEU.MMPI.06.

Područje

Promet

Prijavitelji

Poduzeća/trgovačko društvo i organizacije u većinskom javnom vlasništvu

Raspoloživost sredstava

Bespovratna financijska sredstva dodjeljuju se putem izravne dodjele do iskorištenja alokacije Poziva, koja iznosi 181.127.000,00 HRK (stoosamdesetjedanmilijun i stodvadesetsedamtisuća kuna) ili 24.039.684,12 EUR (fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 HRK), a osigurana su iz Fonda solidarnosti Europske unije.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je prikazan u tablici 1. Raspoloživa sredstva

Tablica 1: Raspoloživa sredstva
Ukupna bespovratna sredstva

181.127.000,00 HRK

24.039.684,12 EUR

Aktivnost i izvor financiranja u Državnom proračunu RH

T821080 Fond solidarnosti Europske Unije - područje prijevoza, pošta i telekomunikacija

5761 Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.

 

Intenzitet sufinanciranja prihvatljivih troškova bespovratnim sredstvima iznosi najviše do 100%.

Zadržava se  pravo ne dodijeliti sva raspoloživa sredstva u okviru ovog Poziva.

U slučaju da se projektni prijedlog podnosi nakon 1. siječnja 2023. godine, iznosi se prikazuju isključivo u Eurima.

Vrijednost natječaja

181.127.000,00 kn

Fond

Fond solidarnosti Europske unije

Program

Sažetak

Predmet Poziva

Pozivom će se podupirati obnova infrastrukture u nadležnosti Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije, Zagreb u području prijevoza oštećene u potresima od 22. ožujka 2020. godine na području Zagrebačke županije nastalih kao posljedica serije potresa s epicentrom na području grada Zagreba.

Svrha (cilj) Poziva

Svrha Poziva je uspostava redovnog funkcioniranja sustava te obnova i  dovođenje infrastrukture u području prijevoza na razinu prije potresa.

U smislu ovog poziva pod pojmom infrastruktura u području prijevoza podrazumijevaju se osnovne infrastrukturne građevine s pripadajućim građevinama koje su u funkciji prometa.

Financiranje

Bespovratna financijska sredstva dodjeljuju se putem izravne dodjele do iskorištenja alokacije Poziva, koja iznosi 181.127.000,00 HRK (stoosamdesetjedanmilijun i stodvadesetsedamtisuća kuna) ili 24.039.684,12 EUR (fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 HRK), a osigurana su iz Fonda solidarnosti Europske unije.

Intenzitet sufinanciranja prihvatljivih troškova bespovratnim sredstvima iznosi najviše do 100%.

Prihvatljivi prijavitelji

Jedini mogući prijavitelj na ovaj poziv je:

Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije, Remetinečka cesta 3, 10 000 Zagreb, Hrvatska.

Prihvatljive aktivnosti operacije

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:

Grupa 1.: Hitne mjere sanacije

Grupa 2.: Priprema projektno-tehničke dokumentacije

Grupa 3.: Izvedba radova

Postupak prijave

Projektni prijedlog odnosno sva dokumentacija koja se prilaže uz projektnu prijavu, izrađuje se na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu najkasnije do 31. siječnja 2023. godine.

Projektni prijedlog se podnosi Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, Uprava za EU fondove i strateško planiranje, kao tijelu odgovornom za provedbu financijskog doprinosa (TOPFD) preporučenom poštom ili putem pisarnice na adresu Prisavlje 14, 10000 Zagreb, najkasnije do 31. siječnja 2023. godine.

Na zatvorenoj omotnici/paketu mora biti jasno navedena referentna oznaka poziva FSEU.MMPI.06., te rečenica Za poziv: „VRAĆANJE U ISPRAVNO RADNO STANJE INFRASTRUKTURE U PODRUČJU PRIJEVOZA OŠTEĆENE U POTRESU NA PODRUČJU ZAGREBAČKE ŽUPANIJE – Izravna dodjela Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije, Zagreb“. s naznakom „Ne otvarati prije službenog početka obrade projektne prijave“, puni naziv i adresa primatelja i prijavitelja.

Nadležna institucija

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Prisavlje 14, 10 000 Zagreb
tel. 01 6169 111
fax. 01 3783 901
fondovi@mppi.hr
www.mppi.hr

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X