Natječaji

Poziv za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava „Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture u području prijevoza oštećene u potresu na području Zagrebačke županije“ – Izravna dodjela Grad Zaprešić

Status

Zatvoren
28.02.2023.

Vrsta poziva

Izravna dodjela (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

FSEU.MMPI.09

Područje

Promet

Prijavitelji

Jedinice lokalne samouprave

Raspoloživost sredstava

Bespovratna financijska sredstva dodjeljuju se putem izravne dodjele do iskorištenja alokacije Poziva, koja iznosi 3.318.070,21 EUR, a osigurana su iz Fonda solidarnosti Europske unije.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je prikazan u tablici 1. Raspoloživa sredstva

Tablica 1: Raspoloživa sredstva

 

Ukupna bespovratna sredstva 3.318.070,21 EUR
Aktivnost i izvor financiranja u Državnom proračunu RHT821080 Fond solidarnosti Europske Unije- područje prijevoza, pošta i telekomunikacija

 

     5761 Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.

 

Intenzitet sufinanciranja prihvatljivih troškova bespovratnim sredstvima iznosi najviše do 100%.

 

Zadržava se  pravo ne dodijeliti sva raspoloživa sredstva u okviru ovog Poziva.

Vrijednost natječaja

25.000.000,00 kn

Fond

Fond solidarnosti Europske unije

Program

Sažetak

Predmet Poziva

Pozivom će se podupirati obnova infrastrukture u nadležnosti Grada Zaprešić u području prijevoza oštećene u potresima od 22. ožujka 2020. godine na području Zagrebačke županije nastalih kao posljedica serije potresa s epicentrom na području Grada Zagreba.

Svrha (cilj) Poziva

Svrha Poziva je uspostava redovnog funkcioniranja sustava  te obnova i  dovođenje infrastrukture u području prijevoza na razinu prije potresa.

U smislu ovog poziva pod pojmom infrastruktura u području prijevoza podrazumijevaju se osnovne infrastrukturne građevine s pripadajućim građevinama koje su u funkciji prometa.

Financiranje

Bespovratna financijska sredstva dodjeljuju se putem izravne dodjele do iskorištenja alokacije Poziva, koja iznosi 3.318.070,21 EUR a osigurana su iz Fonda solidarnosti Europske unije.

Intenzitet sufinanciranja prihvatljivih troškova bespovratnim sredstvima iznosi najviše do 100%.

Prihvatljivi prijavitelji

Jedini mogući prijavitelj na ovaj poziv je:

Grad Zaprešić Nova ulica 10, 10290 Zaprešić

Prihvatljive aktivnosti operacije

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:

Grupa 1.: Hitne mjere sanacije

Grupa 2.: Priprema projektno-tehničke dokumentacije

Grupa 3.: Izvedba radova

Postupak prijave

Projektni prijedlog odnosno sva dokumentacija tražena ovim Sažetkom izrađuje se na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu najkasnije do 28. veljače 2023. godine.

Projektni prijedlog se podnosi Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, Uprava za EU fondove i strateško planiranje, kao tijelu odgovornom za provedbu financijskog doprinosa (TOPFD) preporučenom poštom ili putem pisarnice na adresu Prisavlje 14, 10000 Zagreb, najkasnije do 28. veljače 2023. godine.

Na zatvorenoj omotnici/paketu mora biti jasno navedena referentna oznaka poziva FSEU.MMPI.09 te rečenica Za poziv: „VRAĆANJE U ISPRAVNO RADNO STANJE INFRASTRUKTURE U PODRUČJU PRIJEVOZA OŠTEĆENE U POTRESU NA PODRUČJU  ZAGREBAČKE ŽUPANIJE – Izravna dodjela Grad Zaprešić s naznakom „Ne otvarati prije službenog početka obrade projektne prijave“, puni naziv i adresa primatelja i prijavitelja.

Nadležna institucija

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Prisavlje 14, 10 000 Zagreb
tel. 01 6169 111
fax. 01 3783 901
fondovi@mppi.hr
www.mppi.hr

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X