Natječaji

Poziv za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava „Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture u području prijevoza oštećene u potresu na području Zagrebačke županije“ – Izravna dodjela Hrvatske autoceste d.o.o. Zagreb

Status

Zatvoren
28.02.2023.

Vrsta poziva

Izravna dodjela (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

FSEU.MMPI.05.

Područje

Promet

Prijavitelji

Poduzeća/trgovačko društvo i organizacije u većinskom javnom vlasništvu

Raspoloživost sredstava

Bespovratna financijska sredstva dodjeljuju se putem izravne dodjele do iskorištenja alokacije Poziva, koja iznosi 4.670.000,00 HRK (četirimilijuna i šestosedamdesettisuća kuna) ili 619.815,52 EUR (fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 HRK), a osigurana su iz Fonda solidarnosti Europske unije.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je prikazan u tablici 1. Raspoloživa sredstva

Tablica 1: Raspoloživa sredstva
Ukupna bespovratna sredstva4.670.000,00 HRK

619.815,52 EUR

Aktivnost i izvor financiranja u Državnom proračunu RHT821080 Fond solidarnosti Europske Unije - područje prijevoza, pošta i telekomunikacija

5761 Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.

Intenzitet sufinanciranja prihvatljivih troškova bespovratnim sredstvima iznosi najviše do 100%.

Zadržava se  pravo ne dodijeliti sva raspoloživa sredstva u okviru ovog Poziva.

U slučaju da se projektni prijedlog podnosi nakon 1. siječnja 2023. godine, iznosi se prikazuju isključivo u Eurima.

Vrijednost natječaja

4.670.000,00 kn

Fond

Fond solidarnosti Europske unije

Program

Sažetak

Predmet Poziva

Pozivom će se podupirati obnova infrastrukture u nadležnosti Hrvatskih autocesta d.o.o., Zagreb u području prijevoza oštećene u potresima od 22. ožujka 2020. godine na području Zagrebačke županije nastalih kao posljedica serije potresa s epicentrom na području grada Zagreba.

Svrha (cilj) Poziva

Svrha Poziva je uspostava redovnog funkcioniranja sustava  te obnova i  dovođenje infrastrukture u području prijevoza na razinu prije potresa.

U smislu ovog poziva pod pojmom infrastruktura u području prijevoza podrazumijevaju se osnovne infrastrukturne građevine s pripadajućim građevinama koje su u funkciji prometa.

Financiranje

Bespovratna financijska sredstva dodjeljuju se putem izravne dodjele do iskorištenja alokacije Poziva, koja iznosi 4.670.000,00 HRK (četirimilijuna i šestosedamdesettisuća kuna) ili 619.815,52 EUR (fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 HRK), a osigurana su iz Fonda solidarnosti Europske unije.

Intenzitet sufinanciranja prihvatljivih troškova bespovratnim sredstvima iznosi najviše do 100%.

Prihvatljivi prijavitelji

Jedini mogući prijavitelj na ovaj poziv su:

Hrvatske autoceste d.o.o., Širolina 4, 10 000 Zagreb, Hrvatska.

Prihvatljive aktivnosti operacije

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:

 Grupa 1.: Hitne mjere sanacije

Grupa 2.: Priprema projektno-tehničke dokumentacije

Grupa 3.: Izvedba radova

Postupak prijave

Projektni prijedlog odnosno sva dokumentacija koja se prilaže uz projektnu prijavu, izrađuje se na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu najkasnije do 28. veljače 2023. godine.

Projektni prijedlog se podnosi Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, Uprava za EU fondove i strateško planiranje, kao tijelu odgovornom za provedbu financijskog doprinosa (TOPFD) preporučenom poštom ili putem pisarnice na adresu Prisavlje 14, 10000 Zagreb, najkasnije do 28. veljače 2023. godine.

Na zatvorenoj omotnici/paketu mora biti jasno navedena referentna oznaka poziva FSEU.MMPI.05., te rečenica Za poziv: „VRAĆANJE U ISPRAVNO RADNO STANJE INFRASTRUKTURE U PODRUČJU PRIJEVOZA OŠTEĆENE U POTRESU NA PODRUČJU ZAGREBAČKE ŽUPANIJE – Izravna dodjela Hrvatske autoceste d.o.o., Zagreb“. s naznakom „Ne otvarati prije službenog početka obrade projektne prijave“, puni naziv i adresa primatelja i prijavitelja.

OBAVIJEST:

Prva izmjena poziva od 30. siječnja 2023. godine

Poštovani potencijalni prijavitelji, I izmjenom Poziva izmijenjeni su sljedeći dokumenti:

  1. I izmjena – Sažetak poziva – čistopis
  2. I izmjena – 1. Obrazac-za-prijavu-s-opisom-operacije-IZRAVNA DODJELA
  3. I izmjena – 2. Obrazac-2-Izjava-Prijavitelja
  4. I izmjena – 3. Obrazac 3 Izjava-o-imenovanju-voditelja-operacije
  5. I izmjena – 4. Obrazac 4 Izjava-prijavitelja-o-mogučnosti-povrata-PDV
  6. I izmjena – 5. Obrazac 5 Izjava-stručnjaka
  7. I izmjena – 6 .Obrazac-6 Izjava-o-nepromijenjenim-okolnostima
  8. I izmjena – 7. Prilog 1 – Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava
  9. I izmjena – 8. Prilog 2 – Opći uvjeti ugovora
  10. I izmjena – 9.- Prilog-3-Smjernice za određivanje financijskih ispravaka

Dodatno, produžuje se krajnji rok za predaju projektnih prijava do 28.02.2023. godine.

Prilikom prijave nužno je koristiti zadnje verzije dokumenata Poziva.

Dokumentacija

Popis-izmjena.docxDatum: 30.1.2023.

Sazetak-poziva-2.docxDatum: 14.12.2022.

Nadležna institucija

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Prisavlje 14, 10 000 Zagreb
tel. 01 6169 111
fax. 01 3783 901
fondovi@mppi.hr
www.mppi.hr

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X