Natječaji

Poziv za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava „Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture u području prijevoza oštećene u potresu na području Varaždinske županije“ – Izravna dodjela Županijska uprava za ceste Varaždinske županije

Status

Zatvoren
28.02.2023.

Vrsta poziva

Izravna dodjela (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

FSEU.MMPI.14

Područje

Promet

Prijavitelji

Poduzeća/trgovačko društvo i organizacije u većinskom javnom vlasništvu

Raspoloživost sredstava

Bespovratna financijska sredstva dodjeljuju se putem izravne dodjele do iskorištenja alokacije Poziva, koja iznosi 9.500.000,00 EUR, a osigurana su iz Fonda solidarnosti Europske unije.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je prikazan u tablici 1. Raspoloživa sredstva

Tablica 1: Raspoloživa sredstva

 

Ukupna bespovratna sredstva 9.500.000,00 EUR
Aktivnost i izvor financiranja u Državnom proračunu RHT821080 Fond solidarnosti Europske Unije- područje prijevoza, pošta i telekomunikacija

 

      5762 Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.

 

Intenzitet sufinanciranja prihvatljivih troškova bespovratnim sredstvima iznosi najviše do 100%.

 

Zadržava se pravo ne dodijeliti sva raspoloživa sredstva u okviru ovog Poziva

Vrijednost natječaja

71.577.750,00 kn

Fond

Fond solidarnosti Europske unije

Program

Sažetak

Predmet Poziva

Pozivom će se podupirati obnova infrastrukture u nadležnosti Županijske uprave za ceste Varaždinske županije u području prijevoza oštećene u potresima od 28. prosinca 2020. godine na području Varaždinske županije nastalih kao posljedica serije potresa s epicentrom na području Sisačko-moslavačke županije.

Svrha (cilj) Poziva

Svrha Poziva je uspostava redovnog funkcioniranja sustava te obnova i dovođenje infrastrukture u području prijevoza na razinu prije potresa.

U smislu ovog poziva pod pojmom infrastruktura u području prijevoza podrazumijevaju se osnovne infrastrukturne građevine s pripadajućim građevinama koje su u funkciji prometa.

Financiranje

Bespovratna financijska sredstva dodjeljuju se putem izravne dodjele do iskorištenja alokacije Poziva, koja iznosi 9.500.000,00 EUR a osigurana su iz Fonda solidarnosti Europske unije.

Intenzitet sufinanciranja prihvatljivih troškova bespovratnim sredstvima iznosi najviše do 100%.

Prihvatljivi prijavitelji

Jedini mogući prijavitelj na ovaj poziv je:

Županijska uprava za ceste Varaždinske županije, Gajeva 4, 42000 Varaždin

Prihvatljive aktivnosti operacije

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:

Grupa 1.: Hitne mjere sanacije

Grupa 2.: Priprema projektno-tehničke dokumentacije

Grupa 3.: Izvedba radova

Postupak prijave

Projektni prijedlog odnosno sva dokumentacija tražena ovim Sažetkom izrađuje se na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu najkasnije do 28. veljače 2023. godine.

Projektni prijedlog se podnosi Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, Upravi za EU fondove i strateško planiranje, kao tijelu odgovornom za provedbu financijskog doprinosa (TOPFD) preporučenom poštom ili putem pisarnice na adresu Prisavlje 14, 10000 Zagreb, najkasnije do 28. veljače 2023. godine.

Na zatvorenoj omotnici/paketu mora biti jasno navedena referentna oznaka poziva FSEU.MMPI.14 te rečenica Za poziv: „VRAĆANJE U ISPRAVNO RADNO STANJE INFRASTRUKTURE U PODRUČJU PRIJEVOZA OŠTEĆENE U POTRESU NA PODRUČJU  VARAŽDINSKE ŽUPANIJE – Izravna dodjela Županijska uprava za ceste Varaždinske županije s naznakom „Ne otvarati prije službenog početka obrade projektne prijave“, puni naziv i adresa primatelja i prijavitelja.

Nadležna institucija

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Prisavlje 14, 10 000 Zagreb
tel. 01 6169 111
fax. 01 3783 901
fondovi@mppi.hr
www.mppi.hr

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X