Natječaji

Poziv Petrinjskoj razvojnoj agenciji PETRA za dostavu prijedloga operacije „Uspostava usluga Poduzetničko društvenog centra Petrinje“

Status

Zatvoren

Vrsta poziva

Izravna dodjela (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

UP.02.1.2.04

Područje

Socijalna uključenost

Vrijednost natječaja

2.500.000,00 kn

Fond

Europski socijalni fond

Program

Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014 - 2020

Sažetak

Ovim Pozivom želi se ojačati ljudske i operativne kapacitete poduzetničko potporne institucije s ciljem smanjenja nezaposlenosti, razvoja poduzetništva i razvoja lokalne zajednice u gradu Petrinji kroz osposobljavanje za zapošljavanje i stjecanje vještina prilagođeno potrebama ranjivih skupina stanovnika grada Petrinje u smislu povećanja njihove zapošljivosti.

Navedeno će rezultirati povećanjem konkurentnosti istih i njihovom uspješnom integracijom na tržište rada te time i doprinosom poboljšanju gospodarskih te socio-ekonomskih uvjeta odnosno ukupnom razvoju grada Petrinje.

 

Donesena Odluka o financiranju operacije „Uspostava usluga Poduzetničko društvenog centra Petrinje“ Petrinjske razvojne agencije PETRA

ZAGREB – Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Upravljačko tijelo Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“, nakon provedenog postupka izravne dodjele sredstava u okviru Poziva Petrinjskoj razvojnoj agenciji PETRA za dostavu prijedloga operacije „Uspostava usluga Poduzetničko društvenog centra Petrinje“ koja će se financirati kao izravna dodjela sredstava u okviru Prioritetne osi 2. „Socijalno uključivanje“ Specifičnog cilja 9.i.2. „Jačanje aktivnog uključivanja kroz implementaciju integriranih projekata za obnovu 5 nerazvijenih pilot područja“ Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“, broj Poziva: UP.02.1.2.04., donijelo je 19. veljače 2021. godine Odluku o financiranju predmetne operacije.

Ukupna vrijednost odabrane operacije i iznos bespovratnih sredstava iznosi 2.500.000,00 HRK.

Provedbom ove operacije pridonijet će se socijalnoj regeneraciji, smanjenju siromaštva i smanjenju iseljavanja stanovnika grada Petrinje stvaranjem poticajnog okruženja kroz razvoj novih usluga, jačanjem operativnih i tehničkih kapaciteta djelatnika PETRA-e te ponajviše razvojem i unaprjeđenjem kompetencija nezaposlenih osoba i mladih osoba za uspješnu integraciju na tržište rada.

Odluka o financiranju nalazi se pri dnu stranice.

 

Dokumentacija

Nadležna institucija

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb

info@mrosp.hr; kabinet@mrosp.hr

www.mrosp.gov.hr

 

Uprava za upravljanje operativnim programima Europske unije

Koranska 2, 10000 Zagreb

tel: +385 1 647 2047

esf.info@mrosp.hr

www.esf.hr

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.




X