Natječaji

Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III“

Status

Zatvoren

Vrsta poziva

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

UP.02.1.1.16

Područje

Socijalna uključenost

Prijavitelji

Neprofitne organizacije

Jedinice lokalne samouprave

Jedinice regionalne (područne) samouprave

Vrijednost natječaja

200.000.000,00 kn

Fond

Europski socijalni fond

Program

Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014 - 2020

Sažetak

Nadležno tijelo: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Područje: zapošljavanje, socijalno uključivanje

Sažetak:

Poziv „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III“ (UP.02.1.1.16) predstavlja nastavak financiranja aktivnosti zapošljavanja teže zapošljivih žena na poslovima pružanja potpore i podrške za starije i/ili nemoćne osobe, aktivnosti koje su se kroz dosadašnju provedbu pokazale vrlo uspješnima i nenadomjestivima u lokalnim zajednicama. Pozivom će se financirati provedba projekata u trajanju do 8 mjeseci, a u okviru kojih će se zapošljavati žene na najviše 6 mjeseci. Predviđena je alokacija od 200 mil HRK kojom će se financirati zapošljavanje oko 4.000 žena koje će raditi na poslovima potpore, podrške i brige za oko 24.000 krajnjih korisnika.

Prepoznato je kako ovakav Poziv izravno pridonosi višestrukim ciljevima ESF-a: zapošljavanju pripadnica ciljane skupine nezaposlenih žena s nižom i srednjom razinom obrazovanja, koje kontinuirano nailaze na niz poteškoća na tržištu rada, te ujedno socijalnom uključivanju krajnjih korisnika – starijih i nemoćnih osoba. Ova operacija ima za cilj uključivanje teže zapošljivih / ranjivih skupina žena na tržište rada, što ujedno podrazumijeva borbu protiv siromaštva i smanjenje nezaposlenosti te prevenciju prerane institucionalizacije i poboljšavanje kvalitete života krajnjih korisnika operacije, osoba u starijoj životnoj dobi i/ili  nemoćnih osoba pružajući im podršku u svakodnevnom životu, posebice onih koji žive u teško dostupnim i slabije naseljenim mjestima.

Izniman interes za ove aktivnosti pokazuje da su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te neprofitne organizacije prepoznale u kojoj mjeri korištenje sredstava iz EU fondova može potaknuti i ubrzati razvoj pojedinih lokalnih sredina. Žene svojim radom doprinose boljitku lokalnih zajednica, a istovremeno se krajnjim korisnicima – starijim i/ili nemoćnim osobama omogućava njima nemjerljiv osjećaj brige i skrbi.

Poziv se provodi u okviru Specifičnog cilja 9.i.1 Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina, i borba protiv svih oblika diskriminacije.

Prihvatljivi prijavitelji: jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, neprofitne organizacije.

Prihvatljivi partneri: obvezni partneri na projektu su područni ured ili područna služba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Centar za socijalnu skrb.

Ostali partneri na projektu mogu biti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, neprofitna organizacija, ustanova koja ima registriranu djelatnost pružanja usluga starijim i/ili nemoćnim osobama.

Ukupna vrijednost Poziva na dostavu projektnih prijedloga: 200.000.000,00 HRK

Iznos bespovratnih sredstava po projektnom prijedlogu: najmanji iznos zatraženih bespovratnih sredstava može iznositi 400.000,00 HRK, a najviši iznos zatraženih bespovratnih sredstava može iznositi 1.500.000,00 HRK.

Sufinanciranje projekta: udio financiranja po pojedinom projektu iznosi 100% prihvatljivih troškova, tj. prijavitelji/partneri nisu dužni osigurati sufinanciranje projekata iz vlastitih sredstava.

Opći cilj Poziva: Omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina s naglaskom na slabije razvijena područja i područja s većom nezaposlenosti.

Specifični cilj Poziva: Osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena i žena s nižom i srednjom razinom obrazovanja zapošljavanjem u lokalnoj zajednici, koje će ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika.

Pitanja i odgovori:

Pitanja mogu biti poslana na elektroničku adresu esf.pozivi@mrosp.hr najkasnije 14 kalendarskih dana prije isteka roka za podnošenje projektnih prijedloga. Pod predmet elektroničke pošte obavezno navesti referentni broj i naziv Poziva. Sva zaprimljena pitanja se s odgovorima objavljuju u dijelu ‘Pitanja i odgovori’ na središnjoj internetskoj stranici ESI fondova i stranici ESF-a, odnosno pod predmetnim Pozivom, najkasnije 7 radnih dana prije isteka roka za podnošenje projektnih prijedloga.

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike nije obvezno davati pojašnjenja na pitanja koja nisu dostavljena na propisani način i u propisanom roku, kao niti na pitanja fizičkih osoba ili pravnih osoba koji nisu prihvatljivi prijavitelj ili partner na ovaj Poziv.

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike nije obvezno davati pojašnjenja na pitanja pristigla u vrijeme obustave ili nakon što je Poziv zatvoren.

Informativne radionice za zainteresirane prijavitelje:

Za zainteresirane prijavitelje bit će organizirane informativne radionice o čemu će obavijest biti javno objavljena. Informacije o točnom datumu i mjestu održavanja radionica bit će objavljene na mrežnim stranicama ESI fondova http://www.strukturnifondovi.hr/ i ESF stranici http://www.esf.hr/.

Način prijava za radionice bit će pravovremeno objavljen i javno dostupan.

VAŽNO! Prijavni obrazac A za predmetni Poziv vidljiv je na poveznici https://esif-wf.mrrfeu.hr/. Projektni prijedlozi moći će se podnositi od 25. svibnja 2022. od 9:00 sati.

 

Poziv na informativne radionice za otvoreni trajni poziv „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III“ u OSIJEKU, RIJECI, ZAGREBU i ZADRU

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike i Hrvatski zavod za zapošljavanje, Posredničko tijelo razine 2, pozivaju Vas na informativne radionice za otvoreni trajni Poziv „Zaželi – program zapošljavanja žena- faza III“ koje će se održavati prema sljedećem rasporedu:

 • 19.05.2022. godine – Osijek, Hotel Osijek, Šamačka 4, 31000 Osijek
 • Početak radionice: 10:00 sati
 • Prijave preko prijavnog obrasca:  Zatvoreno za prijave zbog popunjenih kapaciteta.
 • 19.05. 2022. godine – Rijeka, Gradska vijećnica, Korzo 16, 51000 Rijeka
 • Početak radionice: 12:00 sati
 • prijave preko prijavnog obrasca: Zatvoreno za prijave.
 • 20.05. 2022. godine – Zagreb, Hotel Sheraton, Ulica kneza Borne 2, 10000 Zagreb
 • Početak radionice: 10:00 sati
 • Prijave preko prijavnog obrasca: Zatvoreno za prijave zbog popunjenih kapaciteta.
 • 20.05.2022. godine – Zadar, Inovacija – centar za kreativne industrije, Put Murvice 3A, 23000 Zadar
 • Početak radionice: 10:00 sati
 • prijave preko prijavnog obrasca: Zatvoreno za prijave zbog popunjenih kapaciteta.

Informativne radionice su namijenjene svim potencijalnim prijaviteljima i partnerima na projektu, a na njima će biti predstavljeni ciljevi i svrha Poziva te uvjeti prijave u okviru ovoga Poziva.

Napominjemo da je kapacitet dvorana u kojima se radionice održavaju ograničen.

VAŽNO! 18.05.2022. Objavljen je prvi set Pitanja i odgovora (Q&A) od 12.05. do 16.05.2022.

VAŽNO! 23.05.2022. Objavljena prezentacija s info radionica održanih u Osijeku, Rijeci, Zagrebu i Zadru.

VAŽNO! 24.05.2022. Objavljen je drugi set Pitanja i odgovora (Q&A) od 17.05. do 23.05.2022.

VAŽNO! Obavijest o obustavi Poziva

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike na temelju informacije zaprimljene od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ureda za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije, Posredničkog tijela razine 2, dana 26. svibnja 2022. godine, objavljuje obavijest o obustavi Poziva „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III“ (UP.02.1.1.16).

Obustava stupa na snagu 26. svibnja 2022. u 16:00 sati te će biti na snazi do kraja dana 31. srpnja 2022. godine.

Poziv se obustavlja s obzirom na to da su zahtijevani iznosi bespovratnih sredstava dosegli 120% ukupno raspoloživog iznosa Poziva, što u skladu s ESF Smjernicama te Uputama za Prijavitelje predmetnog Poziva (točka 5.5.) predstavlja razlog za obustavu Poziva.

Svi projektni prijedlozi predani unutar razdoblja u kojem je ovaj Poziv obustavljen neće biti uključeni u postupak dodjele te ih se neće uzeti u razmatranje u slučaju ponovnog otvaranja Poziva. Molimo primite na znanje kako u vrijeme obustave nije moguće postavljati pitanja za predmetni Poziv.

VAŽNO! 27.05.2022. Objavljen je treći set Pitanja i odgovora (Q&A) od 24.05. do 26.05.2022.

VAŽNO! – Dana 26. srpnja 2022. godine Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Upravljačko tijelo Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.”, donijelo je prvu Odluku o financiranju za 62 projekta ukupne vrijednosti 60.660.444,10 kuna u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga “Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III” (UP.02.1.1.16) koji se financira sredstvima Europskog socijalnog fond.

VAŽNO! – Dana 27. srpnja 2022. godine Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Upravljačko tijelo Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.”, donijelo je Odluku o izmjeni prve Odluke o financiranju u dijelu teksta preambule. Ostale točke predmetne Odluke o financiranju ostaju nepromijenjene.

VAŽNO! Obavijest o obustavi Poziva

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike na temelju informacije zaprimljene od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ureda za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije, Posredničkog tijela razine 2, dana 28. srpnja 2022. godine, objavljuje obavijest o nastavku obustave Poziva „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III“ (UP.02.1.1.16).

Obustava će biti na snazi do 31. kolovoza 2022., što je ujedno i datum zatvaranja Poziva.

Poziv se obustavlja s obzirom na to da se okolnosti nastanka obustave nisu promijenile (zahtijevani iznosi bespovratnih sredstava dosegli su 120% ukupno raspoloživog iznosa Poziva), što u skladu s ESF Smjernicama te Uputama za Prijavitelje predmetnog Poziva (točka 5.5.) predstavlja razlog za obustavu Poziva.

Svi projektni prijedlozi predani unutar razdoblja u kojem je ovaj Poziv obustavljen neće biti uključeni u postupak dodjele te ih se neće uzeti u razmatranje u slučaju ponovnog otvaranja Poziva. Molimo primite na znanje kako u vrijeme obustave nije moguće postavljati pitanja za predmetni Poziv.

VAŽNO! – Dana 12. kolovoza 2022. godine Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Upravljačko tijelo Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.”, donijelo je drugu Odluku o financiranju za 52 projekta ukupne vrijednosti 55.176.696,47 kuna u okviru poziva na dostavu projektnih prijedloga „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III“ (UP.02.1.1.16) koji se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda.

VAŽNO! Obavijest o povećanju alokacije

Dana 08. rujna 2022. godine Vlada Republike Hrvatske je na prijedlog  Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike donijela Odluku o davanju suglasnosti za povećanje prethodno odobrenih sredstava za poziv za dodjelu bespovratnih sredstava „Zaželi – program zapošljavanje žena – faza III“, u okviru specifičnog cilja 9.i.1 Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.”, za ukupno 245 milijuna kuna, čime će ukupna sredstva dodijeljena za predmetni Poziv iznositi 445 milijuna kuna.

Predmetnim povećanjem dostupnih financijskih sredstava omogućit će se financiranje projekata koji nisu ušli u prethodnu financijsku omotnicu te će se time izravno utjecati na veći obim zapošljavanja pripadnica ciljane skupine – nezaposlenih žena s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem, koje kontinuirano nailaze na niz poteškoća na tržištu rada te ujedno socijalnom uključivanju krajnjih korisnika – starijih i/ili nemoćnih osoba.

Daljnje obavijesti o tijeku dodjele biti će pravovremeno objavljivane.

VAŽNO! – Dana 11. listopada 2022. godine Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Upravljačko tijelo Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.”, donijelo je treću Odluku o financiranju za 94 projekta ukupne vrijednosti 94.915.910,59 HRK (12.597.506,19 EUR), u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III“ (UP.02.1.1.16) koji se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda.

Treća Odluka o financiranju donesena je nakon što su ukupna sredstva Poziva povećana za 245 milijuna kuna na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti za povećanje prethodno odobrenih sredstava za poziv „Zaželi – program zapošljavanje žena – faza III“ te ukupna alokacija Poziva sada iznosi 445 milijuna kuna (59.061.649,74 EUR).

VAŽNO! Dana 23. studenoga 2022. godine Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Upravljačko tijelo Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.”, donijelo je četvrtu Odluku o financiranju za 46 projekata ukupne vrijednosti 44.466.341,03 HRK (5.901.697,64 EUR), u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III“ (UP.02.1.1.16) koji se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda.

VAŽNO!  Dana  6. prosinca 2022. godine Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Upravljačko tijelo Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.”, donijelo je petu Odluku o financiranju za 170 projekata ukupne vrijednosti 141.225.243,84 HRK (18.743.810,97 EUR) od kojih bespovratna sredstva iznose 141.222.903,52 HRK (18.743.500,36 EUR) u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III“ (UP.02.1.1.16) koji se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda.

VAŽNO!  – Dana 12. siječnja 2023. godine Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Upravljačko tijelo Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.”, donijelo je šestu Odluku o financiranju za 16 projekata ukupne vrijednosti 2.140.160,33 EUR (16.125.038,00 HRK) od kojih bespovratna sredstva iznose 2.140.160,33 EUR (16.125.038,00 HRK), u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III“ (UP.02.1.1.16) koji se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda.

VAŽNO! – Dana 30. siječnja 2023. godine Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Upravljačko tijelo Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.”, donijelo je sedmu Odluku o financiranju za 3 projekta ukupne vrijednosti 239.695,27 EUR (1.805.984,00 HRK) od kojih bespovratna sredstva iznose 239.695,27 EUR (1.805.984,00 HRK), u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III“ (UP.02.1.1.16) koji se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda.

VAŽNO! – Dana 8. veljače 2023. godine Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Upravljačko tijelo Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.”, donijelo je Odluku o izmjenama i dopunama pete Odluke o financiranju od 6. prosinca 2022. godine i sedme Odluke o financiranju od 30. siječnja 2023. godine.

Nadležna institucija

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb
tel. 01 3696 466
fax. 01 3696 468
esf.info@mrms.hr
www.mrms.hr
www.esf.hr

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X