Natječaji

Poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 5 – Tehnička pomoć, koji će se financirati kao izravna dodjela sredstava u okviru Specifičnog cilja 1 – Osiguranje učinkovite pripreme, upravljanja, provedbe, praćenja, vrednovanja i kontrole Operativnog programa za aktivnosti: pripreme, provedbe, praćenja i nadzora

Status

Otvoren
Od 02.10.2019.
Do 31.12.2020.

Vrsta poziva

Izravna dodjela (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

UP.05.1.1.02

Prijavitelji

Javna tijela (ministarstva i agencije)

Vrijednost natječaja

270.000.000,00 kn

Fond

Europski socijalni fond

Program

Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014 - 2020

Sažetak

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Upravljačko tijelo Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., dana 2. listopada 2019. godine objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 5 – Tehnička pomoć, koji će se financirati kao izravna dodjela sredstava u okviru Specifičnog cilja 1 – Osiguranje učinkovite pripreme, upravljanja, provedbe, praćenja, vrednovanja i kontrole Operativnog programa za aktivnosti: pripreme, provedbe, praćenja i nadzora

Fond: Europski socijalni fond

Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Tip natječaja: Izravna dodjela bespovratnih sredstava

Status: otvoren od 02.10.2019. do 31.12.2020.

Nadležno tijelo: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

Opći cilj:  Jačanje administrativnih kapaciteta institucija Operativne strukture ESF-a i učinkovitog sveobuhvatnog upravljanja ESF-om

Specifični cilj: Podrška Tijelima u Sustavu upravljanja i kontrole dodjelom sredstava Tehničke pomoći sufinanciranjem plaća, provođenjem obrazovnih modula, izgradnjom kapaciteta (tj. nadzorom financijskih kontrola, provjerom, naknadom izdataka i drugim prihvatljivim aktivnostima unutar Specifičnog cilja 1 Tehničke pomoći)

Prihvatljivi Prijavitelji za predmetni Poziv  okviru relevantnog specifičnog cilja OPULJP-a su Tijela u sustavu upravljanja i kontrole Europskog socijalnog fonda i horizontalna tijela

Za financiranje projektnih prijedloga u okviru predmetnog Poziva raspoloživ je iznos od 270.000.000,00 kuna

Sažetak: Dodjela sredstava iz Tehničke pomoći za aktivnosti pripreme, upravljanja, provedbe, praćenja i nadzora OPULJP-a predviđa se, između ostalog za sufinanciranje poboljšanja administrativnih kapaciteta i učinkovitog sveukupnog i financijskog upravljanja ESF-om kroz sufinanciranje plaća, provođenje obrazovnih modula, izgradnju kapaciteta (tj. nadzoru financijskih kontrola, provjeri, naknadi izdataka i drugim prihvatljivim aktivnostima unutar Tehničke pomoći).

Nadležna institucija

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb
tel. 01 3696 466
fax. 01 3696 468
esf.info@mrms.hr
www.mrms.hr
www.esf.hr

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X