Natječaji

Podrška razvoju poduzetništva u gradu Petrinji

Status

Zatvoren
28.06.2022.

Vrsta poziva

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

KK.08.2.1.16

Područje

Poduzetništvo

Prijavitelji

Mikro poduzetnici

Mali i srednji poduzetnici

Vrijednost natječaja

115.000.000,00 kn

Fond

Europski fond za regionalni razvoj

Program

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Sažetak

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je 20. svibnja 2022. godine Poziv na dostavu projektnih prijedloga u otvorenom postupku dodjele bespovratnih sredstava KK.08.2.1.16 „Podrška razvoju poduzetništva u gradu Petrinji“.

Poziv je objavljen u sustavu eFondovi, a dokumentaciju Poziva možete pronaći ovdje: https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=8c7ba0f9-9da8-45da-98cf-9deacab2a857

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020., Specifičnog cilja 9b1 provodi Program integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima. Riječ je o pristupu integriranih ulaganja u pet odabranih depriviranih pilot područja (Petrinja, Knin, Vukovar, Benkovac i Beli Manastir s Dardom) sa ciljem njihovog fizičkog, socijalnog i gospodarskog oporavka. Ulaganja se provode u različita područja koja su identificirana u Intervencijskom planu svakog odabranog pilot područja. U Intervencijskom planu Grada Petrinje i pratećem Akcijskom planu identificirana je potreba ulaganja u razvoj poduzetništva slijedom čega će ovaj Poziv biti usmjeren na povećanje kapaciteta za razvoj malog i srednjeg poduzetništva na području grada Petrinje.

Prihvatljivi prijavitelji:  pravne ili fizičke osobe koje su mikro, malo ili srednje poduzeće

Predmet Poziva: Podrška procesu jačanja gospodarske aktivnosti i poboljšanja konkurentnosti poduzetnika na području grada Petrinje

Svrha (cilj) Poziva: Održiva fizička, socijalna i gospodarska regeneracija Grada Petrinje sa ciljem smanjenja socijalnih nejednakosti, isključenosti i siromaštva

Ukupna alokacija Poziva: 115.000.000,00 HRK

Najniža vrijednost potpore po projektnom prijedlogu: 100.000,00 HRK

Najviša vrijednost potpore po projektnom prijedlogu: 1.400.000,00 HRK

Vrste potpora: potpore male vrijednosti (de minimis potpore)

 

PRODULJENJE ROKA ZA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA (20.6.2022.)

Obavještavamo prijavitelje Poziva „Podrška razvoju poduzetništva u gradu Petrinji“ (kod poziva: KK.08.2.1.16) da je 20. lipnja 2022. objavljena 2. izmjena Poziva kojom je produljen krajnji rok za podnošenje projektnih prijedloga s 21. lipnja 2022. godine na 28. lipnja 2022. godine.

U okviru predmetne izmjene Poziva Upute za prijavitelje izmijenjene su u točkama 3.3 Rok za predaju projektnog prijedloga i 3.4 Dodatne informacije uz projektni prijedlog, na način da je krajnji rok dostave projektnih prijedloga do 28. lipnja 2022. godine u 10:00 sati.

 

OBAVIJEST O ODRŽAVANJU VIRTUALNE INFORMATIVNE RADIONICE POZIVA NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA “PODRŠKA RAZVOJU PODUZETNIŠTVA U GRADU PETRINJI” (KK.08.2.1.16) – 25.05.2022.

Virtualna informativna radionica Poziva na dostavu projektnih prijedloga “Podrška razvoju poduzetništva u gradu Petrinji” (KK.08.2.1.16) održat će se u utorak, 31. svibnja 2022. godine s početkom u 10:00 sati.

Svi zainteresirani se mogu prijaviti za sudjelovanje na način da popune Prijavni obrazac do 27. svibnja 2022. godine do 15:00 sati putem poveznice u nastavku: https://docs.google.com/forms/d/1uMD6V3dtooU9GAiMmJM1nwUDvKhUE_6-OfsoN5wBCD0/viewform?edit_requested=true

 

Radionica će se održati putem platforme MS Teams. Svi prijavljeni će putem elektroničke pošte dobiti MS Teams poveznicu i upute vezano uz sudjelovanje na radionici. Zbog ograničenog broja korisnika MS Teams platforme, molim Vas da se na radionicu prijavite s najviše jedne e-mail adrese po prijavitelju.

Očekivano trajanje radionice je 1,5 sata.

 

Prezentacija s informativne radionice Poziva „Podrška razvoju poduzetništva u gradu Petrinji“

Nastavno na virtualnu radionicu Poziva „Podrška razvoju poduzetništva u gradu Petrinji“ (referentni broj: KK.08.2.1.16) održanu 31.5.2022. godine obavještavamo Vas da je prezentacija s radionice dostupna na sljedećoj poveznici.

 

Objava 1. izmjene Poziva na dostavu projektnih prijedloga Podrška razvoju poduzetništva u gradu Petrinji, referentni broj: KK.08.2.1.16 (24.5.2022.)

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU napravilo je ispravak tehničke prirode u Obrascu 3. Skupna izjava. Ispravak se odnosi na otključavanje ćelija za unos datuma zaključenja zadnjeg odobrenog računovodstvenog razdoblja.

Izmjena je u potpunosti tehničke prirode te ostala dokumentacija nije mijenjana.

Obavještavamo prijavitelje da prilikom predaje projektnih prijedloga koriste izmijenjeni obrazac koji je dostupan ovdje.

 

Javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u cilju pripreme Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Podrška razvoju poduzetništva u gradu Petrinji“

 

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije provodi javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u cilju pripreme  Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Podrška razvoju poduzetništva u gradu Petrinji“.

Poziv će se provoditi u okviru  Specifičnog cilja 9b1 Održiva fizička, socijalna i gospodarska regeneracija pet depriviranih pilot područja s ciljem smanjenja socijalnih nejednakosti, isključenosti i siromaštva Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“ kao otvoreni postupak dodjele bespovratnih sredstava u modalitetu privremenog poziva.

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 12. svibnja 2022. godine dostave svoje prijedloge i komentare na predloženi nacrt Uputa za prijavitelje putem poveznice https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20522

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije će razmotriti i obraditi pristigle komentare te objaviti popis svih pristiglih komentara s pregledom prihvaćenih, djelomično prihvaćenih i odbijenih prijedloga s kratkim obrazloženjem. Prihvaćat će se samo oni prijedlozi za koje se procijeni da unaprjeđuju kvalitetu Poziva te su u skladu sa strateškom orijentacijom istog i odobrenog Programskog dodatka.

 

Nadležna institucija

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Miramarska cesta 22, 10 000 Zagreb
tel. 01 6400 600
fax. 01 6400 600
fondovi@mrrfeu.hr
https://razvoj.gov.hr/
www.strukturnifondovi.hr

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X