Natječaji

ITU – Čuvar baštine kao katalizator razvoja, istraživanja i učenja – novi Hrvatski prirodoslovni muzej

Status

Zatvoren
27.08.2020.

Vrsta poziva

Izravna dodjela (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

KK.06.1.1.06

Područje

Turizam

Prijavitelji

Ustanova u kulturi

Partneri

Prihvatljivi partner u okviru ovog Poziva je Grad Zagreb, OIB: 61817894937.

Obavezan partner je Turistička zajednica grada Zagreba, OIB: 40791995812.

Raspoloživost sredstava

74.951.417,40 HRK (iznos povećan derogacijom Ugovora)

Vrijednost natječaja

74.951.417,40 kn

Fond

Europski fond za regionalni razvoj

Program

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Sažetak

IZMJENA POZIVA – derogacija općih uvjeta Ugovora (3.1.2022.)

Obavještavamo Vas kako je u okviru Poziva na dostavu projektnog prijedloga u postupku izravne dodjele “Čuvar baštine kao katalizator razvoja, istraživanja i učenja – novi Hrvatski prirodoslovni muzej” (u daljnjem tekstu: Poziv), referentni broj KK.06.1.1.06, objavljenog dana 27. srpnja 2020., Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije dana 4. siječnja 2022. godine objavilo izmjenu Poziva kojom se mijenja sadržaj Poziva vezano uz ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava.

Na temelju Odluke ministrice MRRFEU o derogaciji od 29. prosinca 2021. kojom se derogiraju opći uvjeti potpisanog ugovora za Hrvatski prirodoslovni muzej, povećava se iznos bespovratnih sredstava Poziva sa 57.264.012,25 kuna na 74.951.417,40 kuna te će se sukladno navedenom izmijeniti i ugovor o bespovratnim sredstvima u okviru ovog postupka izravne dodjele.

 

Obavijest o potpisanom ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava (30. prosinca 2020.)

Obavještavamo Vas kako je 30. prosinca 2020. potpisan ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u sklopu Poziva na dostavu projektnog prijedloga u postupku izravne dodjele bespovratnih sredstava za strateški projekt „Čuvar baštine kao katalizator razvoja, istraživanja i učenja – novi Hrvatski prirodoslovni muzej“, referentna oznaka: KK.06.1.1.06.0001.

Čuvar baštine – HPM.pdf

 

Cilj Poziva je obnovom, opremanjem i dogradnjom Palače Amadeo, u kojoj je smješten Hrvatski prirodoslovni muzej, osnažiti kapacitete muzeja te doprinijeti razvoju gospodarske, znanstvene, obrazovne i kulturne djelatnosti UAZ.

Prihvatljivi prijavitelj u okviru ovog Poziva je Hrvatski prirodoslovni muzej, OIB:53150371536.
Prihvatljivi partner u okviru ovog Poziva je Grad Zagreb ,OIB: 61817894937.
Obavezan partner je Turistička zajednica grada Zagreba, OIB: 40791995812.

Aktivnosti koje su prihvatljive za financiranje u okviru ovog Poziva su:
• Radovi na obnovi, rekonstrukciji i dogradnji Palače Amadeo u kojoj je smješten Hrvatski prirodoslovni muzej – zaštićeno nepokretno kulturno dobro (Registar kulturnih dobara RH, broj Z-619);
• Opremanje Hrvatskog prirodoslovnog muzeja
– Uspostava novog stalnog postava,
– Opremanje multimedijalne dvorane
– Opremanje suvenirnice
– Opremanje muzejske kafeterije
– Opremanje laboratorija i akreditacija
• Promocija i marketing – sukladno marketing planu i komunikacijskoj strategiji
• Aktivnosti promidžbe i vidljivosti
• Upravljanje projektom i administracija
• Aktivnosti vezane uz promicanje horizontalnih načela.

Administrativni podaci
Poziv se provodi kroz postupak izravne dodjele, a krajnji rok dostave projektnog prijedloga je 27.kolovoza 2020. godine. Projektni prijedlog dostavlja se kroz sustav eFondovi unutar roka određenog ovim Pozivom. Podneseni projektni prijedlog dobiva jedinstveni referentni broj (kod projekta). Riječ je o referentnoj oznaci projektnog prijedloga tijekom čitavog trajanja projekta te je nije moguće mijenjati.

Nadležna institucija

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Miramarska cesta 22, 10 000 Zagreb
tel. 01 6400 600
fax. 01 6400 600
fondovi@mrrfeu.hr
https://razvoj.gov.hr/
www.strukturnifondovi.hr

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X