Natječaji

Natječaj za provedbu Podmjere 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“– provedba tipa operacije 19.2.1. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“

Status

U najavi

Vrsta poziva

Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

Područje

Ruralni razvoj

Prijavitelji

Odabrana lokalna akcijska grupa (LAG)

Fond

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

Program

Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske

Sažetak

Natječaj za provedbu tipa operacije 19.2.1. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“ će se objavljivati kontinuirano tijekom razdoblja 2014. – 2020. Nakon odabira projekata na LAG natječaju, odabrani LAG u ime i za račun nositelja projekta podnijeti Zahtjev za potporu. Nositelj projekta mora biti usklađen s uvjetima prihvatljivosti nositelja projekta za pojedini tip operacije sukladno odobrenoj LRS i pravilnicima kojima se uređuje provedba pojedinog tipa operacije iz Programa ruralnog razvoja te imati prebivalište ili sjedište unutar područja koje obuhvaća odabrani LAG. Prihvatljivi troškovi se nalaze u listama prihvatljivih troškova objavljenima uz natječaje za pojedini tip operacije iz Programa ruralnog razvoja, a koji su sukladni odabranoj LRS.

 

Nadležna institucija

Ministarstvo poljoprivrede

Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb
tel. 01 6106 111
fax. 01 6109 201
office@mps.hr
uprava.ruralnirazvoj@mps.hr
www.mps.hr
www.ruralnirazvoj.hr

Uprava ribarstva
Alexandera von Humboldta 4b, 10 000 Zagreb
tel. 01 6443 185
fax. 01 6443 200
eufondovi.ribarstvo@mps.hr
http://euribarstvo.hr/

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X