Natječaji

ITU – Nabava SPP autobusa i izgradnja SPP punionice

Status

Zatvoren
28.03.2018.

Vrsta poziva

Izravna dodjela (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

Područje

Promet

Prijavitelji

Poduzeća/trgovačko društvo i organizacije u većinskom javnom vlasništvu

Partneri

Prihvatljivi partner u okviru ovog Poziva je Plinara d.o.o. Pula kao nositelj Ugovora o koncesiji za izgradnju distributivnog sustava i distribuciju plina na području Istarske županije.

Raspoloživost sredstava

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 33.698.400,00 HRK.
Najviši mogući udio bespovratnih sredstava je 85% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova Projekta.
Sufinanciranje projekta od strane prijavitelja u sklopu ovog Poziva je obvezno.

Prijavitelj se obvezuje osigurati:
• sredstva za financiranje razlike između iznosa ukupnih prihvatljivih troškova Projekta te iznosa bespovratnih sredstava dodijeljenih za financiranje prihvatljivih troškova u sklopu ovog Poziva,
• sredstva za financiranje ukupnih neprihvatljivih troškova.

Bespovratna sredstva koja se dodjeljuju u sklopu ove izravne dodjele za strateški projekt ne sadrže elemente državnih potpora.

Fond

Europski fond za regionalni razvoj

Program

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Sažetak

VAŽNO – PRODULJENJE ROKA ZA DOSTAVU PROJEKTNOG PRIJEDLOGA

Obavještavamo unaprijed određenog prijavitelja kako je u sklopu Poziva za dostavu projektnih prijedloga u postupku izravne dodjele bespovratnih sredstava „Nabava SPP autobusa i izgradnja SPP punionice“, referentna oznaka: KK.07.4.2.08, objavljenog dana 11. siječnja 2018., produljen rok za predaju projektnog prijedloga. Krajnji rok dostave projektnog prijedloga je 28. ožujka 2018. godine.

 

SAŽETAK POZIVA
„Nabava SPP autobusa i izgradnja SPP punionice“
Postupak izravne dodjele za strateški projekt

1. Cilj Poziva
Cilj Poziva je povećati broj putnika u javnom prijevozu jačanjem konkurentnosti javnog prijevoza putem ulaganja u kvalitetu, sigurnost i dostupnost za osobe smanjene pokretljivosti te smanjenje emisije CO2 u okoliš izgradnjom punionice na SPP i nabavom novih SPP autobusa na onim linijama koje su definirane ugovorom o javnim uslugama u smislu Uredbe (EZ) br. 1370/2007 Europskog Parlamenta i Vijeća (tzv. Public Service Obligation Contratct; PSO ugovor).
2. Ukupno raspoloživa sredstva
Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 33.698.400,00 HRK.
Najviši mogući udio bespovratnih sredstava je 85% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova Projekta.
Sufinanciranje projekta od strane prijavitelja u sklopu ovog Poziva je obvezno. Prijavitelj se obvezuje osigurati:
• sredstva za financiranje razlike između iznosa ukupnih prihvatljivih troškova Projekta te iznosa bespovratnih sredstava dodijeljenih za financiranje prihvatljivih troškova u sklopu ovog Poziva,
• sredstva za financiranje ukupnih neprihvatljivih troškova.

Bespovratna sredstva koja se dodjeljuju u sklopu ove izravne dodjele za strateški projekt ne sadrže elemente državnih potpora.

3. Prihvatljivi prijavitelj i partner
Prihvatljivi prijavitelj: Pulapromet d.o.o. kao pružatelj usluge koji upravlja i organizira javni prijevoz na području Grada Pule (gradski i prigradski prijevoz) kao unutarnji operater, u smislu Uredbe (EZ) br. 1370/2007 Europskog Parlamenta i Vijeća.
Prihvatljivi partner: Plinara d.o.o. Pula kao nositelj Ugovora o koncesiji za izgradnju distributivnog sustava i distribuciju plina na području Istarske županije.

4. Prihvatljive aktivnosti
Aktivnosti koje su prihvatljive za financiranje u okviru ovog Poziva su:
• Izgradnja punionice na SPP
Izgradnjom punionice na SPP omogućit će se kružna integriranost cjelokupnog projekta od opskrbe do prijevoza na SPP što će uslijed korištenja prirodnog plina kao goriva posljedično dovesti i do smanjenja emisije CO2.
• Obuka zaposlenika za rad u SPP punionici
• Nabava i osuvremenjivanje putničkog voznog parka (autobusa) s niskom emisijom CO2 za prijevoznika u javnom prijevozu
Nabava 20 novih autobusa na SPP za pružanje usluge javnog prijevoza na utvrđenim linijama i koji ispunjavaju minimalne zahtjeve navedene u Uredbi Europske Komisije (EU) br. 582/2011 od 25. svibnja 2011. o provedbi i izmjeni Uredbe (EZ) br. 595/2009 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na emisiju iz teških vozila (Euro VI.) i izmjeni priloga I. i III. Direktivi 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća.
Sukladnost nabavljanih autobusa s minimalnim zahtjevima navedenim u spomenutoj Uredbi provjeravat će SAFU (PT 2) provedbom redovitih kontrola tijekom provedbe projekta. Vozila koja su predmet nabave moraju zadovoljavati minimalno Euro VI normu ispušnih plinova.
• Promidžba i vidljivost
Provođenje aktivnosti promidžbe i vidljivosti koje moraju biti provedene u skladu s Uputama za korisnike sredstava – informiranje, komunikacija i vidljivost projekata financiranih u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), Europskog socijalnog fonda (ESF) i Kohezijskog fonda (KF) za razdoblje 2014.-2020. (MRRFEU, lipanj 2015.).
• Upravljanje projektom i administracija

5. Geografska ograničenja
Projekt se u potpunosti provodi u urbanom području Pula.

6. Administrativni podaci (rok, oblik i mjesto podnošenja)
Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe Prijavitelja putem sustava eFondovi u elektroničkom obliku, na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.
Faza zaprimanja i registracije vrši se automatski putem sustava eFondovi. Podneseni projektni prijedlog dobiva jedinstveni referentni broj (kod projekta). Riječ je o referentnoj oznaci projektnog prijedloga tijekom čitavog trajanja projekta te je nije moguće mijenjati.
Datum pokretanja postupka je datum odobrenja PDP-a od strane UT-a kroz sustav eFondovi, a krajnji rok za dostavu projektnog prijedloga je 28. veljače 2018. godine.

Poziv je objavljen i na javnom portalu sustava eFondovi: https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=c5da789c-ca8a-40c0-a196-b3f253a9a062&pozivVersionId=12c025e1-9588-4b3e-93bf-c75883fb22ab 

Nadležna institucija

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Miramarska cesta 22, 10 000 Zagreb
tel. 01 6400 600
fax. 01 6400 600
fondovi@mrrfeu.hr
www.razvoj.gov.hr
www.strukturnifondovi.hr

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X