Natječaji

Multisenzorsko zračno snimanje Republike Hrvatske za potrebe procjene smanjenja rizika od katastrofa

Status

Zatvoren

Vrsta poziva

Izravna dodjela (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

KK.05.2.1.10

Područje

Zaštita okoliša

Prijavitelji

Javna tijela (ministarstva i agencije)

Partneri

Grad Zagreb i Geodetski fakultet, Sveučilišta u Zagrebu

Raspoloživost sredstava

Ukupna raspoloživa bespovratna sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj za projekt „Multisenzorsko zračno snimanje Republike Hrvatske za potrebe procjene smanjenja rizika od katastrofa" iznose 114.788.973,95 kn.

Vrijednost natječaja

114.788.973,95 kn

Fond

Europski fond za regionalni razvoj

Program

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Sažetak

Opći cilj Projekta je osigurati homogene podloge utemeljene na prostornim podacima prikladne kvalitete, koje će služiti kao osnova za modeliranje i procjene rizika od katastrofa u RH. Projekt naime, obuhvaća prikupljanje i analizu odgovarajuće razine prostornih podataka u svrhu modeliranja rizika na području Republike Hrvatske, odnosno konkretno: aerofotogrametrijsko snimanje, LiDAR snimanje cijele Republike Hrvatske te koridorno LiDAR snimanje svih nasipa (oko 4.100 km) kao i hiperspektralno i termalno snimanje nasipa za obranu od poplava na koridorima rijeka Kupe, Save, Drave i Dunava u dužini od 1.350 km. Ujedno, po prvi put će se izraditi jedinstvene specifikacije na razini cijele Republike Hrvatske za snimanje LiDAR metodom, s posebnim naglaskom stavljenim na ispunjavanje potreba kao što su aktualnost, pouzdanost, geometrijska i prostorna točnost podataka u modelu. Također projektom će se utvrditi konkretan potresni rizik odnosno karte rizika od potresa za grad Zagreb.
Projektni partneri, uključujući Prijavitelja su vodeće institucije u domenama prikupljanja, analize i distribucije prostornih podataka u RH te upravljanja krizama. Projekt provode Prijavitelj Državna geodetska uprava s partnerima Geodetskim fakultetom, Sveučilišta u Zagrebu i Uredom za upravljanje u hitnim situacijama Grada Zagreba. Prijavitelj i partner Geodetski fakultet su najrelevantnije nacionalne institucije u domeni prikupljanja prostornih podataka geodetskim metodama koje će biti korištene u projektu, dok Ured za upravljanje u hitnim situacijama Grada Zagreba najrelevantniji u procjeni rizika od katastrofa za područje grada Zagreba. Svi partneri, osim u specifičnim djelatnostima, imaju iskustva u provedbi projekata financiranih iz EU i nacionalnih izvora financiranja. Prethodni uspješno provedeni projekti su osigurali iskustvo partnerima u provedbi najsloženijih projekta.

Maksimalna stopa sufinanciranja prihvatljivih troškova za projekt „Multisenzorsko zračno snimanje Republike Hrvatske za potrebe procjene smanjenja rizika od katastrofa“ iznosi 85,0000000%.

Prihvatljivi prijavitelj za projekt „Multisenzorsko zračno snimanje Republike Hrvatske za potrebe procjene smanjenja rizika od katastrofa“ je Državna geodetska uprava, Gruška 20, 10000 Zagreb.

Prihvatljive aktivnosti primjenjive za predmetnu dodjelu obuhvaćaju:
• Izradu tehničkih specifikacija i standardnih proizvoda, koja uključuje:
– Izradu tehničkih specifikacija za aerofotogrametrijsko snimanje RH,
– Izradu tehničkih specifikacija za LiDAR snimanje RH,
– Izrada tehničkih specifikacija za koridorno LiDAR snimanje nasipa i koridora rijeka;
• Nabavu i smještaj opreme za prikupljanje, analizu i obradu podataka;
• Multisenzorsko snimanje Republike Hrvatske, koje uključuje:
– Usluge aerofotogrametrijskog snimanja RH, LiDAR snimanja RH i koridornog LiDAR snimanja nasipa i rijeka,
– Edukacije članova JPP-a Korisnika za potrebe analize i obrade LiDAR podataka, za softver koji se nabavlja za analizu, obradu i interpretaciju podataka snimanja,
• Analizu i obradu podataka multisenzorskog zračnog snimanja;
• Potresni rizik na području grada Zagreba, koji uključuje:
– Prikupljanje podataka za definiranje potresnog rizika na području grada Zagreba,
– Izradu proračuna potresnog rizika prema fizičkim i financijskim pokazateljima,
– Izradu metodologije za procjenu potresnog rizika primjenjive za prostor cijele RH;
• Usluge koje se odnose na informiranje i vidljivost;
• Usluge upravljanja projektom.

Projekt se provodi na području Republike Hrvatske

Poziv je objavljen i na javnom portalu sustava eFondovi:

https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=8ff73bae-b586-46a9-a8ff-45ce0b515097

Nadležna institucija

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Radnička cesta 80
10 000 Zagreb
skop@mzoe.hr

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X