Natječaji

Jačanje kapaciteta HGSS-a – Sigurna.HR

Status

Zatvoren

Vrsta poziva

Izravna dodjela (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

KK.05.2.1.08

Područje

Zaštita okoliša

Prijavitelji

Organizacije civilnog društva

Raspoloživost sredstava

Ukupna raspoloživa bespovratna sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj za projekt „Jačanje kapaciteta HGSS-a - Sigurna.HR“ iznose 25.404.026,98 kn.

Vrijednost natječaja

25.404.026,00 kn

Fond

Europski fond za regionalni razvoj

Program

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Klimatske promjene i upravljanje rizicima

Sažetak

  1. Cilj (ako je primjenjivo, svrha i namjena) poziva

Opći cilj projekta je doprinos podizanju sposobnosti reakcije u kriznim situacijama u RH i povećanju kapaciteta sustava za upravljanje u kriznim situacijama kroz podizanje razine spremnosti Hrvatske gorske službe spašavanja (u daljnjem tekstu: HGSS), kao jedine nacionalne operativne službe opremljene i osposobljene za spašavanje ljudi i imovine iz najtežih i najnepristupačnijih prostora RH.

Uzimajući u obzir identificirane ključne rizike (poplave, potresi i požari otvorenog tipa), nameće se potreba što je bržeg mogućeg opremanja i osposobljavanja stručnih timova za traganje i spašavanje iz ruševina te na divljim vodama i poplavama. Paralelno je potrebno podizanje svijesti i informiranosti javnosti i važnih aktera kako o rizicima od katastrofa tako i o mogućnostima angažmana u sustavu civilne zaštite.

Da bi se omogućio doprinos općem cilju potrebno je odgovoriti na glavne potrebe HGSS-a identificirane Internom analizom potreba, a to su: jačanje kapaciteta Stanica koje se nalaze na područjima pod ugrozom vodom i tektonskim pomicanjima tla po kriteriju dva temeljna dokumenta ugroze u RH.

Ovim projektom nastoji se podići razina spremnosti HGSS-a uzimajući u obzir trajne ugroze koje prijete društvu te isto tako trenutnu razinu spremnosti stručnih timova koji djeluju u okviru HGSS-a, a specijalizirani su za spašavanja u slučajevima potresa i poplava kao identificiranih ključnih rizika u skladu s rezultatima procjene rizika od katastrofa. Osim toga, projekt rješava i problem neadekvatne te nedovoljno opremljene infrastrukture za trening i obuku, kako bi odgovarajuća razina spremnosti bila dugoročno održiva. Podizanjem razine spremnosti direktno se doprinosi podizanju sveukupne sposobnosti reakcije u kriznim situacijama, a time i povećanju kapaciteta nacionalnog sustava sigurnosti.

Poziv je objavljen i na javnom portalu sustava e Fondovi:

https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=0fb3dc33-85e5-48fe-b1db-a5ff9f0bd8ee

Nadležna institucija

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Radnička cesta 80
10 000 Zagreb
skop@mzoe.hr

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X