Natječaji

Izrada studijsko-projektne dokumentacije za centre za gospodarenje otpadom Zagreb, Orlovnjak i Šagulje

Status

Zatvoren
18.07.2018.

Vrsta poziva

Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

Područje

Zaštita okoliša

Prijavitelji

Poduzeća/trgovačko društvo i organizacije u većinskom javnom vlasništvu

Raspoloživost sredstava

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 51.000.000,00 HRK.

Vrijednost natječaja

51.000.000,00 kn

Fond

Kohezijski fond

Program

Sažetak

 • Cilj poziva

Cilj Poziva je stvoriti preduvjete, kroz pripremu dokumentacije za tri centra za gospodarenje otpadom (CGO), za uspostavu cjelovitog sustava gospodarenja komunalnim otpadom na području Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije (CGO Orlovnjak), Brodsko-posavske, Požeško-slavonske i istočnog dijela Sisačko-moslavačke županije (CGO Šagulje), Zagrebačke županije i Grada Zagreba (CGO Zagreb), čime će se postići ciljevi gospodarenja otpadom iz Plana gospodarenja otpadom RH.

Kroz pripremu potrebne studijsko-projektne dokumentacije te kasniju provedbu uspostave sustava gospodarenja otpadom neizravno će se doprinijeti i ostvarenju ciljeva OPKK-a, odnosno ciljeva vezanih za Specifični cilj 6i1 – Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta.

 • Ukupna raspoloživa sredstva

Ukupna raspoloživa sredstva iz Kohezijskog fonda (KF) predviđena za ovaj Poziv iznose 51.000.000,00 kuna.

 • Raspoloživa sredstva po prijavitelju

Obzirom da se radi o ograničenom pozivu za tri unaprijed određenih prijavitelja, sva raspoloživa sredstva odnose se na unaprijed definirane prijavitelje. Najniži odnosno najviši dopušteni iznos bespovratnih sredstava koji može biti dodijeljen pojedinačnom projektnom prijedlogu u sklopu ovog Poziva je kako slijedi:

Naziv PrijaviteljaNajniži dopušteni iznos bespovratnih sredstava koji može biti dodijeljen pojedinačnom projektnom prijedlogu u sklopu ovog PozivaNajviši dopušteni iznos bespovratnih sredstava koji može biti dodijeljen pojedinačnom projektnom prijedlogu u sklopu ovog Poziva
Zagrebački centar za gospodarenje otpadom d.o.o. Zagreb21.250.000,00 HRK25.500.000,00 HRK
EKOS d.o.o. Osijek10.200.000,00 HRK12.750.000,00 HRK
Regionalni centar za gospodarenje otpadom – Šagulje d.o.o. Slavonski Brod10.200.000,00 HRK12.750.000,00 HRK
 • Predviđeni intenzitet potpore

Iznos bespovratnih sredstava Kohezijskog fonda (KF) po pojedinom projektnom prijedlogu koji se može dodijeliti u sklopu ovog Poziva iznosi maksimalno 85,0000000% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova projekta.

Prijavitelj (Korisnik) se obvezuje iz vlastitih sredstava ili vanjskim financiranjem, odnosno svime što ne predstavlja sredstva iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova, osigurati:

 1. sredstva za financiranje razlike između iznosa ukupnih prihvatljivih izdataka projektnog prijedloga te iznosa bespovratnih sredstava iz KF-a dodijeljenih za financiranje prihvatljivih izdataka u sklopu ovog Poziva, i
 2. sredstva za financiranje ukupnih neprihvatljivih izdataka unutar projektnog prijedloga.
 • Prihvatljivi prijavitelji

Unaprijed prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog Poziva za dostavu projektnog prijedloga su slijedeće tvrtke:

 • ZAGREBAČKI CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM d.o.o.,OIB 74149875115, Savska cesta 41, 10000 Zagreb
 • EKOS d.o.o. OIB 54772506391, Stjepana Radića 4, 31000 Osijek
 • Regionalni centar za gospodarenje otpadom – Šagulje d.o.o. OIB 95287565208, Trg pobjede 26a, 35000 Slavonski Brod
 • Prihvatljive aktivnosti

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:

 1. Priprema i izrada studijsko-projektne dokumentacije
 • Studija izvedivosti s analizom troškova i koristi,
 • Studija utjecaja na okoliš za CGO, uključujući potrebne istražne radove,
 • Dokumentacija potrebna za ishođenje lokacijske dozvole za CGO,
 • Elaborati zaštite okoliša za pretovarne stanice,
 • Dokumentacija potrebna za ishođenje lokacijskih i građevinskih dozvola za pretovarne stanice,
 • Projektna prijava za osiguranje EU sredstava (aplikacijski obrazac),
 • Dokumentacija o nabavi radova, usluga i opreme za CGO,
 • Dokumentaciju o nabavi za nabavu radova, usluga i opreme za pretovarne stanice,

2. Upravljanje projektom i administracija, uključujući plaće zaposlenika korisnika, te neizravne troškove,

3. Aktivnosti promidžbe i vidljivosti projekata CGO-a,

4. Izrada revizorskog izvješća o provjeri troškova projekta.

 • Geografska ograničenja

Projektne aktivnosti moraju se provoditi na području Republike Hrvatske. Priprema i izrada studijsko-projektne dokumentacije za tri CGO-a obuhvaća Osječko–baranjsku, Vukovarsko-srijemsku, Brodsko-posavsku, Požeško-slavonsku, Zagrebačku i dio Sisačko-moslavačke županije, te Grad Zagreb.

 • Administrativni podaci

Dodjela bespovratnih sredstava iz ovog poziva vrši kroz ograničeni postupak u modalitetu trajnog poziva. Datum objave PDP-a na središnjoj mrežnoj stranici ESI fondova i javnom portalu sustava eFondovi označava datum objave Poziva, a krajnji rok dostave projektnih prijedloga je 60 dana od sljedećeg dana od objave Poziva.

PT1 zadržava pravo izmjena Poziva tijekom razdoblja trajanja Poziva vodeći računa da predmetne izmjene ne utječu na postupak ocjenjivanja kvalitete projektnog prijedloga.

Poziv je također objavljen i na Internet stranicama e-fondovi: https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=8c893b89-1b1c-4df4-9191-2ccfe16c52dd

Pitanja i odgovori

Pitanja i odgovori 7.6.Datum: 7.6.2018.

Nadležna institucija

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb
tel. 01 3717 111
fax. 01 3717 149
javnost@mingor.hr
www.gospodarstvo.gov.hr

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X