Natječaji

Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP

Status

Zatvoren
28.12.2018.

Vrsta poziva

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

Područje

Poduzetništvo

Prijavitelji

Mikro poduzetnici

Mali i srednji poduzetnici

Vrijednost natječaja

200.000.000,00 kn

Fond

Europski fond za regionalni razvoj

Program

Sažetak

Pozivom na dostavu projektnih prijedloga ‘Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP-a’  sufinancirat će se ulaganja u kapacitete MSP-a, kroz početna ulaganja u izgradnju i/ili opremanje poslovnih jedinica. Poziv ima za cilj jačanje regionalne konkurentnosti MSP-ova kroz razvoj identificiranih strateških djelatnosti industrije. Poticanjem aktivnosti koje stvaraju dodatnu vrijednost i  učinkovitim pozicioniranjem malog i srednjeg poduzetništva u globalnim lancima vrijednosti omogućit će se razvoj novih kompetencija, povećanje proizvodnje, povećanje izvoza i stvaranje novih radnih mjesta.

Prihvatljivi prijavitelji: Mikro, mala i srednja poduzeća

Ukupna alokacija200.000.000,00 HRK

Vrste potpora: 

  • Regionalne potpore,
  • Potpore za savjetodavne usluge u korist MSP-ova,
  • Potpore MSP-ovima za sudjelovanje na sajmovima,
  • Potpore za usavršavanje,
  • Potpore male vrijednosti (de minimis)

Predmet Poziva: Poboljšanje poslovnog razvoja i tehnološke spremnosti MSP-a koji djeluju u identificiranim prihvatljivim djelatnostima poticanjem ulaganja u kapacitete MSP, kroz početna ulaganja  u izgradnju i/ili opremanje poslovnih jedinica.

Svrha (cilj) Poziva: Jačanje regionalne konkurentnosti MSP-a kroz razvoj identificiranih strateških djelatnosti industrije. Poticanjem aktivnosti koje stvaraju dodatnu vrijednost i  učinkovitim pozicioniranjem malog i srednjeg poduzetništva u globalnim lancima vrijednosti omogućit će se razvoj novih kompetencija, povećanje proizvodnje, povećanje izvoza i stvaranje novih radnih mjesta.

Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 03.04.2018

Poziv je objavljen u sustavu eFondovi.

Informativne radionice

8. svibnja 2018. VAŽNA OBAVIJEST!!! 

Obavještavamo prijavitelje i potencijalne prijavitelje na poziv „IZGRADNJA I OPREMANJE PROIZVODNIH KAPACITETA MSP“, koda poziva KK.03.2.1.10, kako se Poziv otkazuje jer su nastupile okolnosti zbog kojih nije moguće nastaviti i dovršiti relevantne aktivnosti u okviru Poziva.

Naime, došlo je do tehničkih poteškoća u radu sustava eFondovi koji, uslijed preopterećenosti nije bio u mogućnosti zaprimiti i registrirati sve projektne prijedloge niti pouzdano zabilježiti podatke o vremenu zaprimanja projektnih prijedloga.

Budući da se na temelju Poziva dodjeljuju bespovratna sredstava prijaviteljima koji su zadovoljili uvjete Poziva i to uvažavajući načelo prvenstva u zaprimanju projektnih prijedloga, a kako bi se osigurala primjena načela jednakog tretmana svih prijavitelja bilo je nužno donijeti odluku o otkazivanju Poziva.

Obavještavamo vas da će u roku od najviše mjesec dana od dana objave ove obavijesti biti otvoren novi poziv na dodjelu bespovratnih sredstava. Navedeno podrazumijeva da svi potencijalni prijavitelji koji su se namjeravali javiti na Poziv i dalje imaju priliku to učiniti (prijavom na novi poziv), kao i prijavitelji koji su se na Poziv već prijavili putem sustava eFondovi.

Nakon otvaranja novog poziva, za sve prijavitelje koji su već pripremili projektne prijedloge unutar sustava eFondovi (u kontekstu Poziva koji se otkazuje), osigurati će se mogućnost korištenja svih prethodno unesenih podataka.

Dodatno, ukazujemo prijaviteljima kako će troškovi projektnih aktivnosti biti prihvatljivi od dana podnošenja projektnog prijedloga na novi poziv, dok će troškovi pripreme projektnog prijedloga biti prihvatljivi od 2. veljače 2018.

Još jednom se ispričavamo zbog nastale situacije te naglašavamo kako se aktivno radi na otklanjanju tehničkih poteškoća nastalih u sustavu eFondovi.

 

VAŽNA OBAVIJEST!!! 

3. svibnja 2018.

Obavještavamo potencijalne prijavitelje na poziv 'IZGRADNJA I OPREMANJE PROIZVODNIH KAPACITETA MSP' kako je došlo do tehničkih problema u procesu podnošenja projektnih prijava na navedeni poziv. Nadležno Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta su u procesu analize poteškoća i razmatranja mogućnosti razrješenja istih, a u cilju osiguranja jednakih uvjeta za sve prijavitelje.

VAŽNA OBAVIJEST!!! 

30. ožujka 2018.

Obavještavamo vas da je Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo prvu izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP“, referentna oznaka KK.03.2.1.10, kojom se, između ostalog, odgađa početak zaprimanja projektnih prijedloga sa 03. travnja 2018. na 03. svibnja 2018. godine u 9:00 sati.

Izmijenjene su funkcionalnosti Obrasca 2. – Investicijske studije, sadržaj Obrasca 7. – Financijske konstrukcije te Uputa za prijavitelje sukladno Obrascu 7. Manje tehničke izmjene unesene su u Prilog 3. – Postupak dodjele bespovratnih sredstava te je izmijenjen Sažetak Poziva.

Prva izmjena natječajne dokumentacije objavljena je i dostupna.

 

OBAVIJEST

27. ožujka 2018.
S verzijom 6 dokumenta „Pitanja i odgovori“ objavljenom 27. ožujka 2018. godine ispravljeni su/dopunjeni odgovori na pitanja 114. i 115.

 

23.ožujka 2018.

VAŽNA OBAVIJEST!!!

Najavljujemo skoru izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP“, referentna oznaka KK.03.2.1.10, kojom se, između ostalog, odgađa početak zaprimanja projektnih prijedloga sa 03. travnja 2018. na 03. svibnja 2018. godine. Prva izmjena natječajne dokumentacije bit će objavljena odmah po odobrenju iste.

 

Raspored informativnih radionica za poduzetnike:

VAŽNA OBAVIJEST!!!

Termin održavanja radionice najavljene za ponedjeljak, 26. veljače 2018. pomaknut je na 13h.

Konačni termini održavanja su:

  • petak, 23. veljače 2018. godine s početkom u 11 sati u Kino-dvorani Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta (Ulica grada Vukovara 78, Zagreb)
  • ponedjeljak, 26. veljače 2018. godine s početkom u 13 sati u Kino-dvorani Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta (Ulica grada Vukovara 78, Zagreb).

Očekivano trajanje radionice: 4 sata

Prijavu na radionicu možete poslati na: PO3-radionice@mingo.hr s naznakom u predmetu poruke „radionica“ te datumom dolaska.

Snimke s radionica možete pronaći OVDJE.

 

VAŽNA OBAVIJEST 22. svibnja 2018.

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je 22. svibnja 2018. godine Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP“, Referentna oznaka: KK.03.2.1.15. Kako je bilo ranije najavljeno, radi se o novom Pozivu, otvorenom nakon otkazivanja prethodnog Poziva referentne oznake KK.03.2.1.10.

Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu trajnog Poziva s krajnjim rokom predaje/dostave projektnih prijedloga do 28. prosinca 2018. godine, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava.

Projektni prijedlozi po ovom Pozivu podnose i predaju se na sljedeći način i u sljedećim rokovima:

  1. Unos podataka putem sustava eFondovi: od 22. svibnja 2018. u 11:00 sati;
  2. Podnošenje projektne dokumentacije putem sustava eFondovi: od 23. svibnja.2018. u 11:00 sati;
  3. Predaja projektnih prijedloga - predaja Obrasca za prijavu isključivo putem preporučene poštanske pošiljke s povratnicom: od 5. lipnja 2018. u 10:00 sati

Važno: Vrijeme unosa i podnošenja projektne dokumentacije u sustav eFondovi ne predstavlja vrijeme predaje projektnih prijedloga za predmetni Poziv!

Napominjemo da će se prijaviteljima koji su svoje projektne prijedloge pripremili unutar sustava eFondovi za vrijeme trajanja otkazanog Poziva „Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP“, osigurati mogućnost korištenja svih prethodno unesenih podataka.

Zbog specifičnog načina podnošenja / predaje projektnih prijedloga u okviru ovog Poziva, molimo potencijalne prijavitelje da obrate posebnu pozornost na detaljno pojašnjenje u natječajnoj dokumentaciji, odnosno u Uputama za prijavitelje.

Natječajnu dokumentaciju možete pronaći ovdje.

Nadležna institucija

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb
tel. 01 3717 111
fax. 01 3717 149
javnost@mingor.hr
www.mzoe.gov.hr

 

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X