Natječaji

Izgradnja i/ili opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala

Status

Zatvoren
30.06.2020.

Vrsta poziva

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

Područje

Zaštita okoliša

Prijavitelji

Jedinice lokalne samouprave

Raspoloživost sredstava

Ukupna bespovratna sredstava: 350.000.000,00 kn

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 1.000.000,00 kn

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 50.000.000,00 kn

Vrijednost natječaja

350.000.000,00 kn

Fond

Kohezijski fond

Program

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Zaštita okoliša i održivost resursa

Sažetak

 1. Cilj poziva

Cilj ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga (Poziv) je pružanje potpore jedinicama lokalne samouprave u obliku dodjele bespovratnih sredstava koja će se koristiti za provedbu aktivnosti izgradnje i/ili opremanja postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala.

Izgradnja i/ili opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala predstavlja Cilj 1.2. Odvojeno prikupiti 60% komunalnog otpada (prvenstveno papir, karton, staklo, plastika, metal, biootpad i dr.), kojeg je potrebno postići do 2022., a određen je Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine (NN 03/17) (PGO RH).

Izgradnja i/ili opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog komunalnog otpada (sortirnica) izravan je doprinos provedbi Mjere 1.2.2. Izgradnja postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog papira, kartona, metala, stakla, plastike i drugo (sortirnica) iz PGO RH,   koja uz izgradnju novih uključuje i opremanje sortirnica, povećanje kapaciteta i unaprjeđenje tehnologije postojećih postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpadnog papira, kartona, metala, stakla, plastike i dr.

 1. Ukupna raspoloživa sredstva

Ukupna raspoloživa sredstva iz Kohezijskog fonda (KF) predviđena za ovaj Poziv iznose 350.000.000,00 kuna.

 1. Raspoloživa sredstva po prijavitelju

Najniža odnosno najviša dopuštena ukupna vrijednost bespovratnih sredstava iz KF-a koja mogu biti dodijeljena za financiranje prihvatljivih izdataka pojedinačnog projektnog prijedloga u sklopu ovog Poziva kako slijedi:

 • najniži iznos 1.000.000,00 kuna
 • najviši iznos 50.000.000,00 kuna.
 1. Predviđeni intenzitet potpore

Iznos bespovratnih sredstava KF-a po pojedinačnom projektnom prijedlogu koji se može dodijeliti u sklopu ovog poziva iznosi maksimalno 85% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova projekta.

 1. Prihvatljivi prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog Poziva su jedinice lokalne samouprave (gradovi i općine), sukladno čl. 28, st. 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom.

 1. Prihvatljive aktivnosti

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:

 • priprema projektne dokumentacije potrebne za prijavu projektnog prijedloga,
 • priprema dokumentacije potrebne za ishođenje građevinske dozvole,
 • priprema i provedba postupaka javne nabave radova, usluga i roba za gradnju postrojenja za sortiranje sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN. 20/16),
 • građenje i/ili opremanje postrojenja za sortiranje koje uključuju izvedbu građevinskih, strojarskih, elektrotehničkih, obrtničkih i svih drugih radova potrebnih za stavljanje postrojenja u funkciju (pripremni, zemljani, instalaterski i završni radovi, te ugradnja građevnih proizvoda, uređaja, opreme i postrojenja) sukladno pravomoćnoj lokacijskoj dozvoli, odnosno aktu na temelju kojeg Prijavitelj može započeti izgradnju postrojenja, kao i neophodne aktivnosti propisane zakonom u svrhu ishođenja uporabne dozvole za građevinu,
 • priključenje na komunalnu infrastrukturu i osiguranje pristupne ceste isključivo za potrebe postrojenja za sortiranje,
 • stručni nadzor građevinskih radova,
 • projektantski nadzor,
 • usluge koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja radova (koordinator II),
 • tehnička pomoć za upravljanje projektom (angažiranje tvrtki koje će biti zadužene za poslove upravljanja i administraciju projektom te ostale aktivnosti povezane s upravljanjem projektom),
 • aktivnost informiranja, promidžbe i vidljivosti projekta.
 1. Geografska ograničenja

Projektne aktivnosti moraju se provoditi na području Republike Hrvatske.

 1. Administrativni podaci

Dodjela bespovratnih sredstava iz ovog poziva se vrši kroz otvoreni postupak u modalitetu trajnog poziva. Podnošenje projektnog prijedloga dozvoljeno je najranije od sljedećeg dana od dana objave ovog Poziva na središnjoj internetskoj stranici ESI fondova (www.strukturnifondovi.hr) i u sustavu eFondovi – na javnom portalu sustava, s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 30. lipnja 2020. godine. Postupak dodjele započinje po zaprimanju prvog(ih) projektnog prijedloga, a istječe danom odobrenja posljednjeg projektnog prijedloga koji udovolji svim kriterijima, a kojim se iscrpljuju raspoloživa financijska sredstva.

Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe Prijavitelja putem sustava eFondovi u elektroničkom obliku.

Projektni prijedlozi poslani na način različit od gore navedenog (npr. poštom, faksom ili elektroničkom poštom) ili dostavljeni na druge adrese bit će automatski isključeni.

VAŽNO: 19. srpnja 2019. OBJAVLJENE SU PRVE IZMJENE POZIVA

OBAVIJEST – II. izmjena Poziva od 13. kolovoza 2019. godine

Poštovani potencijalni prijavitelji, najnovije izmjene uključuju zamjenu priloga (dokumenta) naziva 1.3._Pravila o financijskim korekcijama u cijelosti s novim prilogom (dokumentom) naziva 1.3._Pravila o financijskim korekcijama_ II. izmjena. Prilog je izmijenjen slijedom stupanja na snagu novih Smjernica Europske komisije na temu financijskih ispravka (korekcija), konkretno Odluke Europske komisije od 14.5.2019. o smjernicama za utvrđivanje financijskih ispravaka koje u slučaju nepoštovanja pravila o javnoj nabavi Komisija primjenjuje na izdatke koje financira Unija (13.5.2019., C(2019) 3452 final).

VAŽNO: 18. rujna 2019. OBJAVLJENE SU TREĆE IZMJENE POZIVA

VAŽNO: 21. veljače 2020. OBJAVLJENE SU ČETVRTE IZMJENE POZIVA

Dokumentacija

Popis operacija i korisnika


Popis operacija i korisnika 6.7.2021.
Datum: 6.7.2021.

IV. izmjena poziva


IV. izmjena poziva
Datum: 24.2.2020. - Pogledaj prijašnje verzije

Dokumentacija Poziva

Dokumentacija Poziva Datum: 3.6.2019.

III Izmjena Poziva


III izmjena Poziva
Datum: 18.9.2019.

II. izmjena Poziva


II. izmjena Poziva
Datum: 13.8.2019.

I. izmjena Poziva


I. izmjena Poziva
Datum: 19.7.2019.

Pitanja i odgovori

Pitanja i odgovori 31.01.2020.


Pitanja i odgovori 31.01.2020.
Datum: 31.1.2020. - Pogledaj prijašnje verzije

Pitanja i odgovori_12.12.2019.

Pitanja i odgovori_12.12.2019. Datum: 12.12.2019.

Pitanja i odgovori 03.06.2020


Pitanja i odgovori 03.06.2020
Datum: 3.6.2020.

Pitanja i odgovori 26.06.2020.


Pitanja i odgovori 26.06.2020.
Datum: 26.6.2020.

Informativne radionice

POZIV NA INFORMATIVNU RADIONICU

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost organiziraju informativnu radionicu za potencijalne prijavitelje u Zagrebu u petak, 7. lipnja 2019., u Kongresnom centru FORUM Zagreb, Radnička cesta 50 - centar Green Gold.

Predviđeno trajanje informativne radionice je od 11.00 - 13.00 h. Cilj informativne radionice je detaljnije informirati potencijalne prijavitelje o ciljevima i kriterijima poziva te procedurama za prijavu i postupak dodjele bespovratnih sredstava.

Sudjelovanje na informativnoj radionici je besplatno. Sudjelovanje je potrebno prijaviti na adresu elektroničke pošte bojana.ormuzpavic@mzoe.hr, najkasnije do utorka 4. lipnja 2019. do 17.00 h. Prijave se primaju do popunjenosti kapaciteta.

Molimo potencijalne prijavitelje da zbog ograničenog broja mjesta prijave u svoje ime sudjelovanje maksimalno dva predstavnika jedinice lokalne samouprave. Potvrda o prihvaćanju prijave za sudjelovanje na radionici biti će poslana putem elektroničke pošte najkasnije do srijede, 5. lipnja 2019. do 12.00 h.

 

Poziv za iskaz interesa za održavanje dodatne informativne radionice

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavljuje poziv za iskaz interesa za održavanje druge informativne radionice, a vezano za Poziv za izgradnju i/ili opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala. Cilj radionice je detaljnije informirati potencijalne prijavitelje o ciljevima i kriterijima poziva te procedurama za prijavu i postupak dodjele bespovratnih sredstava.

Iskaz interesa za sudjelovanje na informativnoj radionici potrebno je prijaviti na adresu elektroničke pošte bojana.ormuzpavic@mzoe.hr, najkasnije do srijede 21. studenog 2019. do 17.00 h.

Indikativno razdoblje za održavanje druge informativne radionice je prva polovica prosinca 2019., a točan datum i lokacija održavanja radionice biti će objavljen naknadno, ovisno o iskazanom interesu potencijalnih prijavitelja za sudjelovanje.

 

Obavijest o održavanju dodatne radionice

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost organiziraju dodatnu informativnu radionicu za potencijalne prijavitelje u Zagrebu u ponedjeljak, 16. prosinca 2019., u prostorijama Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80 (Zagreb tower), aneks 3 kat, velika dvorana.

Predviđeno trajanje informativne radionice je od 11.00 do 13.00 h. Cilj informativne radionice je detaljnije informirati potencijalne prijavitelje o ciljevima i kriterijima poziva te procedurama za prijavu i postupak dodjele bespovratnih sredstava.

Sudjelovanje na dodatnoj informativnoj radionici je besplatno. Sudjelovanje je potrebno prijaviti na adresu elektroničke pošte bojana.ormuzpavic@mzoe.hr, najkasnije do srijede, 11. prosinca 2019. do 15.00 h. Prijave se primaju do popunjenosti kapaciteta.

Molimo potencijalne prijavitelje da zbog ograničenog broja mjesta prijave u svoje ime sudjelovanje maksimalno dva predstavnika prihvatljivog prijavitelja (jedinica lokalne samouprave). Potvrda o prihvaćanju prijave za sudjelovanje na dodatnoj radionici biti će poslana putem elektroničke pošte najkasnije do četvrtka, 12. prosinca 2019. do 16.00 h.

Napomena: Prednost kod prijave na predmetnu radionicu imaju prihvatljivi prijavitelji koji su već poslali iskaz interesa temeljem Poziva za iskaz interesa za dodatnu radionicu koji je objavljen 12.11.2019. na stranicama www.strukturnifondovi.hr i http://efondovi.mrrfeu.hr

Nadležna institucija

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Radnička cesta 80
10 000 Zagreb
skop@mzoe.hr

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X