Natječaji

ITU – Revitalizacija vrelovodne mreže u gradu Karlovcu

Status

Zatvoren
18.01.2021.

Vrsta poziva

Izravna dodjela (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

KK.04.2.3.05

Područje

Energija

Prijavitelji

Poduzeća/trgovačko društvo i organizacije u većinskom javnom vlasništvu

Vrijednost natječaja

104.999.722,00 kn

Fond

Europski fond za regionalni razvoj

Program

Promicanje energetske učikovitosti i obnovljivih izvora energije

Sažetak

IZMJENA POZIVA (15. siječnja 2021.) -produljenje roka za prijavu do 22. siječnja

Obavještavamo Vas kako je u sklopu Poziva na dostavu projektnog prijedloga u postupku izravne dodjele „Revitalizacija vrelovodne mreže u gradu Karlovcu“, referentna oznaka: KK.04.2.3.05, pokrenutom 18. prosinca 2020. godine, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije dana 15. siječnja 2021. godine objavilo izmjenu Poziva kojom su izmijenjene odredbe vezane uz Predmet Poziva i opće informacije u dokumentima Poziv na dostavu projektnog prijedloga i Sažetak poziva, te je produljen rok za dostavu projektnog prijedloga do 22. siječnja 2021. godine.

 

 

Cilj Poziva je zamjena postojećih vrelovodnih cijevi u gradu Karlovcu, ukupne duljine 15,7 km s ciljem nastavka isporuke toplinske energije na siguran i pouzdan način uz smanjenje gubitaka toplinske energije u distribuciji te stvaranje tehničkih preduvjeta za uvođenje obnovljivih izvora energije.

 

Prihvatljivi prijavitelj u okviru ovog Poziva je Gradska toplana d.o.o., Karlovac.

 

Aktivnosti koje su prihvatljive za financiranje u okviru ovog Poziva su:

  • Zamjena vrelovodnih cijevi
  • Zamjena ventilskih okana (zamjena postojeće armature i sanacija ventilskih okana; nabava i ugradnja dodatne mjerne i regulacijske opreme)
  • Revitalizacija opreme predajnog (vrelovodnog) dijela toplinskih podstanica (nabava i ugradnja opreme, uključujući elektromotorne ventile, hvatača nečistoća, automatike i komunikacijske opreme)
  • Modernizacija cirkulacijskih pumpi ogrjevnog medija – zamjena pumpnih agregata sa ugradnjom frekventnih regulatora
  • Ugradnja centralnog upravljačkog sustava za vođenje i nadzor distribucijske mreže

 

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj za dodjelu u okviru ovog Poziva iznosi 104.999.722,00 HRK.

Projekt se u potpunosti provodi na području Većeg urbanog područja Karlovac.

 

Krajnji rok za dostavu projektnog prijedloga je 18. siječnja 2021. godine. Dokumentacija Poziva dostupna je na eFondovi.

Nadležna institucija

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Miramarska cesta 22, 10 000 Zagreb
tel. 01 6400 600
fax. 01 6400 600
fondovi@mrrfeu.hr
www.razvoj.gov.hr
www.strukturnifondovi.hr

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X