Natječaji

ITU – Revitalizacija vrelovodne mreže s ciljem smanjenja energetskih gubitaka i povećanja učinkovitosti sustava toplinarstva u Gradu Zagrebu

Status

Zatvoren
14.01.2020.

Vrsta poziva

Veliki projekt

Referentna oznaka

KK.04.2.3.03

Područje

Energija

Prijavitelji

Poduzeća/trgovačko društvo i organizacije u većinskom javnom vlasništvu

Raspoloživost sredstava

421.500.000,00 kuna

Vrijednost natječaja

421.500.000,00 kn

Fond

Europski fond za regionalni razvoj

Program

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Promicanje energetske učikovitosti i obnovljivih izvora energije

Sažetak

Obavijest o potpisanom ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava

Obavještavamo Vas kako je 19. listopada 2020. potpisan ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u sklopu Poziva na dostavu projektnog prijedloga u postupku izravne dodjele bespovratnih sredstava za projekt „Revitalizacija vrelovodne mreže s ciljem smanjenja energetskih
gubitaka i povećanja učinkovitosti sustava toplinarstva u Gradu Zagrebu“, referentna oznaka: KK.04.2.3.03.0001.

 

Cilj Poziva je ulaganje u zamjenu kanalno položenih vrelovoda s beskanalno položenim predizoliranim vrelovodima na dijelovima trase postojeće vrelovodne mreže CTS Grada Zagreba u ukupnoj duljini od 68,5 km.

Svrha Poziva je povećanje energetske učinkovitosti toplinskog sustava i pouzdanosti opskrbe toplinskom energijom na području Grada Zagreba.

Ukupna raspoloživa sredstva

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava iz EFRR-a za dodjelu u okviru ovog Poziva iznosi 421.500.000,00 kuna.

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem postupka izravne dodjele.

Prihvatljivi prijavitelji

Jedini prihvatljiv prijavitelj u okviru ovog postupka izravne dodjele je HEP Toplinarstvo d.o.o.

Prihvatljive aktivnosti

  • Nabava strojarske opreme, što uključuje nabavu predizolirane i ostale strojarske opreme potrebne za zamjenu vrelovoda
  • Nabava elektro materijala potrebnih za ugradnju i uzemljenje nadzornog sustava za detekciju kvara cjevovoda
  • Radovi na zamjeni vrelovoda što uključuje strojarske radove (demontaža postojeće opreme, montaža predizolirane i ostale strojarske opreme, ličilačko izolatorski radovi), građevinske radove(pripremni radovi, demontaža i rušenje, geodetski radovi, zemljani radovi, tesarski radovi, betonski i armirano betonski radovi, zidarski radovi, ostali radovi), i elektro radove (radovi na ugradnji i uzemljenju nadzornog sustava za detekciju kvara cjevovoda), tehnički pregled, ishođenje uporabne dozvole i drugo.
  • Aktivnosti koje se odnose na nadzor radova što uključuje stručni i projektantski nadzor radova, nadzor i kontrolu kvalitete pri izgradnji i slično.
  • Aktivnosti koje se odnose na reviziju projekta
  • Aktivnosti informiranja i vidljivosti projekta što uključuje izradu promotivno – informativnih sadržaja, organizaciju informativnih događanja, izradu medijskih objava i sl.
  • Upravljanje projektom i administracija, što uključuje nabavu vanjske usluge upravljanja projektom
  • Horizontalne aktivnosti, odnosno aktivnosti koje doprinose ostvarenju horizontalnih načela

Geografska ograničenja

Projekt se u potpunosti provodi na području Grada Zagreba.

Administrativni podaci

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem postupka izravne dodjele za veliki projekt identificiran kao strateški temeljem prioritizacije projekata i Strategije razvoja urbane aglomeracije Zagreb.

Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe Prijavitelja putem sustava eFondovi u elektroničkom obliku.

Krajnji rok dostave projektnog prijedloga je 14. siječnja 2020.

Nadležna institucija

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Miramarska cesta 22, 10 000 Zagreb
tel. 01 6400 600
fax. 01 6400 600
fondovi@mrrfeu.hr
https://razvoj.gov.hr/
www.strukturnifondovi.hr

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X