Natječaji

ITU – Razvoj i implementacija inteligentnog prometnog sustava i rekonstrukcija prometnice sa prioritizacijom vozila javnog prijevoza i biciklističkom stazom u gradu Zadru

Status

Zatvoren
10.09.2019.

Vrsta poziva

Izravna dodjela (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

KK.07.4.2.23

Područje

Promet

Prijavitelji

Jedinice lokalne samouprave

Partneri

Nije predviđeno partnerstvo na projektu.

Raspoloživost sredstava

26.698.048,51 kn

Vrijednost natječaja

26.698.048,51 kn

Fond

Kohezijski fond

Program

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Povezanost i mobilnost

Sažetak

1. Cilj Poziva
Cilj poziva je povećanje učinkovitosti upravljanja prometom u gradu Zadru kroz razvoj i implementaciju inteligentnog prometnog sustava te rekonstrukciju prometnice sa prioritizacijom vozila javnog prijevoza i biciklističkom stazom u gradu Zadru u svrhu rješavanja problema preopterećenosti cestovnog prometa te smanjenje negativnog utjecaja prometa na okoliš i kvalitetu života.

 

2. Ukupno raspoloživa sredstva

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 26.698.048,51 HRK.

Najviši mogući udio bespovratnih sredstava je 85% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova Projekta.

Sufinanciranje projekta od strane prijavitelja u sklopu ovog Poziva je obvezno. Prijavitelj se obvezuje osigurati:

  • sredstva za financiranje razlike između iznosa ukupnih prihvatljivih troškova Projekta te iznosa bespovratnih sredstava dodijeljenih za financiranje prihvatljivih troškova u sklopu ovog Poziva,
  • sredstva za financiranje ukupnih neprihvatljivih troškova.

U ovom Pozivu Korisniku se osigurava isplata predujma u iznosu do 30% ukupne vrijednosti dodijeljenih bespovratnih sredstava te će se isti isplatiti u skladu s odredbama Ugovora.

Bespovratna sredstva koja se isplaćuju po ovom Pozivu ne smatraju se državnom potporom ukoliko su ispunjeni uvjeti koji isključuju element državne potpore u provedbi aktivnosti, a koji su detaljno opisani u točki 2.1. Poziva na dostavu projektnog prijedloga

 

3.Razdoblje provedbe projekta

Razdoblje provedbe projekta započinje početkom obavljanja aktivnosti projekta te istječe završetkom obavljanja predmetnih aktivnosti. Razdoblje provedbe projekta bit će jasno definirano u Ugovoru (Prilog 1. ovog Poziva).

Inicijalno procijenjeno trajanje provedbe projekta je 24 mjeseca od dana kada je posljednja strana potpisala Ugovor.

 

4. Prihvatljivi prijavitelj

Prihvatljivi prijavitelj u okviru ovog Poziva je Grad Zadar, OIB: 09933651854.

 

5. Prihvatljive aktivnosti

Aktivnosti koje su prihvatljive za financiranje u okviru ovog Poziva su:

  • Aktivnosti pripreme i revizije projektno – tehničke dokumentacije te ishođenje svih potrebnih suglasnosti i dozvola
  • Razvoj (Izgradnja/rekonstrukcija/dogradnja) prometne infrastrukture s ciljem prioritizacije javnog prijevoza i biciklističkih staza
  • Nabava i instalacija opreme informatičke infrastrukture (sustavi svjetlosne signalizacije, informacijski sustavi za pružanje informacija i preusmjeravanje, komunikacijski sustavi, video kontrola prometa u svrhu upravljanja, oprema centralnog kontrolnog i upravljačkog sustava)
  • Aktivnosti promidžbe i vidljivosti
  • Upravljanje projektom i administracija
  • Aktivnosti vezane uz promicanje horizontalnih načela (u skladu s točkom 3.1. ovog Poziva)

 

6. Geografska ograničenja

Projekt će se u cijelosti provoditi na teritoriju Urbanog područja Zadar.

 

7. Administrativni podaci (rok, oblik i mjesto podnošenja)

Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe Prijavitelja putem sustava eFondovi u elektroničkom obliku, na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Faza zaprimanja i registracije vrši se automatski putem sustava eFondovi. Podneseni projektni prijedlog dobiva jedinstveni referentni broj (kod projekta). Riječ je o referentnoj oznaci projektnog prijedloga tijekom čitavog trajanja projekta te je nije moguće mijenjati.

Datum pokretanja postupka je datum odobrenja PDP-a od strane UT-a kroz sustav eFondovi, a krajnji rok za dostavu projektnog prijedloga je 10. rujna 2019. godine.

 

IZMJENA POZIVA – Nova Pravila o financijskim korekcijama – 23. kolovoza 2019.

Obavještava se prijavitelj o izmjeni Poziva koja se odnosi isključivo na zamjenu dokumenta Prilog 4. “Pravila o financijskim korekcijama” u cijelosti s novim prilogom 4., naziva „Pravila o financijskim korekcijama_izmjena“.

Prilog je izmijenjen slijedom stupanja na snagu novih Smjernica Europske komisije na temu financijskih ispravaka (korekcija), konkretno Odluke Europske komisije od 14.5.2019. o smjernicama za utvrđivanje financijskih ispravaka koje u slučaju nepoštovanja pravila o javnoj nabavi Komisija primjenjuje na izdatke koje financira Unija (13.5.2019., C(2019) 3452 final).

Nadležna institucija

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Miramarska cesta 22, 10 000 Zagreb
tel. 01 6400 600
fax. 01 6400 600
fondovi@mrrfeu.hr
www.razvoj.gov.hr
www.strukturnifondovi.hr

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X