Natječaji

ITU – Modernizacija pješačkih pothodnika povezanih s javnim prijevozom na području Grada Zagreba

Status

Zatvoren
06.02.2020.

Vrsta poziva

Izravna dodjela (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

KK.07.4.2.24

Područje

Promet

Prijavitelji

Jedinice lokalne samouprave

Partneri

Partnerstvo u okviru ovog Poziva nije prihvatljivo.

Raspoloživost sredstava

54.000.000,00 HRK

Vrijednost natječaja

54.000.000,00 kn

Fond

Kohezijski fond

Program

Sažetak

Obavijest o potpisanom ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava

Obavještavamo Vas kako je 24. rujna 2020. potpisan ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u sklopu Poziva na dostavu projektnog prijedloga u postupku izravne dodjele bespovratnih sredstava za strateški projekt „Modernizacija pješačkih pothodnika povezanih s javnim prijevozom na području Grada Zagreba“, referentna oznaka: KK.07.4.2.25.0001.

Modernizacija pješačkih pothodnika.pdf

 

Cilj Poziva

Cilj Poziva je omogućavanje nesmetanog i sigurnog kretanja pješaka te osiguranja pristupačnosti korištenja javnog gradskog prijevoza.

Projektom je obuhvaćeno 8 lokacija na području Grada Zagreba koje radi svoje starosti gradnje i stanja, kako samih pothodnika, tako i opreme zahtijevaju hitnu rekonstrukciju/modernizaciju.

Svrha Poziva je stvoriti preduvjete za dodatni prostor za kretanje pješaka kako bi se povećala sigurnost za sve sudionike u prometu i osigurao pristup različitih oblika putničkog prijevoza što trenutno zahtijeva prilagođavanje postojeće infrastrukture za osiguranje pristupačnosti pojedinim kategorijama pješaka (osobe s invaliditetom, osobe smanjene pokretljivosti, roditelji s djecom, biciklisti…) ugradnjom dizala u zatvorenom oknu (ili rampi, vertikalno podiznih platformi, koso podiznih sklopivih platformi i sl.), postavljanjem kanalica za bicikle, taktilnih traka za slijepe i slabovidne te drugim aktivnostima osiguranja pristupačnosti.

 

Ukupno raspoloživa sredstva

Ukupan raspoloživi iznos bespovratnih sredstava iz Kohezijskog fonda za dodjelu u okviru ovog Poziva te najviša dopuštena vrijednost bespovratnih sredstava je 54.000.000,00 HRK.

Najviši mogući udio bespovratnih sredstava iznosi 85% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova Projekta.

Sufinanciranje projekta od strane prijavitelja u sklopu ovog Poziva je obvezno. Prijavitelj se obvezuje osigurati:

  • sredstva za financiranje razlike između iznosa ukupnih prihvatljivih troškova Projekta te iznosa bespovratnih sredstava dodijeljenih za financiranje prihvatljivih troškova u sklopu ovog Poziva,
  • sredstva za financiranje ukupnih neprihvatljivih troškova, neovisno o trenutku nastanka troškova.

 

Razdoblje provedbe projekta

Razdoblje provedbe projekta započinje početkom obavljanja projektnih aktivnosti koje ne može biti ranije od 30. srpnja 2018. godine te istječe završetkom obavljanja predmetnih aktivnosti. Razdoblje provedbe projekta bit će jasno definirano u Ugovoru (Prilog 1 ovog Poziva). Inicijalno procijenjeno trajanje provedbe projekta je 60 mjeseci.

 

Prihvatljivi prijavitelj

Prihvatljivi prijavitelj u okviru ovog Poziva je Grad Zagreb. Partnerstvo u okviru ovog Poziva nije prihvatljivo.

 

Prihvatljive aktivnosti

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:

a) Izrada projektno-tehničke dokumentacije za radove na rekonstrukciji/modernizaciji pothodnika;

b) Rekonstrukcija/modernizacija i opremanje pothodnika (navedeno obuhvaća sve aktivnosti građenja i opremanja u svrhu rekonstrukcije/modernizacije pothodnika i osiguravanja sigurnosti i pristupačnosti osobama s invaliditetom);

c) Aktivnosti vezane uz ishođenje uporabnih dozvola;

d) Aktivnosti nadzora građenja i koordinaciju zaštite na radu;

e) Aktivnosti upravljanja projektom i projektne administracije;

f) Aktivnosti informiranja i vidljivosti projekta ;

g) Aktivnosti vezane uz promicanje horizontalnih načela (u skladu s točkom 3.1. ovog Poziva).

 

Geografska ograničenja

Projekt će se u cijelosti provoditi na području Urbane aglomeracije Zagreb.

 

Administrativni podaci (rok, oblik i mjesto podnošenja)

Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe Prijavitelja putem sustava eFondovi u elektroničkom obliku, na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Faza zaprimanja i registracije vrši se automatski putem sustava eFondovi. Podneseni projektni prijedlog dobiva jedinstveni referentni broj (kod projekta). Riječ je o referentnoj oznaci projektnog prijedloga tijekom čitavog trajanja projekta te je nije moguće mijenjati.

Poziv se provodi kao postupak izravne dodjele bespovratnih sredstava, s krajnjim rokom dostave projektnog prijedloga do 6. veljače 2020. godine.

 

 

Nadležna institucija

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Miramarska cesta 22, 10 000 Zagreb
tel. 01 6400 600
fax. 01 6400 600
fondovi@mrrfeu.hr
https://razvoj.gov.hr/
www.strukturnifondovi.hr

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X