Natječaji

ITU- IZGRADNJA INFRASTRUKTURE PODUZETNIČKE ZONE CRNO – FAZA I

Status

Zatvoren
20.11.2019.

Vrsta poziva

Izravna dodjela (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

KK.03.1.2.22

Područje

Poduzetništvo

Prijavitelji

Jedinice lokalne samouprave

Partneri

Partnerstvo na ovom projektu nije prihvatljivo.

Raspoloživost sredstava

28.272.000,00 kn

Vrijednost natječaja

28.272.000,00 kn

Fond

Europski fond za regionalni razvoj

Program

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Poslovna konkurentnost

Sažetak

1. Cilj Poziva
Cilj poziva je ulaganje u poduzetničku infrastrukturu s ciljem poboljšanja kvalitete takve infrastrukture, kako bi se privukla ulaganja i stvarale mogućnosti za razvoj i širenje poslovanja MSP-ova te otvaranje novih radnih mjesta na Urbanom području Zadar.
Svrha Poziva je ulaganje u izgradnju zajedničke komunalne i prometne infrastrukture poduzetničke zone Crno (faza I) radi stvaranja temeljnih preduvjeta za stavljanje iste u funkciju.

 

2. Ukupno raspoloživa sredstva
Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava iz EFRR-a za dodjelu u okviru ovog Poziva iznosi 28.272.000,00 HRK.
Najviši mogući udio bespovratnih sredstava je 85% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova Projekta. Iznos traženih bespovratnih sredstava za projekt ne smije prijeći propisani najveći dopušteni iznos bespovratnih sredstava za financiranje prihvatljivih izdataka koji se mogu dodijeliti temeljem Poziva..
Sredstva koja se u okviru ovog Poziva dodjeljuju Gradu Zadru ne predstavljaju državnu potporu iz članka 107. stavka 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (u daljnjem tekstu: UFEU).

 

3. Prihvatljivi prijavitelj
Prihvatljivi prijavitelj u okviru ovog Poziva je jedinica lokalne samouprave – Grad Zadar, OIB: 09933651854.
Partnerstvo na ovom projektu nije prihvatljivo.

 

4. Prihvatljive aktivnosti
Aktivnosti koje su prihvatljive za financiranje u okviru ovog Poziva su:
• razvoj (gradnja nove) osnovne i dodatne zajedničke infrastrukture poduzetničke zone koja je općeg karaktera te zelene infrastrukture, uključuje aktivnosti građenja, opremanja i pratećih stručnih usluga (upravljanje projektom gradnje, nadzor, koordinacija zaštite na radu, ishođenje uporabnih dozvola)
• upravljanje projektom i administracija (uključujući savjetodavne usluge vanjskih stručnjaka te angažiranja postojećeg ili novozaposlenog osoblja prijavitelja za upravljanje projektom),
• aktivnosti promidžbe i vidljivosti
• horizontalne aktivnosti (aktivnosti vezane uz promicanje horizontalnih načela sukladno točki 4.1 Poziva)

 

5. Geografska ograničenja
Projekt se u potpunosti provodi na urbanom području Zadar.

 

6. Razdoblje provedbe projekta
Razdoblje provedbe projekta započinje početkom obavljanja aktivnosti projekta koje ne može biti ranije od dana objave Poziva na dostavu projektnog prijedloga te istječe završetkom obavljanja predmetnih aktivnosti. Razdoblje provedbe projekta bit će jasno definirano u Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava (Prilog 1. ovog Poziva; u daljnjem tekstu: Ugovor).
Inicijalno procijenjeno trajanje provedbe projekta je 26 mjeseci.

 

7. Administrativni podaci (rok, oblik i mjesto podnošenja)
Projektni prijedlog dostavlja se kroz sustav eFondovi unutar roka određenog ovim Pozivom.
Krajnji rok za dostavu projektnog prijedloga je 20. studenoga 2019. godine.

Nadležna institucija

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Miramarska cesta 22, 10 000 Zagreb
tel. 01 6400 600
fax. 01 6400 600
fondovi@mrrfeu.hr
www.razvoj.gov.hr
www.strukturnifondovi.hr

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X