Natječaji

INTERREG V-B Mediteran – 3. Poziv na dostavu projektnih prijedloga

Status

Otvoren
Od 30.10.2018.
Do 31.01.2019.

Vrsta poziva

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Područje

IRI

Turizam

Zaštita okoliša

Raspoloživost sredstava

≈  30 milijuna eura

Fond

Europski fond za regionalni razvoj

Program

Europska teritorijalna suradnja

Program transnacionalne suradnje INTERREG V-B Mediteran

Sažetak

3. poziv na dostavu projektnih prijedloga se provodi u okviru Programa transnacionalne suradnje INTERREG V-B Mediteran te se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj i IPA sredstava, pri čemu pridonosi Europskoj teritorijalnoj suradnji kao drugom cilju Kohezijske politike 2014. – 2020.

Opći cilj INTERREG Med programa je promicanje održivog rasta u mediteranskom području poticanjem inovativnih koncepata i praksi, racionalnog korištenja resursa i podupiranjem društvene integracije kroz pristup temeljen na teritorijalnoj suradnji.

Ovaj poziv se odnosi na dvije prioritetne osi, odnosno tri specifična cilja, a za pojedini projekt je potrebno osigurati minimalno pet (5) projektnih partnera iz barem pet (5) zemalja programskog područja:

Prioritetna os 1 – Promicanje inovacijskih kapaciteta Mediterana za razvoj pametnog i održivog rasta

Specifični cilj:

1.1 Povećanje transnacionalne aktivnosti inovativnih klastera i mreža ključnih sektora MED područja

Prioritetna os 3 –  Zaštita i promicanje prirodnih i kulturnih resursa Mediterana

Specifični cilj:

3.1 Poboljšanje razvoja održivog i odgovornog obalnog i pomorskog turizma u MED području (Održivi obalni i pomorski turizam)

3.2 Održavanje biološke raznolikosti i prirodnih ekosustava kroz jačanje upravljanja te umrežavanje zaštićenih područja (Upravljanje i umrežavanje zaštićenih područja)

Prihvatljivi prijavitelji:

javne i privatne organizacije sa sjedištem u regijama mediteranskog područja

U ovom pozivu je dozvoljen samo jedan tip projekata, a radi se o modularnim projektima (M2+M3), koji se odnose na testiranje i kapitalizaciju, s posebnim naglaskom na otoke i slabo naseljena područja. Više detalja o ovom tipu projekata možete pronaći u Programskom priručniku.

Predviđeni iznos sredstava po projektu je između 2,5 i 4 milijuna eura, a intenzitet potpore za hrvatske partnere je 85% troškova projekta.

Proces prijave se provodi u dvije faze te se obje podnose elektroničkim putem. Samo projekti koji prođu prvu fazu će sudjelovati u drugoj fazi. Predviđeni početak projektnih aktivnosti je u studenom 2019. godine.

Rok za pred-prijavu (prva faza) je 31. siječnja 2019. godine u 12 sati po srednjoeuropskom vremenu.

Više informacija o procesu prijave te natječajnoj dokumentaciji možete pronaći na službenoj web stranici INTERREG Med programa.

Za više informacija o pozivu, pomoć pri traženju partnera i ostala pitanja kontaktirajte programsku kontakt točku za hrvatske partnere ili Zajedničko tajništvo Programa.

Informativne radionice

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije će krajem studenog 2018. godine održati info dan za potencijalne prijavitelje na ovaj poziv. Točan datum će biti naknadno objavljen na web stranicama Ministarstva i Strukturnih fondova.

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X