Natječaji

INTERREG Europe – 4. Poziv na dostavu projektnih prijedloga

Status

Zatvoren
22.06.2018.

Vrsta poziva

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

Područje

Energija

IRI

Klima

Poduzetništvo

Prijavitelji

Neprofitne organizacije

Tijela javne vlasti

Raspoloživost sredstava

≈  70 milijuna eura

Fond

Europski fond za regionalni razvoj

Program

Europska teritorijalna suradnja

Program međuregionalne suradnje INTERREG V-C INTERREG EUROPE

Sažetak

4. Poziv na dostavu projektnih prijedloga se provodi u okviru Programa međuregionalne suradnje INTERREG Europe, financira se iz Europskog fonda za regionalni razvoj te pridonosi Europskoj teritorijalnoj suradnji kao drugom cilju Kohezijske politike 2014. – 2020.

Cilj poziva je kroz partnerske projekte pružiti podršku pri razmjeni iskustva među organizacijama koje sudjeluju u kreiranju i provedbi lokalnih, regionalnih i nacionalnih razvojnih politika i razvoju akcijskih planova usmjerenih na razvoj i poboljšanje tih istih politika.

Prioritetne osi/specifični ciljevi otvoreni za prijavu u četvrtom pozivu:

1. Istraživanje, razvoj i inovacije
1.1. Jačanje infrastrukture i kapaciteta za istraživanje i inovacije
1.2. Promocija ulaganja u istraživanje, razvoj i inovacije

2. Jačanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća
2.1. Povećanje kapaciteta malih i srednjih poduzeća za rast, razvoj i inovacije

3. Poticanje razvoja niskougljične ekonomije
3.1. Promicanje strategije za razvoj niskougljične ekonomije

4. Zaštita okoliša i učinkovito korištenje resursa
4.1. Zaštita, promocija i razvoj prirodne i kulturne baštine
4.2. Prijelaz na resursno učinkovitu ekonomiju, promocija zelenog rasta i eko inovacija

Poziv na dostavu projektnih prijedloga će biti otvoren od 07. svibnja 2018. do 22. lipnja 2018.

Programsko područje:  28 država članica EU, Norveška i Švicarska.

Prihvatljivi prijavitelji: sva tijela javne vlasti i privatne neprofitne organizacije

Alokacija za treći poziv iznosi oko 70 milijuna eura, intenzitet potpore iznosi 85% za prijavitelje iz Hrvatske.

Natječajna dokumentacija će uskoro biti objavljena na stranici programa, a za više informacija o pozivu, pomoć pri traženju partnera i ostala pitanja kontaktirajte programsku kontakt točku za hrvatske partnere ili Zajedničko tajništvo Programa.

Informativne radionice

Informativna radionica će se održati 11. travnja 2018. godine s početkom u 10:00 sati (registracija od 09:30 sati) u Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova EU, Miramarska cesta 22 u Zagrebu.

Zbog organizacijskih razloga molimo da svoje sudjelovanje potvrdite putem Prijavnog obrasca.

Radni jezik je hrvatski, osim prezentacija predstavnika iz Zajedničkog tajništva koja će biti na engleskom jeziku.

Nadležna institucija

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Miramarska cesta 22, 10 000 Zagreb
tel. 01 6400 600
fax. 01 6400 600
fondovi@mrrfeu.hr
https://razvoj.gov.hr/
www.strukturnifondovi.hr

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X