Natječaji

ITU – Integrirani program – Interpretacijski centar Ivana Brlić Mažuranić

Status

Zatvoren
28.09.2018.

Vrsta poziva

Izravna dodjela (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

Područje

Ostalo

Turizam

Prijavitelji

Jedinice lokalne samouprave

Partneri

Prihvatljivi partner u okviru ovog Poziva je Razvojna agencija Grada Slavonskog Broda d.o.o.

Obavezan partner je Turistička zajednica grada Slavonskog Broda.

Raspoloživost sredstava

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 13.626.052,50 HRK.

Vrijednost natječaja

13.626.052,50 kn

Fond

Europski fond za regionalni razvoj

Program

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Sažetak

Integrirani program – Interpretacijski centar Ivana Brlić Mažuranić

 

Cilj Poziva
Cilj Poziva je obnova Zgrade obitelji Brlić i restauracija njenog inventara te postavljanje Tematsko-interpretacijskog centra Ivana Brlić-Mažuranić.

Natječajnu dokumentaciju možete pronaći ovdje.

 

Ukupno raspoloživa sredstva
Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 13.626.052,50 HRK.

Najviši mogući udio bespovratnih sredstava je 85% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova Projekta.

Bespovratna sredstva koja se isplaćuju po ovom Pozivu ne smatraju se državnom potporom.

 

Prihvatljivi prijavitelj i partner
Prihvatljivi prijavitelj u okviru ovog Poziva je Grad Slavonski Brod kao tijelo lokalne samouprave u čijem je vlasništvu predmetna građevina, a koja se nalazi na urbanom području Slavonski Brod na kojem se provodi ITU mehanizam.

Prihvatljivi partner u okviru ovog Poziva je Razvojna agencija Grada Slavonskog Broda d.o.o.

Obavezan partner je Turistička zajednica grada Slavonskog Broda.

 

Prihvatljive aktivnosti
Aktivnosti koje su prihvatljive za financiranje u okviru ovog Poziva su:

  • Radovi na rekonstrukciji, opremanju i restauraciji objekta – zaštićenog nepokretnog kulturnog dobra Zgrada obitelji Brlić (Registar kulturnih dobara RH, broj Z-1295);
  • Priprema projektno-tehničke dokumentacije i studija povezanih s objektom, izrada dokumentacije o nabavi;
  • Radovi na uređenju javnih površina tematski povezanih s objektom (javne skulpture);
  • Razvoj kulturnih i turističkih sadržaja i proizvoda povezanih s obnovom navedenog kulturnog dobra (isključivo za potrebe prijavitelja ili partnera, ali ne i trećih dionika);
  • Restauracija inventara obitelji Brlić tematski povezanog s objektom;
  • Promidžba, informiranje i vidljivost – Provođenje aktivnosti promidžbe i vidljivosti koje moraju biti provedene u skladu s Uputama za korisnike sredstava – informiranje, komunikacija i vidljivost projekata financiranih u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), Europskog socijalnog fonda (ESF) i Kohezijskog fonda (KF) za razdoblje 2014.-2020. (MRRFEU, lipanj 2015.).;
  • Upravljanje projektom i administracija.
  • Horizontalne aktivnosti (aktivnosti vezane uz promicanje horizontalnih načela)

 

Geografska ograničenja
Projekt se u potpunosti provodi u Urbanom području Slavonski Brod.

 

Administrativni podaci (rok, oblik i mjesto podnošenja)
Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe Prijavitelja putem sustava eFondovi u elektroničkom obliku, na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Faza zaprimanja i registracije vrši se automatski putem sustava eFondovi. Podneseni projektni prijedlog dobiva jedinstveni referentni broj (kod projekta). Riječ je o referentnoj oznaci projektnog prijedloga tijekom čitavog trajanja projekta te je nije moguće mijenjati.

Datum pokretanja postupka je datum odobrenja PDP-a od strane UT-a kroz sustav eFondovi, a krajnji rok za dostavu projektnog prijedloga je petak, 28. rujna 2018. godine u 23:00 sati.

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X