Natječaji

Inovacijski vaučeri za MSP-ove

Status

Zatvoren
30.06.2021.

Vrsta poziva

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

KK.03.2.2.03.

Područje

Poduzetništvo

Prijavitelji

Mikro poduzetnici

Mali i srednji poduzetnici

Vrijednost natječaja

50.000.000,00 kn

Fond

Europski fond za regionalni razvoj

Program

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Poslovna konkurentnost

Sažetak

Svrha ovog Poziva je pružanje stručne podrške od strane znanstveno-istraživačkih organizacija (ZIO) u vidu ugovornog pružanja usluga MSP-ovima za troškove testiranja, ispitivanja, demonstracijskih aktivnosti, kao i korištenja stručnih tehničkih znanja za potrebe inovativnih procesa i komercijalizacije inovacija. Poziv je usmjeren na jačanje kapaciteta MSP-ova za istraživanje, razvoj i inovacije kroz poticanje suradnje sa znanstveno-istraživačkim organizacijama u svrhu razvoja novih proizvoda, usluga ili procesa, s naglaskom na komercijalizaciju proizvoda i usluga.

Prihvatljivi prijavitelji: mikro, mala i srednja poduzeća

Ukupna alokacija: 50.000.000,00 HRK

Najniži iznos bespovratnih sredstava: 10.000,00 HRK

Najviši iznos bespovratnih sredstava: 75.000,00 HRK

Predmet Poziva

Jačanje kapaciteta MSP-ova za istraživanje, razvoj i inovacije kroz suradnju sa znanstveno-istraživačkim organizacijama u svrhu razvoja novih proizvoda, usluga ili procesa, s naglaskom na komercijalizaciju proizvoda i usluga.

Svrha (cilj) Poziva

Pružanje stručne podrške od strane znanstveno-istraživačkih organizacija u vidu ugovornog pružanja usluga MSP-ovima za troškove testiranja, ispitivanja, demonstracijskih aktivnosti, kao i stručnih tehničkih znanja.

Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 02.07.2018. u 11:00 sati

Pitanja s jasno naznačenom referencom na Poziv moguće je poslati isključivo putem elektroničke pošte na sljedeću adresu inovacijskivauceri@mingo.hr.

Upiti zaprimljeni na druge adrese neće biti uzeti u obzir, niti će odgovori na tako postavljena pitanja biti objavljeni na način propisan pravilima Poziva.

Natječajnu dokumentaciju možete pronaći ovdje.

 

OBAVIJEST (18.12.2020.)

Objava pete izmjene Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Inovacijski vaučeri za MSP-ove” (18.12.2020.)

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je petu izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Inovacijski vaučeri za MSP-ove“, referentne oznake KK.03.2.2.03.

Izmjenom Poziva se krajnji rok zaprimanja projektnih prijedloga pomiče na 30. lipnja 2021. godine u 11 sati ili do iskorištenja sredstava.

U okviru 5. izmjene Poziva, uz manje izmjene u natječajnoj dokumentaciji koje se odnose na ažuriranje zakonodavnog okvira izmijenjeni su dokumenti Upute za prijavitelje i Sažetak Poziva, sukladno produljenju roka zaprimanja projektnih prijedloga.

Prethodna verzija dokumentacije s današnjim danom prestaje biti važeća. Peta izmjena natječajne dokumentacije objavljena je i dostupna.

 

OBAVIJEST (01.06.2020.)

Objava četvrte izmjene Poziva na dostavu projektnih prijedloga “ Inovacijski vaučeri za MSP-ove” (01.06.2020.)

Uvažavajući okolnosti nastale uslijed širenja koronavirusa i bolesti COVID-19, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je četvrtu izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Inovacijski vaučeri za MSP-ove“, referentne oznake KK.03.2.2.03.

Izmjenom Poziva se, između ostalog, krajnji rok zaprimanja projektnih prijedloga pomiče na 31. prosinca 2020. godine u 11 sati ili  do iskorištenja sredstava.

U okviru 4. Izmjene Poziva, izmijenjeni su dokumenti Upute za prijavitelje i Sažetak Poziva, sukladno produljenju roka zaprimanja projektnih prijedloga. Također, izmijenjen je Obrazac 2. Izjava prijavitelja temeljem pojašnjenja i prakse definirane kroz odgovore na pitanja potencijalnih prijavitelja u sklopu službene komunikacije Poziva (točka 3.4 Uputa za prijavitelje), te u skladu sa preostalom važećom dokumentacijom Poziva.

Prethodna verzija dokumentacije s današnjim danom prestaje biti važeća. Četvrta izmjena natječajne dokumentacije objavljena je i dostupna.

 

OBAVIJEST (14.08.2019.)

Objava treće izmjene Poziva na dostavu projektnih prijedloga “Inovacijski vaučeri za MSP-ove” (14.08.2019.)

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je treću izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga “Inovacijski vaučeri za MSP-ove”, referentne oznake: KK.03.2.2.03. Izmjene se odnose na zamjenu Priloga 5. Pravila o financijskim korekcijama u cijelosti s novim prilogom (dokumentom) naziva Prilog 5. Pravila o financijskim korekcijama 3. izmjena. Prilog je izmijenjen slijedom stupanja na snagu novih Smjernica Europske komisije na temu financijskih ispravka (korekcija), konkretno Odluke Europske komisije od 14.5.2019. o smjernicama za utvrđivanje financijskih ispravaka koje u slučaju nepoštovanja pravila o javnoj nabavi Komisija primjenjuje na izdatke koje financira Unija (13.5.2019., C(2019) 3452 final).

U okviru 3. Izmjene Poziva izmijenjen je isključivo sljedeći dokument:

  • Prilog 5. Pravila o financijskim korekcijama

Prethodna verzija dokumentacije s današnjim danom prestaje biti važeća.

 

VAŽNA OBAVIJEST! (20. lipnja 2018.)

Zbog pogodnijih pravila o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi koje su primjenjive od 18. lipnja, ovim putem najavljujemo skoru izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Inovacijski vaučeri za MSP – ove “, referentna oznaka KK.03.2.2.03, kojom se odgađa početak zaprimanja projektnih prijedloga sa 21. lipnja 2018. na 02. srpnja 2018. godine. Prva izmjena natječajne dokumentacije bit će objavljena odmah po odobrenju iste.

 

VAŽNA OBAVIJEST! (21. lipnja 2018.)

Objava prve izmjene Poziva na dostavu projektnih prijedloga “Inovacijski vaučeri za MSP-ove”

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je prvu izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga “Inovacijski vaučeri za MSP-ove”, referentna oznaka KK.03.2.2.03, kojom se, između ostalog, mijenja početak zaprimanja projektnih prijedloga sa 21. lipnja 2018. u 11:00 sati na 02. srpnja 2018. godine u 11:00 sati.

Osim manjih izmjena u Obrascu 2. Izjava prijavitelja o istinitosti podataka, Prilogu 2. Postupak dodjele bespovratnih sredstava putem vaučera i Uputama za Prijavitelje; u potpunosti su promijenjeni Prilog 5. Pravila o financijskim korekcijama i Prilog 9. Pravila o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi.

Prethodna verzija dokumentacije s današnjim danom prestaje biti važeća.

Prva izmjena natječajne dokumentacije objavljena je i dostupna.

 

VAŽNA OBAVIJEST! (02. listopada 2018.)

Obavještavamo sve prijavitelje na Poziv da je Ministarstvo gospodarstva poduzetništva i obrta u svrhu jednostavnijeg i bržeg korištenja za prijavitelje objavilo, umjesto u pdf formatu sljedeće istovjetne priloge u tekstualnom formatu (MS Word):

  • Prilog 3. Izjava prijavitelja o odricanju od prava na prigovor_1.izmjena
  • Prilog 4. Obrazac ugovora o pružanju usluga _1.izmjena
  • Prilog 10. Izvjesce pružatelja usluge i Korisnika_1.izmjena
  • Prilog 11. Izjava o korištenim potporama_1.izmjena

Također, napominjemo kako ovo ne znači izmjenu samog Poziva te je i dalje relevantna dokumentacija prve izmjene Poziva objavljena 21. lipnja 2018.

 

VAŽNA OBAVIJEST! (16. studenoga 2018.)

Objava druge izmjene Poziva na dostavu projektnih prijedloga “Inovacijski vaučeri za MSP-ove”

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je drugu izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga “Inovacijski vaučeri za MSP-ove”, referentna oznaka KK.03.2.2.03. Ovim putem vas obavještavamo da je Ministarstvo izmijenilo Prilog 4. Obrazac ugovora o pružanju usluga.

Prethodna verzija dokumentacije s današnjim danom prestaje biti važeća. Druga izmjena natječajne dokumentacije objavljena je i dostupna.

Pitanja i odgovori

Informativne radionice

Radionica poziva na dostavu projektnih prijedloga „Inovacijski vaučeri za MSP-ove“ održat će se u ponedjeljak, 11. lipnja 2018. s početkom u 13.30 sati u Kino-dvorani Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta (Ulica grada Vukovara 78, Zagreb).

Očekivano trajanje radionice: 2 sata

Na radionicu se možete prijaviti putem poveznice: https://bit.ly/2kBFnep

 

Sadržaj informativne radionice Poziva „Inovacijski vaučeri za MSP – ove “, referentna oznaka KK.03.2.2.03, održane 11. lipnja 2018., dostupan je na sljedećim poveznicama:

https://www.youtube.com/watch?v=mVuCBpMrYl0

https://www.youtube.com/watch?v=8ZjoChHZTiI

 

Također, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavljuje prezentaciju s informativne radionice održane 11. lipnja 2018.

Nadležna institucija

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb
tel. 01 3717 111
fax. 01 3717 149
javnost@mingor.hr
www.mzoe.gov.hr

 

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X