Natječaji

Građenje reciklažnih dvorišta

Status

Zatvoren
15.12.2018.

Vrsta poziva

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

Područje

Zaštita okoliša

Prijavitelji

Jedinice lokalne samouprave

Vrijednost natječaja

397.000.000,00 kn

Fond

Kohezijski fond

Program

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Zaštita okoliša i održivost resursa

Sažetak

Cilj ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga je pružanje potpore jedinicama lokalne samouprave u obliku dodjele bespovratnih sredstava koja će se koristiti za provedbu aktivnosti izgradnje i opremanja reciklažnih dvorišta. Zakon o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine 94/13) propisuje obvezu jedinicama lokalne samouprave o osiguravanju funkcioniranja jednog ili više reciklažnih dvorišta na svom području ovisno o broju stanovnika. Građenje reciklažnih dvorišta uključuje građevinske radove, opremu i nadzor, tehničku pomoć za upravljanje projektom i provedbu informativno – obrazovnih aktivnosti.
Funkcionalno reciklažno dvorište u sustavu gospodarenja komunalnim otpadom čini jednu od važnih sastavnica u svrhu osiguranja odvojenog prikupljanja prije svega problematičnog (opasnog) otpada, te otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada.
Svrha ovog poziva je doprinos povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište.

Dokumentacija:

Dokumentacija Poziva za dostavu projektnih prijedloga za građenje reciklažnih dvorišta

Informativna radionica

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (MZOE) i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) organizirat će informativnu radionicu za potencijalne prijavitelje u srijedu, 12. travnja 2017., u prostorijama FZOEU-a, Radnička cesta 80/Zagreb tower, dvorana na 20. katu.

Predviđeno trajanje informativne radionice je od 11.00 do 13.00 sati. Cilj informativne radionice je detaljnije informirati potencijalne prijavitelje o ciljevima i kriterijima poziva te procedurama za prijavu i za postupak dodjele bespovratnih sredstava.

Sudjelovanje na informativnoj radionici je besplatno. Sudjelovanje je potrebno prijaviti putem elektroničke pošte na adresu e-pošte branka.antunovic@mzoip.hr najkasnije do ponedjeljka, 10. travnja 2017. do 14.00 h. Prijave se primaju do popunjenosti kapaciteta. Molimo potencijalne prijavitelje da zbog ograničenog broja mjesta, prijave sudjelovanje samo jedne osobe iz svoje institucije. Potvrda o prihvaćanju prijave za sudjelovanje na radionici biti će poslana putem elektroničke pošte najkasnije do ponedjeljka, 10. travnja 2017. do 16.00 h.
Prezentacija s informativne radionice 12.4.2017.
Pitanja i odgovori s informativne radionice održane 12.4.2017.

VAŽNO – I. IZMJENA POZIVA!!!

Dana 16. svibnja 2017. godine objavljena je prva izmjena Poziva objavljenog 29. ožujka 2017. godine.

Ispravci pojedinih dijelova pripadajuće dokumentacije Poziva posljedica su pitanja postavljenih putem e-pošte te tijekom informativne radionice održane 12. travnja 2017. godine. 

Dokumentaciju Poziva možete preuzeti ovdje: I. izmjena dokumentacije Poziva

VAŽNO – II. IZMJENA POZIVA!!!

Dana 7. lipnja 2017. godine objavljena je druga izmjena Poziva objavljenog 29. ožujka 2017. godine.

Druga izmjena Poziva uključuje izmijenjeni obrazac Tablični prikaz financijske analize zbog uočenih grešaka u istom.

Dokumentaciju Poziva možete preuzeti ovdje: II. izmjena dokumentacije Poziva

VAŽNO – III. IZMJENA POZIVA!!!

Dana 29. studenog 2017. godine objavljena je treća izmjena Poziva objavljenog 29. ožujka 2017. godine.

Treća izmjena Poziva odnosi se na povećanje iznosa ukupnih raspoloživih sredstava iz Kohezijskog fonda (KF) predviđenih za ovaj Poziv.

Dokumentaciju Poziva možete preuzeti ovdje: III. izmjena dokumentacije Poziva

VAŽNO – IV.IZMJENA POZIVA!!!

Dana 14. svibnja 2018. godine objavljena je četvrta izmjena Poziva objavljenog 29. ožujka 2017. godine.

Četvrta izmjena Poziva odnosi se na povećanje iznosa ukupnih raspoloživih sredstava iz Kohezijskog fonda (KF) predviđenih za ovaj Poziv na 284.500.000,00 HRK i skraćenje roka za dostavu projektnih prijedloga najkasnije do 15. listopada 2018.

VAŽNO – V.IZMJENA POZIVA!!!

Dana 12. listopada 2018. godine objavljena je peta izmjena Poziva objavljenog 29. ožujka 2017. godine.

Peta izmjena Poziva odnosi se na povećanje iznosa ukupnih raspoloživih sredstava iz Kohezijskog fonda (KF) predviđenih za ovaj Poziv na 334.500.000,00 HRK i produženje roka za dostavu projektnih prijedloga najkasnije do 15. prosinca 2018.

OBAVIJEST ZATVARANJE POZIVA 15.12.2018.:

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (MZOE) je dana 15. prosinca 2018. godine zatvorilo Poziv Građenje reciklažnih dvorišta (ref. broj: KK.06.3.1.03.), objavljen 29. ožujka 2017. godine. U postupak dodjele će se uzimati prijave koje su predane osobno u pisarnicu MZOE ili u poštu najkasnije do 15. prosinca 2018. do 24:00h (ponoći).

 

Obavijest 22.2.2019._VI. izmjena Poziva

Dana 22. veljače 2019. objavljena je šesta izmjena pojedinih dijelova pripadajuće dokumentacije Poziva objavljenog 29. ožujka 2017., a zatvorenog 15. prosinca 2018. godine, koja se odnosi na povećanje iznosa ukupnih raspoloživih sredstava iz Kohezijskog fonda (KF) predviđenih za ovaj Poziv na 397.000.000,00 HRK, s ciljem osiguravanja bespovratnih sredstava za sve projektne prijedloge koji zadovoljavaju minimalne uvjete određene Pozivom. Naime, nakon zatvaranja Poziva moguće je iznimno promijeniti uvjete, izvršiti izmjene i/ili dopune Poziva u slučaju da iste isključivo podrazumijevaju povećanje dostupnih financijskih sredstava za navedeni Poziv.

OBAVIJEST od 12.8.2019. – Nova Pravila o financijskim korekcijama

Obavještavamo Vas da su donesena nova Pravila o financijskim korekcijama te će se ista primjenjivati na projekte ugovorene, odnosno koji će se ugovoriti u okviru ovog Poziva. Pravila su izmijenjena slijedom stupanja na snagu novih Smjernica Europske komisije na temu financijskih ispravka (korekcija), konkretno Odluke Europske komisije od 14.5.2019. o smjernicama za utvrđivanje financijskih ispravaka koje u slučaju nepoštivanja pravila o javnoj nabavi Komisija primjenjuje na izdatke koje financira Unija (13.5.2019., C(2019) 3452 final). Pravila o financijskim korekcijama su objavljena na središnjoj internetskoj stranici ESI fondova, točnije na poveznicama https://strukturnifondovi.hr/vazni-dokumenti-operativni-program-konkurentnost-i-kohezija/ te https://strukturnifondovi.hr/dokumenti/?doc_id=549&fondovi=esi_fondovi.

 

Učestala pitanja i odgovori:

VAŽNO – OBAVIJEST: Zbog promjene domene elektroničke pošte Ministarstva zaštite okoliša i energetike pitanja s jasno naznačenom referencom na Poziv moguće je poslati isključivo putem e-pošte na sljedeću adresu elektroničke pošte: branka.antunovic@mzoe.hr

Odgovori će se objaviti tijekom postupka dodjele na mrežnoj stranici www.strukturnifondovi.hr u roku od 7 (sedam) kalendarskih dana od dana zaprimanja pojedinog pitanja.
U interesu jednakog postupanja, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (MZOE) ne može dati prethodno mišljenje u svezi s prihvatljivošću prijavitelja, projekta ili određenih aktivnosti i troškova te ne može zamijeniti niti prejudicirati ishod pojedinih faza postupka dodjele kako su opisane u UzP-u. Slijedom navedenog, MZOE nije u mogućnosti odgovarati na pitanja koja zahtijevaju ocjenu prihvatljivosti konkretnog projekta, konkretnog prijavitelja, konkretnih aktivnosti, konkretnih troškova i slično.
MZOE nije u mogućnosti odgovarati na pojedinačne usmene upite, kao niti održavati pojedinačne sastanke s potencijalnim prijaviteljima.

Pitanja i odgovori

Informativne radionice

Nadležna institucija

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb
tel. 01 3717 111
fax. 01 3717 149
javnost@mingor.hr
www.gospodarstvo.gov.hr

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X