Natječaji

Evidentiranje posebnog pravnog režima kao doprinos učinkovitijem upravljanju zaštićenim područjima

Status

Zatvoren
21.10.2019.

Vrsta poziva

Izravna dodjela (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

KK.06.5.2.06

Područje

Zaštita okoliša

Prijavitelji

Tijela javne vlasti

Partneri

Jedini Prijavitelj u sklopu ovog Poziva je Državna geodetska uprava (DGU), državna upravna organizacija koja obavlja poslove iz područja geodezije, kartografije, katastra i fotogrametrije te vodi brigu o uspostavi nacionalne infrastrukture prostornih podataka, informatizaciji katastra i geodetsko-prostornog sustava, državnoj službenoj kartografiji (1:5000, 1:25000, 1:50000, 1:100000, 1:250000), geodetskoj dokumentaciji, statističkim podacima o katastru nekretnina, prostornim jedinicama i infrastrukturi te geodetsko-katastarskim poslovima za državnu granicu.

Raspoloživost sredstava

Najviša dopuštena ukupna vrijednost prihvatljivih troškova projektnog prijedloga koji može biti dostavljen u sklopu ovog Poziva iznosi 36.745.828,94 kuna, dok najviši mogući iznos sredstava iz Kohezijskog fonda iznosi 31.233.954,60 kuna.

Vrijednost natječaja

31.233.954,60 kn

Fond

Kohezijski fond

Program

Sažetak

Projekt „Evidentiranje posebnog pravnog režima kao doprinos učinkovitijem upravljanju zaštićenim područjima“ provodit će se u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ za financijsko razdoblje 2014. – 2020.“, Specifičnog cilja 6iii2 „Uspostava okvira za održivo upravljanje bioraznolikošću (primarno ekološkom mrežom Natura 2000)“.

Predmet Poziva je povećanje učinkovitosti i vidljivosti (transparentnosti) upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Natura 2000 upisom posebnih pravnih režima u službene registre RH i izradom dokumentacije koja je preduvjet za provedbu prava prvokupa.

Svrha (cilj) Poziva je upis posebnog pravnog režima u svim strogim rezervatima (SR), nacionalnim parkovima (NP) i parkovima prirode (PP), koja su ujedno i područja ekološke mreže Natura 2000, stvaranje preduvjeta za evidentiranje prava prvokupa unutar nacionalnih parkova te povećanje dostupnosti informacija o granicama zaštićenih područja i pravnim režimima u cilju jačanja svijesti javnosti o područjima od osobitog značenja za RH.

Dokumentacija

Nadležna institucija

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike - SKOP

Radnička cesta 80
10 000 Zagreb
skop@mzoe.hr

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X