Natječaji

Energetska obnova višestambenih zgrada

Status

U najavi

Vrsta poziva

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

Područje

Energija

Fond

Europski fond za regionalni razvoj

Program

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Sažetak

Područje: energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije

Prijavitelji: ovlašteni predstavnik suvlasnika zgrade (predstavnik suvlasnika) ili upravitelj zgrade u ime i za račun suvlasnika

Sažetak: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja najavljuje da će početkom I. kvartala 2020. godine biti objavljen Poziv na dostavu projektnih prijedloga Energetska obnova višestambenih zgrada, kojim će se podupirati provedba mjera energetske obnove i korištenje obnovljivih izvora energije, posebno integriranim pristupom, u višestambenim zgradama.

Svrha (cilj) Poziva: Smanjenje potrošnje energije za grijanje/hlađenje (QH,nd) na godišnjoj razini (kWh/god) od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe mjera energetske obnove i korištenje obnovljivih izvora energije u višestambenim zgradama.

 

Javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u cilju pripreme Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova višestambenih zgrada“

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja provodi javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u cilju pripreme Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova višestambenih zgrada“ (u daljnjem tekstu: Poziv). Poziv će se provoditi u formi otvorenog postupka dodjele bespovratnih sredstava u modalitetu trajnog poziva s rokom za podnošenje projektnih prijedloga  do iskorištenja financijskih sredstava, a najkasnije do 15.3.2021. godine, u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, Prioritetne osi 4 „Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije“, Specifičnog cilja 4c2 „Smanjenje potrošnje energije u stambenim zgradama (u višestambenim zgradama i obiteljskim kućama)“.

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 2. siječnja 2020. godine dostave svoje prijedloge i komentare na predloženi Nacrt ključnih elemenata Poziva putem poveznice https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=12802

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja će razmotriti i obraditi pristigle komentare te po završetku savjetovanja, a najkasnije do 17. siječnja 2020. godine, objaviti popis svih pristiglih komentara s pregledom prihvaćenih, djelomično prihvaćenih i odbijenih prijedloga, s kratkim obrazloženjem putem poveznice https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=12802

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja će razmatrati samo one komentare i prijedloge uz koje je istaknuto ime i prezime/ naziv podnositelja te će prihvatiti samo one prijedloge za koje procijeni da unaprjeđuju kvalitetu dokumentacije Poziva te su u skladu sa strateškom orijentacijom Poziva i odobrenog Programskog dodatka. Podnositelji prijedloga i komentara nemaju mogućnost ulaganja prigovora niti postavljanja daljnjih pitanja o danim obrazloženjima. Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja nije dužno odgovarati na upite tijekom postupka savjetovanja.

Ukoliko imate više pitanja/komentara na različite dijelove Nacrta ključnih elemenata Poziva, molimo Vas da svaki zasebno brojčano označite kako biste dobili što precizniji odgovor/komentar.

 

Nadležna institucija

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Ulica Republike Austrije 20, 10 000 Zagreb
tel. 01 3782 444
fax. 01 3772 822
glasnogovornica@mgipu.hr
www.mgipu.hr

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X