Natječaji

Energetska obnova višestambenih zgrada

Status

U najavi

Vrsta poziva

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

Područje

Energija

Fond

Europski fond za regionalni razvoj

Program

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Sažetak

Područje: energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije

Prijavitelji: ovlašteni predstavnik suvlasnika zgrade (predstavnik suvlasnika) ili upravitelj zgrade u ime i za račun suvlasnika

Sažetak: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja najavljuje da će početkom I. kvartala 2020. godine biti objavljen Poziv na dostavu projektnih prijedloga Energetska obnova višestambenih zgrada, kojim će se podupirati provedba mjera energetske obnove i korištenje obnovljivih izvora energije, posebno integriranim pristupom, u višestambenim zgradama.

Svrha (cilj) Poziva: Smanjenje potrošnje energije za grijanje/hlađenje (QH,nd) na godišnjoj razini (kWh/god) od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe mjera energetske obnove i korištenje obnovljivih izvora energije u višestambenim zgradama.

 

Javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u cilju pripreme Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova višestambenih zgrada“

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja provodi javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u cilju pripreme Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova višestambenih zgrada“ (u daljnjem tekstu: Poziv). Poziv će se provoditi u formi otvorenog postupka dodjele bespovratnih sredstava u modalitetu trajnog poziva s rokom za podnošenje projektnih prijedloga  do iskorištenja financijskih sredstava, a najkasnije do 15.3.2021. godine, u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, Prioritetne osi 4 „Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije“, Specifičnog cilja 4c2 „Smanjenje potrošnje energije u stambenim zgradama (u višestambenim zgradama i obiteljskim kućama)“.

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 2. siječnja 2020. godine dostave svoje prijedloge i komentare na predloženi Nacrt ključnih elemenata Poziva putem poveznice https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=12802

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja će razmotriti i obraditi pristigle komentare te po završetku savjetovanja, a najkasnije do 17. siječnja 2020. godine, objaviti popis svih pristiglih komentara s pregledom prihvaćenih, djelomično prihvaćenih i odbijenih prijedloga, s kratkim obrazloženjem putem poveznice https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=12802

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja će razmatrati samo one komentare i prijedloge uz koje je istaknuto ime i prezime/ naziv podnositelja te će prihvatiti samo one prijedloge za koje procijeni da unaprjeđuju kvalitetu dokumentacije Poziva te su u skladu sa strateškom orijentacijom Poziva i odobrenog Programskog dodatka. Podnositelji prijedloga i komentara nemaju mogućnost ulaganja prigovora niti postavljanja daljnjih pitanja o danim obrazloženjima. Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja nije dužno odgovarati na upite tijekom postupka savjetovanja.

Ukoliko imate više pitanja/komentara na različite dijelove Nacrta ključnih elemenata Poziva, molimo Vas da svaki zasebno brojčano označite kako biste dobili što precizniji odgovor/komentar.

 

Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova višestambenih zgrada“ na javnom savjetovanju od 03.12.2019. do 02.01.2020. godine

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja je provelo javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u cilju pripreme Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova višestambenih zgrada“. Poziv na dostavu projektnih prijedloga će se provoditi u formi otvorenog postupka dodjele bespovratnih sredstava u modalitetu trajnog poziva s rokom za podnošenje projektnih prijedloga do iskorištenja financijskih sredstava, a najkasnije do 15.3.2021. godine, u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, Prioritetne osi 4 „Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije“, Specifičnog cilja 4c2 „Smanjenje potrošnje energije u stambenim zgradama (u višestambenim zgradama i obiteljskim kućama)“.

Predstavnici zainteresirane javnosti mogli su najkasnije do 2. siječnja 2020. godine dostaviti svoje prijedloge i komentare na predloženi Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga putem portala eSavjetovanja.

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja je razmotrilo i obradilo pristigle komentare te po završetku savjetovanja, 17. siječnja 2020. godine objavilo popis svih pristiglih komentara, s pregledom prihvaćenih, djelomično prihvaćenih i odbijenih prijedloga, s kratkim obrazloženjem također putem portala eSavjetovanja.

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja je razmatralo samo one komentare i prijedloge uz koje je istaknuto ime i prezime/naziv podnositelja te je prihvatilo samo one prijedloge za koje se procijenilo da unaprjeđuju kvalitetu Poziva na dostavu projektnih prijedloga te su u skladu sa strateškom orijentacijom istog. Podnositelji prijedloga i komentara nemaju mogućnost ulaganja prigovora niti postavljanja daljnjih pitanja o danim obrazloženjima. Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja nije dužno odgovarati na upite tijekom postupka savjetovanja.

Energetska obnova višestambenih zgrada – odgoda poziva

Zagreb, 24. ožujka 2020. – Obavještavaju se potencijalni prijavitelji, kao i ostala zainteresirana javnost, o odgodi objave Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova višestambenih zgrada“ od 30 dana, a koji je planiran za objavu u I. kvartalu ove godine, zbog posebnih okolnosti u zemlji izazvanih epidemijom bolesti COVID-19 te potresima u području Zagreba i okolice.

O novom terminu objave Poziva javnost će biti pravovremeno obaviještena putem mrežne stranice Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja https://mgipu.gov.hr i središnje internetske stranice ESI fondova https://strukturnifondovi.hr te vas pozivamo da ih pratite radi daljnjeg informiranja.

Energetska obnova višestambenih zgrada – daljnja odgoda poziva

Zagreb, 27.travnja 2020. – Obavještavaju se potencijalni prijavitelji, kao i ostala zainteresirana javnost, o daljnjoj odgodi objave Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova višestambenih zgrada“ do stabilizacije epidemiološke situacije u zemlji izazvane epidemijom bolesti COVID-19.

O novom terminu objave Poziva, kao i o svim ostalim relevantnim novostima vezanim uz Poziv, javnost će biti pravovremeno obaviještena putem mrežne stranice Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja https://mgipu.gov.hr i središnje internetske stranice ESI fondova https://strukturnifondovi.hr te vas pozivamo da ih pratite radi daljnjeg informiranja.

 

Energetska obnova višestambenih zgrada – obavijest

Zagreb, 1. srpnja 2020. – Obavještavaju se potencijalni prijavitelji, kao i ostala zainteresirana javnost, o daljnjoj odgodi objave Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova višestambenih zgrada“ do listopada 2020. godine kada se očekuje da će se steći uvjeti za otvaranje Poziva.

Poziva se zainteresirana javnost da prati mrežne stranice Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja https://mgipu.gov.hr i središnje internetske stranice ESI fondova https://strukturnifondovi.hr kako bi bili pravovremeno obaviještena o svim relevantnim novostima vezanim uz Poziv.

 

Energetska obnova višestambenih zgrada – obavijest

Zagreb, 8. listopada 2020. – Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine u svojstvu Posredničkog tijela razine 1 za Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ (u daljnjem tekstu: OPKK) planiralo je objavu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova višestambenih zgrada“ (u daljnjem tekstu: Poziv) u I. kvartalu 2020. godine. U međuvremenu su nastupile posebne okolnosti izazvane pandemijom bolesti COVID-19 te snažnim potresom koji je 22. ožujka 2020. godine zadesio Zagreb i okolicu, koje su utjecale na tijek pripreme Poziva te su rezultirale odgodom objave istog. Kao odgovor na izbijanje bolesti COVID-19, na razini Europske unije donesene su Uredbe kojima je omogućeno korištenje sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova za mjere pomoći u novonastalim gospodarskim uvjetima.

Slijedom navedenoga, izmijenjen je OPKK kako bi se osigurala sredstva za svladavanje posljedica bolesti COVID-19. Spomenutim izmjenama revidirana je alokacija i ciljne vrijednosti za Specifični cilj 4c2 „Smanjenje potrošnje energije u višestambenim zgradama“, odnosno sredstva koja su bila predviđena za Poziv preusmjerena su na financiranje aktivnosti u sektoru zdravstva i poduzetništva. U skladu s novonastalim okolnostima bit će objavljen i ažurirani Indikativni godišnji plan Poziva na dostavu projektnih prijedloga sufinanciranih iz OPKK.

Sve relevantne novosti vezane uz mogućnosti sufinanciranja energetske obnove višestambenih zgrada u okviru drugih instrumenata Europske unije bit će objavljene na mrežnim stranicama ovog Ministarstva.

 

 

 

 

 

Nadležna institucija

Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine

Ulica Republike Austrije 20, 10 000 Zagreb
tel. 01 3782 444
fax. 01 3772 822
pitanja@mpgi.hr

www.mgipu.gov.hr

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X