Natječaji

e-Škole: Razvoj sustava digitalno zrelih škola (II faza)

Status

Zatvoren
27.07.2020.

Vrsta poziva

Izravna dodjela (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

UP.03.2.2.05.

Područje

Obrazovanje

Vrijednost natječaja

350.000.000,00 kn

Fond

Europski socijalni fond

Program

Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014 - 2020

Sažetak

Pozivom Hrvatskoj akademskoj i istraživačkoj mreži – CARNET za dostavu prijedloga operacije „e-Škole: Razvoj sustava digitalno zrelih škola (II faza)“ koja će se financirati kao izravna dodjela sredstava u okviru Prioritetne osi 3 „Obrazovanje i cjeloživotno učenje“, OP ULJP 2014.-2020., odabrat će se za financiranje operacija u okviru investicijskog prioriteta 10.iii. Povećanje jednakog pristupa cjeloživotnom učenju za sve dobne skupine u formalnom, neformalnom i informalnom okruženju, unapređenje znanja, vještina i kompetencija radne snage, promicanje fleksibilnih načina učenja, između ostalog profesionalnim savjetovanjem i potvrđivanjem stečenih kompetencija, te specifičnog cilja 10.iii.2. Promicanje pristupa cjeloživotnom učenju kroz unapređivanje ključnih kompetencija studenata, te primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija u poučavanju i učenju.

Prijavitelj: Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET

Partneri:

  • Agencija za odgoj i obrazovanje;
  • Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih;
  • Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu;
  • Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja;
  • Inovacijski centar Nikola Tesla.

Opći cilj:

Podizanjem digitalne zrelosti škola doprinijeti digitalnoj transformaciji nastavnih i poslovnih procesa u sustavu obrazovanja te osnažiti učenike za život i rad u 21. stoljeću.

Specifični ciljevi:

  • Unaprijediti strateško vođenje škole u području podizanja digitalne zrelosti;
  • Unaprijediti digitalne kompetencije odgojno-obrazovnih djelatnika i ostalih zaposlenika škola u vezi s digitalnom zrelosti škola.

Ciljna skupina: 

  • odgojno-obrazovni djelatnici u javnim osnovnim i srednjim školama koji osim nastavnika uključuju ravnatelje, stručne suradnike te administrativno osoblje i stručnjake za tehničku podršku u školi.

Ukupan iznos Poziva: 350.000.000,00 kn

Dokumentacija

Sažetak PozivaDatum: 29.5.2020.

Nadležna institucija

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb
tel. 01 4569 000
fax. 01 4594 301
esf@mzo.hr

efrr-financiranje@mzo.hr

mzo.gov.hr

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X