Natječaji

E-impuls

Status

Zatvoren
30.09.2016.

Vrsta poziva

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

KK.03.2.1.06

Područje

Poduzetništvo

Prijavitelji

Mikro poduzetnici

Mali i srednji poduzetnici

Obrtnici

Raspoloživost sredstava

250.000.000,00 HRK

Vrijednost natječaja

250.000.000,00 kn

Fond

Europski fond za regionalni razvoj

Program

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Sažetak

Predmet Poziva: Investicije u početna ulaganja mikro i malih poduzetnika povezane s osnivanjem nove poslovne jedinice ili proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice u sektorima proizvodnje i proizvodnih usluga.
Cilj Poziva: Potaknuti mikro i mala poduzeća u sektoru proizvodnje i proizvodnih usluga bespovratnim potporama u svrhu jačanja konkurentnosti.

Temeljem Operativnog programa Konkurentnost i kohezija u Državnom proračunu Republike Hrvatske iz Europskog fonda za regionalni razvoj osigurano je 250.000.000,00 HRK za razdoblje 2014. – 2020.

Najniža vrijednost potpore koja se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 30.000 kuna, a najviše 300.000 kuna.

Maksimalan intenzitet potpore koja se može dodijeliti poduzeću prema veličini iznosi:
– malom poduzeću 65%
– mikro poduzeću 85%

Projektne prijave podnose se u jednom zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom poštanskom pošiljkom ili osobnom dostavom od 1. kolovoza 2016. godine na adresu:

Ministarstvo poduzetništva i obrta
Ulica grada Vukovara 78
10000 Zagreb

Poziv se vodi kao privremeni otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijava s krajnjim rokom dostave projektnih prijava do 30. rujna 2016. godine.

Učestala pitanja i odgovori:

Pitanja s jasno naznačenom referencom na Poziv možete poslati isključivo pisanim putem na adresu e-pošte:
p7.eimpuls@minpo.hr

Potencijalni prijavitelji mogu postavljati pitanja najkasnije do 16. rujna odnosno 14 kalendarskih dana prije isteka roka za podnošenje projektnih prijedloga. Postavljeno pitanje treba sadržavati potpis te jasnu referencu na Poziv. Odgovori će se objavljivati ovdje, najkasnije 7 kalendarskih dana prije isteka roka za podnošenje projektnih prijedloga, odnosno do 23. rujna 2016.

Napominjemo da s ciljem poštivanja načela jednakog tretmana, Ministarstvo poduzetništva i obrta ne može davati prethodno mišljenje vezano uz prihvatljivost prijavitelja, projekta ili određenih aktivnosti i troškova.

30.12.2016.
Obavijest  o Pozivu na dostavu projektnih prijedloga „E-impuls“

„Budući da je izuzetno velik broj projektnih prijava zaprimljenih na Poziv na dostavu projektnih prijedloga „E-impuls“, referentnog broja KK.03.2.1.06 (u nastavku teksta: Poziv), pa time i velika opterećenost kapaciteta Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta koje je Pozivom određeno kao tijelo koje će provoditi faze dodjele bespovratnih sredstava (u nastavku teksta: postupak dodjele) obavještavamo prijavitelje da će, u svrhu pravovremene obrade projektnih prijedloga, nositelj provedbe pojedinih faza postupka dodjele biti, osim Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, i Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije.

Naglašavamo pri tome, da je Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije tijelo koje je u sustavu upravljanja i kontrole Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“, kao akreditirano posredničko tijelo, te da ima znanja i kapacitete za stručnu i sveobuhvatnu obradu projektnih prijedloga.

Slijedom izloženog, Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije će, uz Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, u okviru Poziva obavljati aktivnosti vezane uz sljedeće faze u postupku dodjele: faza 1: zaprimanje, registracija i administrativna provjera te 2 faza: provjera prihvatljivosti prijavitelja, projekta, aktivnosti i izdataka te ocjenjivanje kvalitete.

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije će imati ulogu u postupku dodjele u odnosu na projektne prijedloge koji su u predani i zaprimljeni u Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta.

Također, obavještavamo prijavitelje da je Zakonom o ustrojstvu i djelokrugu ministarstva i drugih središnjih tijela državne uprave (Narodne novine, broj 93/2016 i 104/2016), Ministarstvo poduzetništva i obrta prestalo s radom, kao posebno ministarstvo, a njegove je poslove preuzelo Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb.“

9.1.2017.
Obavijest o produljenju trajanja postupka dodjele

Zbog izuzetno velikog broja zaprimljenih projektnih prijedloga po objavljenom Pozivu na dostavu projektnih prijedloga „E-impuls“, referentnog broja KK.03.2.1.06 (u nastavku teksta: Poziv), Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU kao Upravljačko tijelo odobrilo je Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta, Provedbenom tijelu nadležnom za Prioritetnu os 3 Poslovna konkurentnost, produljenje trajanja postupka dodjele za Poziv na rok od 180 dana.
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta će uložiti napore za otklanjanje okolnosti koje utječu na dinamiku obrade zaprimljenih projektnih prijedloga kako bi ista bila u što većoj mjeri ubrzana te kako bi zahtjevi bili obrađeni u što kraćem roku. Zahvaljujemo na razumijevanju.

Pitanja i odgovori

Informativne radionice

1. Hum na Sutli - četvrtak, 18. kolovoza 2016. u 13 sati -  Općina Hum na Sutli, Hum na Sutli 175
2. Zagreb - petak, 19. kolovoza 2016. u 11 sati - Kino dvorana Ministarstva poduzetništva i obrta, Ulica grada Vukovara 78 
3. Split - ponedjeljak, 22. kolovoza 2016. u 10 sati - HGK Županijska komora Split, Ante Trumbića 4
4. Rijeka - srijeda, 24. kolovoza 2016. u 11 sati - HGK Županijska komora Rijeka, Bulevar oslobođenja 23
Sva mjesta za radionicu u Rijeci su popunjena, te se prijave više ne zaprimaju.

5. Osijek - petak, 26.kolovoza 2016. u 12 sati - HGK Županijska komora Osijek, Europske avenije 13
6. Čakovec - PROMJENA TERMINA
Odgađa se radionica predviđena za četvrtak, 1.rujna 2016. u 11 sati.

NOVI TERMIN radionice je srijeda,  7.9.2016. u 18 sati, Dvorana Scheier, Matice Hrvatske 1.

Prijave na radionicu šalju se na: EUradionice@minpo.hr s naznakom u predmetu poruke za koji se grad prijavljujete.

Prezentaciju s radionice možete preuzeti OVDJE.

Nadležna institucija

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb
tel. 01 3717 111
fax. 01 3717 149
javnost@mingor.hr
www.mzoe.gov.hr

 

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X