Natječaji

Certifikacijom proizvoda do tržišta

Status

Zatvoren
29.06.2020.

Vrsta poziva

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

KK.03.2.1.12

Područje

Poduzetništvo

Prijavitelji

Mikro poduzetnici

Mali i srednji poduzetnici

Vrijednost natječaja

41.322.500,00 kn

Fond

Europski fond za regionalni razvoj

Program

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Sažetak

Ovim Pozivom sufinancirat će se certifikacija proizvoda. Povećanom primjenom usklađenih europskih norma, odnosno provedbom postupaka ocjenjivanja sukladnosti proizvoda koji su propisani usklađenim zakonodavstvom Zajednice (oznaka CE, EU Izjava o sukladnosti ), zajedno s pouzdanim tehnološkim rješenjem, pridonijeti će se da dokazom kvalitete, sigurnosti i pouzdanosti svojih proizvoda MSP-ovi osiguraju preduvjete za povećanje izvoza i ukupne konkurentnosti.

Prihvatljivi prijavitelji: mikro, mala i srednja poduzeća

Ukupna alokacija: 30.000.000,00 HRK

Najniži iznos bespovratnih sredstava: 20.000,00 HRK

Najviši iznos bespovratnih sredstava: 1.000.000,00 HRK

Predmet Poziva

Pružanje potpore za certifikaciju proizvoda, odnosno postupak ocjene sukladnosti proizvoda s određenom normom ili specifikacijom (u skladu s direktivama EU i drugih zemalja i odgovarajućim normama na koje se pozivaju direktive) uključujući provođenje postupka ocjene sukladnosti.

Svrha (cilj) Poziva

Povećanom primjenom normi, zajedno s pouzdanim tehnološkim rješenjem, pridonijeti aktivnostima MSP-ova da dokazom kvalitete, sigurnosti i pouzdanosti svojih proizvoda osiguraju preduvjete za povećanje izvoza i ukupne konkurentnosti. Pružanjem potpore za uvođenje i primjenu europskih i međunarodno (globalno) priznatih norma doprinosi se da MSP-ovi iskoriste prednosti koje primjena normi ima na omogućavanje pristupa novim tržištima.

Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 18.06.2018. u 11:00 sati

 

Natječajnu dokumentaciju možete pronaći ovdje.

 

VAŽNO! (10. prosinca 2020.) – Obavijest o povećanju alokacije Poziva

Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Certifikacijom proizvoda do tržišta“ objavljen je 18. svibnja 2018. godine u modalitetu otvorenog trajnog poziva te je zatvoren 19. lipnja 2020. godine s predviđenim ukupnim iznosom raspoloživih bespovratnih sredstava od 30.000.000,00 kn. Budući da je zaprimljen velik broj kvalitetnih projektnih prijedloga koji su premašili predviđenu alokaciju Poziva, ministar gospodarstva i održivog razvoja, dr. sc. Tomislav Ćorić je 9. prosinca 2020. donio Odluku o povećanju alokacije Poziva na dostavu projektnih prijedloga “Certifikacijom proizvoda do tržišta”. Ukupna alokacija Poziva sada iznosi 41.322.500,00 kn. Dodatna sredstva namijenjena su projektnim prijedlozima zaprimljenim do trenutka zatvaranja Poziva, a koji će ispuniti propisane kriterije i zadovoljiti u svim fazama postupka dodjele. Podnošenje novih projektnih prijedloga nije moguće.

 

VAŽNO! (19. lipnja 2020.) – Obavijest o zatvaranju Poziva

Sukladno prethodnoj najavi, obavještavamo prijavitelje na Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Certifikacijom proizvoda do tržišta“, referentni broj KK.03.2.1.12, da je s 19. lipnjem 2020.  godine u 11,00 sati Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta zatvorilo ovaj Poziv.

VAŽNO! (16. lipnja 2020.) – Najava zatvaranja Poziva

Obavještavamo prijavitelje na Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Certifikacijom proizvoda do tržišta“ referentni broj KK.03.2.1.12  da uslijed velikog broja zaprimljenih projektnih prijedloga koji su premašili ukupnu raspoloživu financijsku omotnicu, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta zatvara ovaj Poziv.

Zatvaranje Poziva stupa na snagu dana 19. lipnja 2020. godine u 11,00 sati, a zaprimanje dodatnih prijava na ovaj Poziv neće biti omogućeno.

 

OBAVIJEST (14.08.2019.)

Objava 1. izmjene Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Certifikacijom proizvoda do tržišta“ (KK. 03.2.1.12)

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je 14. kolovoza 2019. godine 1. izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Certifikacijom proizvoda do tržišta“, referentne oznake: KK. 03.2.1.12. Izmjene se odnose na zamjenu Priloga 11. Pravila o financijskim korekcijama u cijelosti s novim prilogom (dokumentom) naziva Prilog 11. Pravila o financijskim korekcijama 1. izmjena. Prilog je izmijenjen slijedom stupanja na snagu novih Smjernica Europske komisije na temu financijskih ispravka (korekcija), konkretno Odluke Europske komisije od 14.5.2019. o smjernicama za utvrđivanje financijskih ispravaka koje u slučaju nepoštovanja pravila o javnoj nabavi Komisija primjenjuje na izdatke koje financira Unija (13.5.2019., C(2019) 3452 final).

U okviru 1. izmjene Poziva izmijenjen je isključivo sljedeći dokument:

Prilog 11. Pravila o financijskim korekcijama

Prethodna verzija dokumentacije s današnjim danom prestaje biti važeća.

 

Važna obavijest 8. lipnja 2018.

Obavještavamo potencijalne prijavitelje kako je način podnošenja projektnih prijava u sustavu eFondovi promijenjen.

Projektnu prijavu je prije podnošenja nužno staviti u status „Spremno za slanje“, pri čemu se vrše sve provjere Prijavnog obrasca. Opisana funkcionalnost je uvedena kako bi se provjere izvršile ranije i sustav eFondovi rasteretio prilikom podnošenja projektnih prijava.

Akcijska tipka za podnošenje projektnih prijava “Podnesi” izmještena je na početnu stranicu prijavitelja te će biti vidljiva samo Ovlaštenoj osobi nakon što se po ispunjavanju prijavnog obrasca odabere akcija “Spremi za slanje”.

Proces podnošenja detaljno je opisan u Korisničkom priručniku za prijavitelje dostupnom na javnom dijelu portala eFondovi i na Vašem korisničkom sučelju.

Zahvaljujemo na razumijevanju!

Pitanja i odgovori

Informativne radionice

Radionica poziva na dostavu projektnih prijedloga „Certifikacijom proizvoda do tržišta“ održat će se u ponedjeljak, 11. lipnja 2018. s početkom u 11 sati u Kino-dvorani Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta (Ulica grada Vukovara 78, Zagreb).

Očekivano trajanje radionice: 2 sata

Na radionicu se možete prijaviti putem poveznice: https://bit.ly/2shWztu

Nadležna institucija

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb
tel. 01 3717 111
fax. 01 3717 149
javnost@mingor.hr
www.mzoe.gov.hr

 

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X