Nabava opreme za istraživanja u sklopu projekta „Radiochirurgia – Zraka nade“: Grupa 1. Robotizirani linearni akcelerator, Grupa 2. Dodatna oprema i materijali, Grupa 3. Pomoćna dozimetrijska oprema

Naručitelj u smislu Zakona o javnoj nabavi

Ne

Broj ugovora

KK.01.2.1.02.0162

Naziv projekta

Nabava opreme za istraživanja u sklopu projekta „Radiochirurgia – Zraka nade“: Grupa 1. Robotizirani linearni akcelerator, Grupa 2. Dodatna oprema i materijali, Grupa 3. Pomoćna dozimetrijska oprema

OIB tvrtke ili organizacije

59047462322

Naziv tvrtke ili organizacije

Specijalna bonica Radiochirurgia Zagreb

Osoba za kontakt

Martina Juričić

Lokacija

Zagrebačka , Sveta Nedelja

Kontakt telefon

+385 1 6431 871

Email

info@temporis.hr

Vrsta nabave

Robe

Datum objave

01. 03. 2021.

Rok za dostavu ponuda

06. 04. 2021.

Kratak opis nabave

Predmet nabave je oprema za istraživanja u sklopu projekta „Radiochirurgia - Zraka nade“, prema grupama nabave kako slijedi: • Grupa 1. Robotizirani linearni akcelerator • Grupa 2. Dodatna oprema i materijali • Grupa 3. Pomoćna dozimetrijska oprema Predmet ovog postupka nabave potreban je radi provedbe projekta koji se sufinancira sredstvima iz EU fondova (referentna oznaka projekta: KK.01.2.1.02.0162). Grupa 1. Robotizirani linearni akcelerator Predmet nabave je robotizirani linearni akcelerator za potrebe provedbe znanstvenog istraživanja (industrijskog i eksperimentalnog razvoja) u sklopu projekta „Radiochirurgia - Zraka nade“ sufinanciranog sredstvima iz EU fondova. Osim isporuke, predmet nabave uključuje i instalaciju, prihvatno ispitivanje, te edukaciju djelatnika Naručitelja. Grupa 2. Dodatna oprema i materijali Predmet nabave je dodatna oprema i materijali za potrebe provedbe znanstvenog istraživanja (industrijskog i eksperimentalnog razvoja) u sklopu projekta „Radiochirurgia - Zraka nade“ sufinanciranog sredstvima iz EU fondova. U navedenu dodatnu opremu i materijale spada komplet lasera, CCTV i kamera (eng. Closed circuit television; hrv. Sustav video nadzora) i skener. Grupa 3. Pomoćna dozimetrijska oprema Predmet nabave je pomoćna dozimetrijska oprema za potrebe provedbe znanstvenog istraživanja (industrijskog i eksperimentalnog razvoja) u sklopu projekta „Radiochirurgia - Zraka nade“ sufinanciranog sredstvima iz EU fondova. U navedenu pomoćnu dozimetrijsku opremu spada set za gel dozimetriju te antropomorfni deformabilni fantom.

Nabave u okviru projekta financiranih iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.


Pretplati se na ovu nabavu

Niste potvrdili recaptchu

Sve Nabave

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X