METRO – Maritime Environment-friendly Transport systems (Interreg V A Italy Croatia Cross-border Cooperation Programme 2014-2020)

Naručitelj u smislu Zakona o javnoj nabavi

Ne

Broj ugovora

PARTNERSHIP AGREEMENT 10044221

Naziv projekta

METRO – Maritime Environment-friendly Transport systems (Interreg V A Italy Croatia Cross-border Cooperation Programme 2014-2020)

OIB tvrtke ili organizacije

36173983291

Naziv tvrtke ili organizacije

Tehnomont – Brodogradilište Pula d.o.o.

Osoba za kontakt

Larisa Ivančić

Lokacija

Istarska , Pula-Pola

Kontakt telefon

+385 52 386 609

Email

livancic@tehnomont.hr

Vrsta nabave

Usluge

Datum objave

02. 12. 2019.

Rok za dostavu ponuda

23. 12. 2019.

Kratak opis nabave

Usluga izrade koncepta i početnog dizajna za dvije vrste hibridnih brodova Isto podrazumijeva nabavu usluga izrade koncepta (idejnog projekta) te početnog dizajna (preliminarni projekt) za dvije vrste hibridnih brodova, odnosno: Grupa 1 – Izrada idejnog i preliminarnog projekta hibridnog obalnog trajekta Grupa 2 – Izrada idejnog i preliminarnog projekta hibridnog ro-ro putničkog broda

Priloženi dokumenti

Poziv na nadmetanje za privatne partnere.pdf


Poziv na nadmetanje za privatne partnere 02.12.2019
Datum: 20.12.2019. - Pogledaj prijašnje verzije

Poziv na nadmetanje za privatne partnere.pdf

Poziv na nadmetanje za privatne partnere 02.12.2019 Datum: 2.12.2019.

DON Usluga izrade koncepta i početnog dizajna za dvije vrste hibridnih brodova.pdf


DON Usluga izrade koncepta i početnog dizajna za dvije vrste hibridnih brodova 02.12.2019
Datum: 2.12.2019.

1. Prilozi I - V 02.12.2019.zip


Prilozi I - V 02.12.2019
Datum: 2.12.2019.

Obavijest br. 1.pdf


Obavijest br. 1 TEHNOMONT
Datum: 20.12.2019.

Nabave u okviru projekta financiranih iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.


Pretplati se na ovu nabavu

Niste potvrdili recaptchu

Sve Nabave

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X