Izgradnja fotonaponske elektrane za vlastitu potrošnju Pneumatik Rakitje 1

Naručitelj u smislu Zakona o javnoj nabavi

Ne

Broj ugovora

KK.04.1.2.01.0050

Naziv projekta

Izgradnja fotonaponske elektrane za vlastitu potrošnju Pneumatik Rakitje 1

OIB tvrtke ili organizacije

68256909072

Naziv tvrtke ili organizacije

Pneumatik d.o.o.

Osoba za kontakt

Hrvoje Renka

Lokacija

Grad Zagreb , Zagreb

Kontakt telefon

+385 91 7212 147

Email

Hrvoje.Renka@ecorys.com

Vrsta nabave

Robe , Radovi

Datum objave

22. 10. 2019.

Rok za dostavu ponuda

15. 11. 2019.

Kratak opis nabave

Naručitelj nabavlja fotonaponsku elektranu za potrebe proizvodnog pogona. Nabava uključuje isporuku sastavnih dijelova fotonaponske elektrane te njihovo instaliranje na lokaciji definiranoj u Poglavlju 13. DZN: Mjesto izvođenje radova. Predmet nabave je izgradnja fotonaponske elektrane snage 71,37 kW na DC strani elektrane i 55,2 kW na AC strani elektrane. Ukupno ce se ugraditi 234 modula minimalne snage 305 W. Ukupna potencijalna godišnja proizvodnja fotonaponske elektrane iznositi ce 72.902 kWh. Detaljni podaci o vrsti, opsegu i općoj prirodi radova te vrsti, količini i načinu isporuke robe detaljno su opisani u DZN, Tehničkim specifikacijama te Troškovniku.

Priloženi dokumenti

Objava.zip


Izmjene administrativnog karaktera.
Datum: 11.11.2019. - Pogledaj prijašnje verzije

2 Dokumentacija za nadmetanje_v2.pdf

Izmjene administrativnog karaktera, ne utječu na postupak nabave (produljenje roka). Datum: 4.11.2019.

Objava.zip

Cjelokupna natječajna dokumentacija Datum: 22.10.2019.

Pitanja i odgovori_3.pdf


Odgovori na zaprimljene upite
Datum: 11.11.2019. - Pogledaj prijašnje verzije

Pitanja i odgovori.pdf

Odgovori i pojašnjenja na upite potencijalnih Ponuditelja Datum: 23.10.2019.

Nabave u okviru projekta financiranih iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.


Pretplati se na ovu nabavu

Sve Nabave

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X