Program LIFE

PRORAČUN PROGRAMA – 3,4 milijardi eura


CILJ

Program LIFE je financijski instrument Europske unije namijenjen financiranju projektnih aktivnosti na području zaštite okoliša i klime. Cilj Programa LIFE je doprinijeti implementaciji, ažuriranju i razvoju EU politika i zakonodavstva iz područja okoliša i klime kroz sufinanciranje projekata koji imaju europsku dodanu vrijednost. Program LIFE započeo je 1992. godine, a trenutačno se nalazimo u programskom razdoblju 2014. – 2020. koji je nastavak LIFE + iz razdoblja 2007. – 2013.

Europska unija kroz Program LIFE sufinancira pilot, demonstracijske, informacijske i projekte najbolje prakse iz područja okoliša, učinkovitosti resursa, prirode i bioraznolikosti kroz potprogram Okoliš te ublažavanje klimatskih promjena i prilagodbu na njih kroz potprogram Klimatske aktivnosti. LIFE program doprinijeti će održivom razvoju i postizanju ciljeva iz Strategije Europa 2020, Sedmog Akcijskog plana za okoliš i drugih relevantnih EU strategija i planova na području okoliša i klimatskih aktivnosti.

Europska komisija jedanput godišnje raspisuje natječaj za projektne prijedloge.

Opći ciljevi programa su:

  1. Doprinijeti prelasku na gospodarstvo koje upotrebljava učinkovite resurse, ima nisku razinu emisije CO2 i otporno je na klimatske promjene, doprinijeti zaštiti i poboljšanju kvalitete okoliša te zaustavljanju i smanjenju gubitka bioraznolikosti, uključujući davanje podrške mreži Natura 2000 i borbu protiv narušavanja ekosustava
  2. Poboljšati razvoj, provedbu i primjenu okolišne i klimatske politike i zakonodavstva unije te djelovati kao katalizator i promicati integraciju i uključivanje okolišnih i klimatskih ciljeva u druge politike Unije
  3. Podupirati bolje upravljanje u području okoliša i klime na svim razinama, uključujući bolje sudjelovanje civilnog društva, NVO-a i lokalnih aktera
  4. Podržati provedbu Sedmog akcijskog plana za okoliš.

AKTIVNOSTI – PRIORITETNA PODRUČJA

– Okoliš i učinkovito korištenje resursa
– Priroda i bioraznolikost
– Okolišno upravljanje i informacije
– Ublažavanje klimatskih promjena
– Prilagođavanje klimatskim promjena
– Upravljanje i informacije na području klime

POTENCIJALNI KORISNICI

Svaka pravna osoba registrirana na području Europske unije.

Javna i privatna tijela koja dolaze iz zemalja članica EU, EFTA-e, zemalja kandidata, potencijalni kandidati iz zemalja pristupnica EU te zemlje na koje se primjenjuje Europska politika susjedstva.

KORISNE POVEZNICE I KONTAKTI

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Igor Kreitmeyer, pomoćnik ministra

Kontakt:

Nikolina Petković Gregorić

01 3717 209; Nikolina.PetkovicGregoric@mzoe.hr

SAZNAJ VIŠE:

Europska komisija Life Hrvatska

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X