Kriteriji odabira ITP 2021.-2027.

U izradi…

 

Odbor za praćenje PKK i ITP 2021.-2027. mora odobriti kriterije za odabir operacija prije nego što ih se primjeni u postupcima dodjele.

 

Opći kriteriji odabira

U izradi…

1.iv

U izradi…

8.i

U izradi…

Financijski instrumenti

Financijski instrumenti Programa Konkurentnost i kohezija 2021. -2027. (PKK) i Integriranog teritorijalnog programa 2021. -2027. (ITP)

Kriteriji za odabir operacija

siječanj 2023.

 

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X