Interoperabilna rješenja za europsku javnu upravu (ISA2 ) 2016-2020

PRORAČUN PROGRAMA – 131 milijun eura


CILJEVI

AKTIVNOSTI

Program ISA2 podržava i potiče:

 1. Procjenu, poboljšanje, primjenu i ponovnu uporabu postojećih prekograničnih i međusektorskih interoperabilnih rješenja i zajedničkih okvira.
 2. Razvoj, uspostavu, usavršavanje, primjenu i ponovnu uporabu novih prekograničnih ili međusektorskih interoperabilnih rješenja i zajedničkih okvira.
 3. Procjenu posljedica predloženog ili donesenog zakonodavstva Unije na IKT.
 4. Utvrđivanje praznina u zakonodavstvu na razini Unije i na nacionalnoj razini kojima se otežava prekogranična ili međusektorska interoperabilnost europskih javnih uprava.
 5. Razvoj mehanizama kojima se mjere i kvantificiraju koristi od interoperabilnih rješenja, uključujući metodologije za procjenu ušteda troškova.
 6. Mapiranje i analiza ukupnog okruženja interoperabilnosti u Uniji putem uspostave, održavanja i poboljšanja EIRA-e i EIC-a kao instrumenata kojima se olakšava ponovna uporaba postojećih interoperabilnih rješenja i utvrđuju područja u kojima su takva rješenja još uvijek nedostatna.
 7. Održavanje, ažuriranje, promicanje i praćenje provedbe EIS-a, EIF-a i EIRA-e.
 8. Procjenu, ažuriranje i promicanje postojećih zajedničkih specifikacija i normi te razvoj, uspostavu i promicanje novih zajedničkih specifikacija i otvorenih specifikacija i normi preko platformi Unije za normizaciju i u suradnji s europskim ili međunarodnim organizacijama za normizaciju, kako je primjereno.
 9. Održavanje i širenje platforme kojom se omogućuje pristup funkcioniranju kao načinu jačanja svijesti i širenja dostupnih rješenja, te suradnja u pogledu najboljih praksi, uključujući sigurnosne okvire i pomažući u izbjegavanju udvostručavanja napora, istodobno potičući ponovnu primjenu rješenja i standarda.
 10. Usavršavanje novih interoperabilnih usluga i alata te održavanje i primjena postojećih interoperabilnih usluga i alata na privremenoj osnovi.
 11. Utvrđivanje i promicanje najboljih praksi, izrađivanje smjernica za usklađivanje inicijativa za interoperabilnost te poticanje i podržavanje zajednica koje rade na pitanjima bitnima za područje elektroničke prekogranične ili međusektorske interakcije među krajnjim korisnicima.

POTENCIJALNI KORISNICI

Ovisno o pozivu za dostavu projektnih prijedloga:

* tijela državne uprave,

* tijela lokalne i područne (regionalna) samouprave

KORISNE POVEZNICE I KONTAKTI

Ministarstvo uprave

Zrinka Bulić, pomoćnica ministra

Kontakt:

Zoran Luša

01 2357 527; zoran.lusa@uprava.hr

SAZNAJ VIŠE:

Europska komisija Ministarstvo uprave

 

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X