Europa za građane 2014.-2020. (Europe for Citizens 2014-2020)

PRORAČUN PROGRAMA – 187,7 milijuna eura


CILJ

Program Europa za građane jedan je od centraliziranih programa Europske unije s ciljem promicanja suradnje među zemljama sudionicama Programa u područjima vezanima za zajedničku europsku povijest i aktivno europsko građanstvo.

Cilj Programa je Uniju približiti građanima/kama na način da ih se kroz projekte aktivno uključi u promišljanje zajedničkih europskih vrijednosti i povijesti te da ih se potakne na aktivno građansko i demokratsko sudjelovanje na razini Unije. Financijska sredstva programa dostupna su neprofitnim organizacijama i lokalnim vlastima koji zajedno sa partnerima iz drugih zemalja članica i kandidatkinja trebaju provesti međunarodni projekt koji se bavi nekom od sljedećih tema Programa:

AKTIVNOSTI 

  1. Aktivnosti koje pozivaju na promišljanje europske kulturne raznolikosti i zajedničkih vrijednosti u najširem smislu,
  2. Aktivnosti koje pozivaju na promišljanje uzroka i posljedica autoritarnih i totalitarnih režima u suvremenoj povijesti Europe te koje odaju počast žrtvama tih režima,
  3. Aktivnosti obilježavanja drugih važnih događaja koji su odredili noviju europsku povijest,
  4. Aktivnosti koje promiču i pozivaju na toleranciju, uzajamno razumijevanje, međukulturni dijalog i pomirenje, s ciljem dopiranja do mlađih generacija,
  5. Sastanci građana iz različitih zemalja članica sa ciljem njihovog uključivanja u rasprave o konkretnim pitanjima europskog političkog programa, te poticanja njihovog sudjelovanja u postupcima donošenja javnih europskih politika (bratimljenje gradova)
  6. Stvaranje međunarodnih mreža gradova koji planiraju dugoročnu suradnju od zajedničkog interesa i razmjena njihovih dobrih praksi,
  7. Aktivnosti koje građane aktivno uključuju u oblikovanje politika Unije u područjima povezanima s ciljevima Programa,
  8. Aktivnosti poticanja i organiziranja rasprava i sličnih aktivnosti povezanih s temama prioriteta Programa kako bi građani/ke predlagali praktična rješenja do kojih se može doći suradnjom ili koordinacijom na europskoj razini te osigurati stvarnu vezu s procesom oblikovanja politika,
  9. Aktivnosti koje potiču prilike za solidarnost, društveni angažman i volontiranje na međunarodnoj i EU razini, itd.

POTENCIJALNI KORISNICI

Program je namijenjen neprofitnim organizacijama (udrugama, zakladama, obrazovnim i istraživačkim institucijama, organizacijama koje se bave istraživanjem europskih javnih politika i sl.) te jedinicama lokalne i regionalne samouprave (općinama, gradovima, županijama)..
Program je otvoren za 28 zemalja članica Europske unije, te zemljama kandidatkinjama, potencijalnim kandidatima i  EFTA zemljama potpisnicama ugovora o Europskom gospodarskom prostoru pod uvjetom da su potpisali Memorandum o razumijevanju s Europskom komisijom.

KORISNE POVEZNICE I KONTAKTI

Ured za udruge VRH

Vesna Lendić Kasalo

Kontakt:

Maja Tomičić

01 4599 872;  maja-tomicic@udruge.vlada.hr Željka Markulin

01 4599816; zeljka.markulin@udruge.vlada.hr;   europazagradane@udruge.vlada.hr

 

SAZNAJ VIŠE:

Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA) Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske, Kontakt točka programa u RH

 

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X