Arheološki park Vučedol

Arheološki park Vučedol

Arheološki lokalitet Vučedol nalazi se na području Vukovarsko-srijemske županije, 4 kilometra nizvodno od Vukovara. Projekt se sastoji od više aktivnosti koje obuhvaćaju izgradnju, rekonstrukciju i revitalizaciju samog arheološkog lokaliteta, komunalne i ugostiteljske infrastrukture te turističku promociju cijelog zahvata na površini od oko 28,4 ha. Projektnim aktivnostima planirano je: uklapanje postojećih i novoizgrađenih objekata (Muzej vučedolske kulture, Vila Streim (nije predviđeno ovim projektom), Radionice starih zanata, Gradac) u projekt arheološkog parka, gradnja rekonstrukcije vučedolskog naselja i Megarona na Gradacu, gradnja planetarija na vučedolskom platou, objekta za prezentaciju arheoloških iskopina, formiranje zone za prezentaciju vučedolskog stočarstva i poljoprivrede te gradnju objekata za smještaj životinja, uklapanje postojećeg projekta pristupne ceste s parkiralištem za osobne automobile i autobuse u projekt arheološkog parka i uklapanje postojećeg projekta obaloutvrde, gradnja okretišta/manjeg parkirališta na pristupnoj cesti na istočnom ulazu, rekonstrukcija postojećeg restorana, gradnja info punkta sa sanitarijama za posjetitelje i novog istraživačkog centra s izložbenim prostorom, depoima, laboratorijem na poziciji iza info punkta sa sanitarijama posjetitelje, gradnja putničkog pristaništa za putnička plovila uz Dunav i komunalnog pristaništa za brodice, čamce i druga plovila za sport i razonodu na Dunavu, uređenje prostora Orlovog otoka i gradnja rekonstrukcija vučedolskih sojenica na Orlovom otoku, gradnja Muzejskog trga s edukativnim dječjim igralištem i „Vučedolskim labirintom“, unapređenje okoliša i krajobraza, uređenje svih pješačkih, poučnih, biciklističkih i kolnih pristupa i staza unutar Arheološkog parka koje su potrebne za međusobno povezivanje predviđenih sadržaja u funkcionalnu cjelinu, promocija i vidljivost Arheološkog parka.

Provedbom projektai stvorit će se jedinstvena cjelina šireg prostora Vučedola koja ima za cilj postati arheološko-povijesni, ali isto tako i turističko-ugostiteljski i sportsko-rekreativni centar.

Korisnik
Muzej Vučedolske kulture
Lokacija projekta
Vukovar
EU sredstva
99.704.998,72 HRK
Vrijednost projekta (HRK)
117.299.998,51 HRK
Program
Operativni program "Konkurentnost i kohezija 2014.-2020."
Energija
Istraživanje, razvoj i inovacije
Kultura
Obrazovanje
Poduzetništvo
Promet
Ruralni razvoj
Socijalna uključenost
Turizam
Zapošljavanje
Zaštita okoliša
Zdravlje

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X