Obzor Europa

 

Program Unije 2021-2027

Obzor Europa – Okvirni program za istraživanje i inovacije  (Horizon Europe Programme)

Proračun programa u EUR:

94,076 milijardi EUR

O programu ukratko:

Cilj je Unije jačati svoje znanstvene i tehnološke temelje jačanjem europskog istraživačkog prostora u kojem će istraživači, znanstvene spoznaje i tehnologija slobodno cirkulirati, i poticati je kako bi postala konkurentnija, među ostalim u svojoj industriji, te istodobno promicati sve istraživačke i inovacijske djelatnosti kako bi se ostvarili strateški prioriteti Unije.

Kako bi se u postizanju tog općeg cilja ostvario znanstveni, tehnološki, gospodarski, okolišni i društveni učinak i kako bi se što više povećala dodana vrijednost ulaganjâ Unije u istraživanja i inovacije, Okvirnim programom za istraživanja i inovacije Obzor Europa pruža se potpora stvaranju, boljem širenju i prenošenju visokokvalitetnog i izvrsnog znanja te visokokvalitetnih tehnologija. Usmjerenost Programa je na privlačenju talenta na svim razinama, punom angažmanu kvalificiranog kadra Unije te olakšavanju suradničke veze i jačanju učinka istraživanja i inovacija na razvoj i konkurentnost Unije. Jedan od važnih aspekata općeg cilja je i podupiranje, osnaživanje i uvođenje inovativnih i održivih rješenja u gospodarstvo Unije, posebice u mala i srednja poduzeća (MSP-ovi) i u društvo, odgovaranje na globalne izazove, uključujući klimatske promjene i ciljeve održivog razvoja Ujedinjenih naroda, stvaranje radnih mjesta, poticanje gospodarskog rasta i industrijske konkurentnosti te privlačnosti Unije u području istraživanja i inovacija. Programom se potiču svi oblici inovacija, uključujući revolucionarne inovacije i uvođenje inovativnih rješenja na tržište te optimiziranje rezultata ulaganja u svrhu većeg učinka u jačanju europskog istraživačkog prostora.

Prihvatljive aktivnosti:

Istraživačke i inovacijske aktivnosti, inovacijske aktivnosti, aktivnosti koordinacije i potpore

Prihvatljivi korisnici:

Svaka pravna osoba, bez obzira na mjesto osnivanja, kao i pravne osobe iz nepovezanih trećih zemalja ili međunarodne organizacije (uključujući međunarodnu europsku istraživačku organizaciju) imaju pravo sudjelovanja, pod uvjetom da su ispunjeni uvjeti utvrđeni pravilima za sudjelovanje i ostali specifični uvjeti navedeni u pozivu.

Aktualni natječaji:

S obzirom na izniman broj poziva u sklopu programa, aktualni natječaji nalaze se na sljedećoj poveznici. 

Uredba:

UREDBA (EU) 2021/695 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 28. travnja 2021. o uspostavi Okvirnog programa za istraživanja i inovacije Obzor Europa, o utvrđivanju pravila za sudjelovanje i širenje rezultata te o stavljanju izvan snage uredbi (EU) br. 1290/2013 i (EU) br. 1291/2013

Godišnji radni program/akcijski plan:

Strateški plan 2021. – 2024.

Radni programi 2021. -2022.

Nadležno tijelo EK:

Research and Innovation | European Commission (europa.eu)

Tijelo državne uprave nadležno za Program Unije u RH:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Tijela uključena u provedbu Programa Unije u RH:

Agencija za mobilnost i programe EU, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Ministarstvo unutarnjih poslova, Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu

Nadležna osoba za Program Unije u RH na dužnosničkoj razini:

Ravnatelj Uprave za znanost i tehnologiju dr. sc. Hrvoje Meštrić

Nadležne osobe za Program Unije u RH na operativnoj razini:

dr.sc. Ana Butković, voditeljica Odjela za pripremu, praćenje i provedbu znanstvenih i tehnologijskih politika

Zorana Barišić, viša stručna savjetnica, Odjel za pripremu, praćenje i provedbu znanstvenih i tehnologijskih politika, e-mail: koordinacija.obzoreuropa@mzo.hr;

Nacionalne osobe za kontakt programa Obzor Europa u RH, e-mail: ncp@mzo.hr;

Nacionalni portal programa Obzor Europa: Obzor Europa – Hrvatski portal okvirnog programa EU za istraživanja i inovacije

 

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X