Fiscalis

 

Program Unije 2021-2027

Fiscalis (Fiscalis Programme)

Proračun programa u EUR:

269 milijuna EUR

O programu ukratko:

Program FISCALIS za suradnju u području oporezivanja namijenjen je pružanju potpore poreznim tijelima kako bi se poboljšalo funkcioniranje unutarnjeg tržišta, poticanje konkurentnosti i poštenog tržišnog natjecanja, zaštita financijskih i gospodarskih interesa u EU, sprječavanje poreznih prijevara, utaje poreza, izbjegavanja plaćanja poreza te poboljšanje prikupljanja poreza.

Specifični ciljevi Programa su pružanje potpore poreznoj politici i provedbi EU zakonodavstva u području oporezivanja, poticanje suradnje među poreznim tijelima, razmjena poreznih informacija, izgradnja administrativnih kapaciteta, razvoj ljudskih resursa te razvoj i rad europskih elektroničkih sustava

Prihvatljive aktivnosti:

Program osigurava financijsku potporu za sljedeće aktivnosti:

  • Seminari, radionice, radne posjete;
  • Projektne grupe, stručni timovi;
  • Zajedničke aktivnosti na području poreznog nadzora;
  • Razvoj ljudskih resursa i izgradnja kapaciteta;
  • Izgradnja kapaciteta u području IT-a, posebno razvoj i rad europskih elektroničkih sustava;

Priprema zajedničkih studija i ostale aktivnosti

Prihvatljivi korisnici:

Primarno djelatnici Porezne uprave ali i druga tijela državne uprave po potrebi

Aktualni natječaji:

n/a

Uredba: 

Uredba (EU) 2021/847 Europskog Parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2021. o uspostavi Programa za suradnju u području oporezivanja „Fiscalis“ i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1286/2013

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0847&from=HR

Godišnji radni program/akcijski plan: 

Višegodišnji radni program za razdoblje 2021.-2023. još nije usvojen

Nadležno tijelo EK:

DG TAXUD

https://ec.europa.eu/taxation_customs/national-authorities/fiscalis-2021-2027_en

Tijelo državne uprave nadležno za Program Unije u RH:

Ministarstvo financija

Tijela uključena u provedbu Programa Unije u RH:

Ministarstvo financija, Porezna uprava

https://www.porezna-uprava.hr/EU_Vanjski_poslovi/Stranice/Fiscalis2013.aspx

Nadležna osoba za Program Unije u RH na dužnosničkoj razini:

Ministarstvo financija

Stipe Župan, pomoćnik ministra

Nadležne osobe za Program Unije u RH na operativnoj razini:

Ministarstvo financija, Porezna uprava

Jelena Korica

Tel: 4809-221

jelena.korica@porezna-uprava.hr

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X